• YENİ REFAH PARTİSİ VE ENDİŞELERİMİZ

  YENİ REFAH PARTİSİ VE ENDİŞELERİMİZ

  01 Ocak 2019

   
  | Devamı
   


  YENİ REFAH PARTİSİ VE

   ENDİŞELERİMİZ

          

  Muhterem Ahmet Hocamızın 24 Kasım 2018 Gebze Sohbeti Telefon Bağlantıları

  Esselamü Aleyküm kardeşlerim;

  Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Vel agibetü lil müttagin, Vesselatü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

  Çok değerli Milli Çözüm Ekibi kardeşlerim. Cenab-ı Hak, bu pek hayırlı ziyaret ve sohbetlerinizi verimli ve bereketli kılsın. Hz. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin: “Her kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa (arabasını, imkânını, zamanını Hak hâkim olsun ve insanlık huzur bulsun diye kullanırsa) onlar ateşe, cehenneme haramdır!” Hadisinin müjdesine, Rabbim Teâlâ sizi de bizi de katsın.

  Biz, Milli Çözüm Ekibi olarak;

  1- Sarih; yani açık ve net Ayetlere …

  2- Sahih; yani doğru kaynaklı Hadislere …

  3- İcma-i Ümmet’e; İslam ulemasının üzerinde ittifak ettiği ölçülere…

  4- Aziz Erbakan Hocamızın prensip ve projelerine, bize vasiyet ettikleri net ve kesin tavsiyelere uygun girişimleri doğru, olumlu, hayırlı ve yararlı buluruz. Bunlara aykırı davranış ve düşünceleri ise yanlış, yararsız ve zararlı buluruz.

  Pek çok kardeşim telefonla sordukları için bir konu hakkındaki kanaatlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Haberiniz olmuştur, Fatih Erbakan’ın Hacı Bayram Camii önündeki yeni partilerinin kuruluş ilanı açıklamalarını kısmen dinledim. Yeniden Refah Partisi’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Fatih Erbakan, milletin büyük ilgisine ve teveccühüne layık olacaklarını vurgulamıştı. Partisinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na teslim edileceğini ifade eden Fatih Erbakan, yılların özleminin dindirileceğini hatırlatmıştı. Orada:“Yeniden Refah Partisi olarak bizler kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz” diyen Fatih Erbakan, şunları aktarmıştı: “Bizler, bugüne kadar yapılan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek, yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Bununla birlikte eksikleri tamamlamak, eksik yapılanları nihayete erdirmek için geliyoruz. Yine bununla birlikte yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz. Yapılan hizmetlere teşekkür edeceğiz, takdir ve tebrik edeceğiz. Eksikleri tamamlayacağız, yanlışları da davamıza, istikametimize uygun doğrularla düzelteceğiz!” demişlerdi. Şimdi, bu ifadelerde Saadet Partisi’nden ziyade AKP’nin kastedildiği anlaşılmaktaydı. Oysa hayırlı hizmetlerini tebrik ve teşekkür etmek, eksiklerini tamamlayıp nihayete erdirmek ve yanlışlarını düzeltmek, temelde Hak’ka dayalı ve hayırlı bir oluşum için doğru bir yaklaşımdı. Yoksa zaten batıl amaçlı ve tahribat kasıtlı bir partiye karşı böyle tavır alınamazdı. Şayet bunlar, AKP’yi temel zihniyet ve istikamet olarak haklı ve hayırlı bulan, ama bazı yanlışları ve noksanları bulunan bir parti görüyorlarsa, bunun için ayrı parti kurmaları anlamsızdı. Gidip AKP’ye katılarak bu dedikleri o parti içinden daha kolay yapılırdı.

  Fatih Erbakan, kurduğu Yeni Refah Partisi stratejisini ise söyle açıklamıştı: “AK Partililere söyleyin, Türkiye’yi Tayyip Erdoğan’dan sonra, Fatih Erbakan yönetecek!” İyi de, bu nasıl olacaktı? Yoksa Sn. Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı kendi yerine veliaht tayin edeceği konusunda bir garanti mi alınmıştı? Tayyip Erdoğan’dan sonra Fatih Erbakan yönetecek iddiası başka nasıl yorumlanırdı? Kaldı ki kardeşlerim, AKP’nin çok hayırlı ve yararlı sanılan birçok adımları, aslında en yıkıcı ve yozlaştırıcı icraatlardı. Erbakan Hocamız bunun için: “Yanlışın en tehlikelisi doğruya en yakın olan yanlışlardır. Çünkü doğru sanılarak aldanılması en yaygın olan yanlışlar bunlardır!” buyurmuşlardı. Eğer gerçekten kastedilen AKP iktidarı ve icraatları ise, bu, AKP’yi peşinen meşrulaştırmak ve masumlaştırmak anlamı taşırdı. Zaten Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Metiner gibi, bilgiç ağabey rolündeki yandaş yazarlar bu işi yapmaktalardı. Bunlar her yazılarında, her konuşmalarında, her televizyona çıkışlarında AKP’nin haram ve hayırsız icraatlarını göz ardı edip, pansuman cinsinden bazı zahiri başarılarını her gün anlatıp durmaktalardı. Ara sıra da, “Adaylarda şu şartlar aransın, bazı milletvekili, yüksek bürokrat ve iş adamları kumarhane, kerhane dolaşmasın!” cinsinden de uyarılarda bulunurlardı. Yani, AKP’nin iyiliklerini tebrik, eksiklerini tenkit için parti kurmaya gerek yoktu. Bu iş, Erbakan Vakfı’nda da yapılırdı. Oysa kuruluş amacı ve aşaması, program ve politikaları batıl!.. Ve icraatları berbat olan; faizi, fuhşu, kumarı yaygınlaştıran, ahlaki ve ailevi yapımızı yozlaştıran bir partinin tahribatları genel ve derindir. Öyle hayırlı sanılan birtakım icraatları ise yüzeysel ve pansuman tedbirler sayılırdı.

  Bu yeni parti, hem Erbakan Hocamızın yarım bıraktıklarını tamamlamaya geldiklerinisöylüyor, hem de babasına ve Hak Davasına hıyanet karşılığı iktidara taşınmış bir partinin, hizmetlerini tebrik, eksiklerini telafi etmeye geldiklerini söylüyorlardı. Peki, AKP TRT’sinin bu Yeni Refah Partisi’nin Hacı Bayram’dan ilan ediliş haberini iştahla ve bir bayram sevinci havasıyla vermesi nasıl yorumlanacaktı? İktidarın yandaş medyası kendi aleyhlerine olacak bir girişimi böylesine sahiplenip gündeme taşırlar mıydı? Artık bekleyip görelim, bu işin arkasında kimlere rastlanacaktı?

  Ayrıca, Yeni Refah Partisi’ndeki öne çıkan bazı isimlerin, hâlâ Saadet Partisi’nde sanılan ve tanınan simalar olması da kafa karıştırıcıydı. Velhasıl, Oğuzhan Asiltürk ve ekibinin sinsi kışkırtmaları ve planları sonucu, “İşte bakın haa, Erbakan’ın çocuğu kendi babasının yolundan ve Hak Davasından ayrıldı, Milli Görüş camiasını parçaladı!” dedirtmek üzere kurguladıkları tuzaklar, maalesef şimdilik başarıya ulaşmıştı. Ama Hak şerleri hayr eyler. Bakalım hangi hayırlara vesile olacaktı. Hatırlarsınız, bir Hadis-i Şerifte: “Herkes ve her şey ne için yaratılmışsa, ona muvaffak ve müyesser kılınır. Yani herkes karakterine, kabiliyetine, tıynetine, gayesine ve gayretine uygun işlere sarılır!” buyrulmaktadır. Yine hatırlayınız, İsra Suresi’nin 84. Ayet-i Kerimesindeyse Cenab-ı Hak: “De ki, herkes kendi şakilesine, yani karakter ve kabiliyetine, niyet ve tıynetine uygun amel ve girişimler ortaya koyacaktır!” buyurmaktadır.

  Ne yapalım, şimdilik bizim bütün çabamız ve duamız, Milli Görüş Davamızın bu iki kardeş kollarının tekrar kucaklaşmasına ve aynı kutlu sonuçlara birlikte koşmasına engel olan bütün kişilerin, inşaallah etkisiz kılınması ve sadıkların tekrar aynı çatı altında buluşmasıdır. Başka bir şey de elimizden şu anda gelmiyor. Artık, kadere razı olmak, neticeyi beklemek durumundayız. Değerli kardeşimiz Hacı İsmet Sezgin’in son şiiriyle bu konuyu kapatmak istiyorum:

       


  ALLAH’TAN GELEN BAŞIM ÜSTÜNE!

   

          

  Nazlanıp sızlanmam, acizliğimden

  Ya Rabbi takdirin, başım üstüne…

  Kurtar beni günah, hacizliğinden1

  Atma cehenneme, hışım2 üstüne

  Allah’ım her emrin, başım üstüne…

        

  Lebbeyk dedim Ya Rab, kutlu çağrına

  Bir muhabbet sardın, gönül bağrıma

  Can mı esirgenir, Canan uğruna

  Yar yolunda hurda-haşım3 üstüne

  Ey Dost Senden gelen, başım üstüne…

        

  Fikrinle zikrinle, fokur fokurum

  İlham ipeğiyle, hikmet dokurum

  Hürmetle ibretle, Kur’an okurum

  Dökülür gözümden, yaşım üstüne

  Senden gelen her şey, başım üstüne…

        

  Kanunun Furkan’dır, yüce fermanım

  Onda saklı sırrın, nice dermanım

  Tefekkür tevekkül, olsun her anım

  Doğsun Güneş kara, kışım üstüne

        

  Haddime mi düşer, itiraz isyan

  Velakin şaşırtır, gaflet ve nisyan4

  Mal ile can ile, sınanır insan

  Şehit yazdır mezar, taşım üstüne

  Ya Rab Senden gelen, başım üstüne…

        

  Razıyım yeterli, helal lokmaya

  Değer mi başımı, derde sokmaya

  Sen minnet ettirme, hekim Lokman’a

  Çok şükür bir kâse, aşım üstüne

  Ey Can Senden gelen, başım üstüne…

        

  Beni şair eden, aşkın hasretin

  Kim maksuda ermiş, yoksa nusretin

  Vahdet mucizesi, cümle kesretin

  Adın yazdım yüzük, kaşım üstüne

  Ey Dost Senden gelen, başım üstüne…

        

  Bazen Musa ile, Tur’a çıkarız

  İsa misal sema, sura çıkarız

  Ahir Mustafa’yla, nura çıkarız

  Sadıklar saf tutsun, na’şım5 üstüne

  Ya Rab Senden gelen, başım üstüne…

        

  Cihat lafı kolay, tatbikatı zor

  Ümmetin zilleti, vicdanımda kor

  Dava sevda neymiş, bir de bana sor

  Şeref kat Dost; yetmiş, yaşım üstüne

  Ey Can Senden gelen, başım üstüne…

        

  1- Hacizlik: Günahı karşılığı rehin tutulmak.

  2- Hışım: Ğadap, kızgınlık.

  3- Hurdahaş: Darmadağınık, enkaz.

  4- Nisyan: Unutmak, yanılmak.

  5- Naaş: Ölü beden, cenaze.

        

  Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Tabi, bu konuyla ilgili gelişmeleri, yorumları takip ediyoruz. Diğer kardeşlerim özellikle Osman’lar da takip etsinler. İlgili yazıları yorumları derleyip bize göndersinler. Bugünlerde çok yoğunum, bazı kitap çalışmalarından dolayı, güncel gelişmeleri izleyemiyorum. Her şeyi doğru kaynaklardan ve doyurucu bilgilerle öğrenelim ki, uygun yorum yapabilelim. Allah hepinizden razı olsun. Hacı İsmet’in şiirinin altıncı dörtlüğünde bir satırı değiştirdim, onu siz de düzeltin. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Rabbim, hepinizden razı olsun. Allah, ülkemize, milletimize, insanlık ve İslam âlemine, hasretini çektiğimiz ve Cenab-ı Hak’kın rahmet va’adinden beklediğimiz Adil Düzen Medeniyeti inkılabını göstersin. Allah’a emanet olun. Ve Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah. 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS