• SÜNNETİ İNKÂR EDEN, KÜFRÜNÜ İZHAR EDER (ŞİİR)

  SÜNNETİ İNKÂR EDEN, KÜFRÜNÜ İZHAR EDER (ŞİİR)

  02 Eylül 2018

   
  | Devamı
   
  Bismillahirrahmanirrahim

  O (Allah), ümmiler içinde, kendilerinden (biri olan) ve onlara ayetlerini okuyan, onları(Kur’an’la ve izahıyla) temizleyip arındıran ve onlara Kitap ve hikmeti (Sünneti) öğretip(açıklayan) bir Elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içindelerdi. (Cum’a: 2)

  Ve (Hz. Muhammed AS.) henüz kendilerine (Sahabelere) ulaşıp katılmamış (kıyamete kadar gelecek) olan diğerlerine de (bütün insanlık âlemine Peygamber gönderilmiştir.) O (Allah), Üstün ve Güçlüdür, Hüküm ve Hikmet sahibidir. (Bu ayet Hz. Peygamber Efendimizin Nübüvvetinin ve Sünnetinin kıyamete kadar geçerli ve gerekli olduğuna delildir). (Cum’a: 3)

  Şüphesiz, Allah ve O’nun melekleri (ve kâinattaki tüm görevlileri ve enerji (nur) güçleri Hz.)Peygambere salat edip (dua ve destek vermektedir. Öyle ise) Ey iman edenler, siz de O'na salat edin (Hz. Peygamberin Sünnetine ve hayat sistemine uyuverin ve Hakk Dinin hâkimiyeti için gayret gösterin) ve tam bir teslimiyetle O'na salatü selam verin. (Resulûllah’a saygılı ve itaatli davranın). (Ahzâb: 56)

  Gerçek şu ki, (her asırda ve her fırsatta) Allah'a ve Elçisine eziyet verenler (dinine ve davasına hıyanet edenler ve Hz. Peygamberin öğüt ve öğretilerini gereksiz görenler) var ya; Allah, onlara dünyada ve ahirette lanet etmiştir ve onlar için (her iki âlemde) aşağılatıcı bir azap hazırlanmıştır (vaktini beklemektedir). (Ahzâb: 57)

             

   

  SÜNNETİ İNKÂR EDEN, KÜFRÜNÜ İZHAR EDER

        

  “Kur’an var; lüzumsuz, imiş Peygamber…’’

  Bu söz batıl; akl-ı, selim gerektir…

  Pisliğini sanır, bir misk-ü anber

  Yanlışın görmeye, ilim gerektir…

        

  Sade “tebliğ’’ değil, “tebyin’’ görevi

  Anlatıp yaşamış, ol Yüce Nebi

  Sünnetsiz din İbn-i, Seb’e türevi

  Hak'kı bilmek için, bilim gerektir…

        

  Resulûllah nasıl, örnek alınmaz

  Sünnetsiz bir rekât, namaz kılınmaz

  Bu kafayla Hak'ta, sabit kalınmaz

  Küfre kaymak milim, milim gerektir…

        

  Kur’an ve Sünnettir, dinin temeli

  Peygambersiz nasıl, işler ameli

  Bu münafıkların, gerçek emeli

  Gevezelik fitne, filim gerektir…

        

  Sahih Hadis Sünnet, İslam’ın rüknü

  Resule itaat, Kur’an’ın hükmü

  Kendini sanırlar, hazine gömü

  Önce Peygambere, teslim gerektir…

        

  Ey din tahripcisi, sorumsuz hain

  Siz kadar yıkamaz, Yahudi kâhin

  Karga iken kendin, sanıyor şahin

  Sizi uyaracak, zilim gerektir…

        

  Ümmeti dert etmez, boş laf takımı

  Mü’minle uğraşır, İblis akımı

  Çürümüş vicdanı, olmaz bakımı

  Zikir akü; iman, pilim gerektir…

        

  Herkesi “Sünnetsiz, dine’’ zorlayan

  Mü’minleri “Müşrik’’, diye horlayan

  Hadlerini aşıp, huysuz hırlayan

  Dillerini dilim, dilim gerektir…

        

  Sünnetsiz bozulur, iman mayası

  Şaşar istikamet, kaçar hayâsı

  Olmuşlar Şeytanın, sapkın kâhyası

  Oysa size edep, hilim gerektir…

        

  Haksızlığa susan, dilsiz Şeytandır

  “Kur’an yeter’’ diyen, bil şarlatandır

  Çünkü Hadis Sünnet, şeriattandır

  Nebinin yoluna, kilim gerektir…

        

  Tevbe ile Hak'ka, dönüp kurtulun

  Kur’an’a Sünnete, sağlam tutunun

  Kölesi olmayın, mantık putunun

  İslam’la barışın, “silim’’ gerektir.

        

  Adil Düzen lazım, yetsin bu ağıt

  Ahmet Hak kılıçla, batılı dağıt

  Çelik sanılır ya, bu Batı kâğıt

  Zalime azab-ı, elim gerektir…

  Bu Makale 1008 defa okunmuştur.
 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS