• TENEZZÜLAT-Î SULTANÎ VE İLTİFAT-Î HÜNKÂRÎ (ŞİİR)

  TENEZZÜLAT-Î SULTANÎ VE İLTİFAT-Î HÜNKÂRÎ (ŞİİR)

  01 Mayıs 2021

   
  | Devamı

  TENEZZÜLAT-Î SULTANÎ VE İLTİFAT-Î HÜNKÂRÎ
        
  “Ey her mevsim açan, ak-pâk çiçeğim
  Barışın ellere, küsün bana mı…
  Sana kim öğretti, böyle sevmeği
  Bayramın ellere, yasın bana mı…
          
  Duyman mı gönlümün, haykırışını
  Kırarsın kalbimin, sabır taşını
  Dayanmam gösterme, çatık kaşını
  Gülüşün ellere, nazın bana mı…”
          
            
  MAHCUBİYET İKRARI VE MESRURİYET İZHARI
           
  Bunca kusur içre, günahkâr iken
  İkram iltifatla, mahcup eyledin…
  Her günüm hasretle, ahu zar iken
  Bin şükür rızanı, matlup eyledin…
          
  En güzel tecelli, bedenin büstün
  Kapında Kıtmirlik, beylikten üstün
  Lütfedip sorarsın: “Benden mi küstün?”
  Kulunu aşkına, merkûp1 eyledin…
        
  Nice rezalete, bulaşır idim
  Ben nasıl vahdete, ulaşır idim
  Faniler peşinde, dolaşır idim
  Gönlüme Zatını, mahbup eyledin…
          
  Ey Can baştan sona, Hak’tın hayırdın
  Tutup dalâletten, çekip ayırdın
  Hamdü senalar ki, seçip kayırdın
  En kutlu davana, mensup eyledin…
            
  İnşallah lütfuna, etmem hıyanet
  Nimete nankörlük, aynen cinayet
  Kerim Rahim Rabbim, kıldın inayet
  Ahiret cennetî, merğup2 eyledin…
        
  Elbette gelmedik, tozup gezmeye
  İbadet hizmetten, kaçıp bezmeye
  Umarım Deccal’in, başın ezmeye
  Bu aciz kulunu, mansup3 eyledin…
          
  Haddime mi düşmüş, hâşâ itiraz
  Edep takınmayan, bulur inkiraz4
  Başa bela açar, ikbal ihtiras
  Helal nimetlerin, mendup5 eyledin…
          
  Nefsim olmaz idi, İslam’a mail
  Hidayet nurunla, eyledin nail
  Yoksa kalır idik, gafil ve cahil
  Kur’an’ı bizlere, mektup eyledin…
          
  Her temenni acep, dert mi deva mı
  Taksime razı ol, isyan reva mı
  Cennet cemal has kul-luğun devamı
  Duamız ahrete, mahsup6 eyledin…
        
  Aşkınla yanarken, hoş gör feryadım
  Sana kurban olsun, canım evladım
  Rızandan ayırma, budur muradım
  Ahmedin sevdanla, meczup7 eyledin…
            
              
  Lügatçe:
  1- Merkûb: Üzerine binilen, merkep.
  2- Merğub: Rağbet edilen, kıymet verilen.
  3- Mansub: Nasb edilen, tayin edilip görevlendirilen.
  4- İnkiraz: Yıkılıp gitme, sona erme.
  5- Mendup: Dinen mubah görülen, izin verilen.
  6- Mahsup eylemek: Hesaplayıp kayda geçmek, dünyada yapılan duaların karşılığını cennet ve mağfiret olarak vermek.

  7- Meczub: Aklı başından giden, cezbeye düşen.

   

   

  Bu Haber 151 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS