• Milli Çözüm, Şifa Aştır YİYEMEZSİN DEMEDİM Mİ? (ŞİİR)

  Milli Çözüm, Şifa Aştır YİYEMEZSİN DEMEDİM Mİ? (ŞİİR)

  14 Temmuz 2021

   
  | Devamı
   

  Milli Çözüm, Şifa Aştır
  YİYEMEZSİN DEMEDİM Mİ?
        
  İz’an ehli, isen zalim
  Öğemezsin, demedim mi…
  Vicdan ehli, isen yetim
  Döğemezsin, demedim mi…
        
  Bu imtihan, sanma oyun
  Ne kurt ol sen, ne de koyun
  Hakk uğrunda, bize boyun
  Eğemezsin, demedim mi…
      
  Siper ettin, tarikatı
  Aştım sandın, barikatı1
  Sen korkaksın, hakikatı
  Diyemezsin, demedim mi…
          
  Fetva uydur-dun her halta2
  Tuzak kurdun, düştün alta
  Hakk ölçüsü, çelik balta
  Eğemezsin, demedim mi…
          
  Öldür fitne, vebasını
  Söndür nifak, sobasını
  Ey dost takva, libasını
  Giyemezsin, demedim mi…
          
  Cihat yoksa, hayatında
  İhlas yoksa, taatında3
  Sahtekârsan, bey’atında4
  Değemezsin, demedim mi…
          
  Velev senin, canın yansa
  Damarında, asil kansa
  Dosdoğru ve, adil şahsa
  Söğemezsin, demedim mi…
          
  Türlü şekil, denenmeden
  Defalarca, elenmeden
  Davan için, bilenmeden
  Beğenilmezsin, demedim mi…
          
  Ben dedim ya, aldırmadın
  İkaz ihtar, kaldırmadın
  Kur’an derya, daldırmadın
  Yüzemezsin, demedim mi…
          
  Meyve vermez, kuru heves
  Emek gerek, tüket nefes
  Bu beden ki, ruha kafes
  Geçemezsin, demedim mi…
        
  Dava atan, olmaz şatır5
  Allah hida-yet karartır
  Artık geçmez, gönül hatır
  Tüyemezsin6, demedim mi…
          
  Çakıl da, elmas da taştır
  Biri ayak, biri baştır
  Milli Çözüm, şifa aştır
  Yiyemezsin, demedim mi…
          
  1- Barikat: Engel.
  2- Halt: Bilerek işlenen hatalar.
  3- Taat: İbadet, hayır-hasenat.
  4- Bey’at: Biat, bağlılık.
  5- Şatır: Şen, şakrak, neşeli, huzurlu.

  6- Tüymek: Gizlice kaçıp kaytarmak.


   

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS