• Korkut Özal'ın Erbakan'a Karşı Liste Çıkardığı, R. Tayyip Erdoğan’ın da destek çıktığı: 1978 MSP KONGRESİNDE AHMET AKGÜL ÜSTADIMIZIN TARİHİ HİZMETLERİ

  Korkut Özal'ın Erbakan'a Karşı Liste Çıkardığı, R. Tayyip Erdoğan’ın da destek çıktığı: 1978 MSP KONGRESİNDE AHMET AKGÜL ÜSTADIMIZIN TARİHİ HİZMETLERİ

  14 Aralık 2021

   
  | Devamı
   

  Korkut Özal'ın Erbakan'a Karşı Liste Çıkardığı,

  R. Tayyip Erdoğan’ın da destek çıktığı:

  1978 MSP KONGRESİNDE AHMET AKGÜL ÜSTADIMIZIN

  TARİHİ HİZMETLERİ

        

  25 Ekim 2021 tarihli Milli Gazete’de değerli Siyami Akyel, çok önemli ve anlamlı ve bu günleri daha doğru yorumlamamıza yardımcı bir konuyu gündeme taşımışlardı.

  MSP’nin 1978 kongresinde yaşananlar

  “Milli Görüş Hareketi, lideri Necmettin Erbakan’ın 1969 yılında Konya’dan bağımsız milletvekili seçilerek siyasete girmesi ve 26 Ocak 1970 tarihinde Milli Nizam Partisi’ni kurmasıyla Türkiye’de inançlı kesimin (ve her yönüyle Milli ve Adil bir Düzenin) temsilciliğini üstlenmiştir. Erbakan, mevcut sistem içinde siyaset yapmak yerine, sisteme dini-sosyo-ekonomik olarak da alternatif bir görüş sunmuştur. Buna rağmen hareketin kurduğu partiler kapatılmış, liderine siyaset yasağı getirilmiş, partileri içeriden defalarca bölme girişimine muhatap olmuş, bazen (bu) bölme hareketleri başarıya (da) ulaşmıştır. Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet partileri kapatılmış, lideri Necmettin Erbakan’a defalarca siyaset yasağı getirilmiştir. Milli Görüş Hareketi, Nurcuların muhalefeti, Korkut Özal’ın muhalefeti, Yenilikçilerin ayrışmasıyla AKP’nin kurulması ve Numan Kurtulmuş’un muhalefetiyle defalarca bölme girişimi yaşamıştır. Bu bölme girişimlerinden birisi MSP’nin 4. Olağan Kongresi’nde Korkut Özal’ın muhalefetidir. Nurcuların MSP’nin 2. Olağan Kongresi’nde yaptıkları muhalefetten sonra 15 Ekim 1978 tarihinde yapılan 4. Olağan Kongresi’nde Korkut Özal, Necmettin Erbakan’a muhalefet etmiş, tabanda aradığı desteği bulamayarak Erbakan’a karşı Genel Başkanlığa aday olamamıştır; ancak yönetim kurulu için alternatif liste çıkartmıştır. Erbakan’ın tek Genel Başkan adayı olarak katıldığı kongrede sert tartışmalar yaşanmıştır. Muhalif listede olan Korkut Özal, Kadir Mısıroğlu ve Mustafa Yazgan, Erbakan Hoca’nın listesini delerek yönetime girmiştir.

  Kongrede Erbakan Hoca’nın listesi “Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu, Süleyman Arif Emre, Yasin Hatipoğlu, Recai Kutan, Şevket Kazan, Fehim Adak, Hasan Aksay, Lütfi Doğan, Tahir Büyükkörükçü, Ali Oğuz, Fehmi Cumalıoğlu, Talip Alp, Remzi Hatip, Abdülkerim Doğru, Ali Güneri, Hüseyin Erdal, Rıza Öztürk, Turhan Akyol, Abdullah Tomba”dan oluşmaktadır. Korkut Özal’ın listesi ise “Kadir Mısıroğlu, İsmail Kahraman, Mustafa Yazgan, Bülent Arınç, Erdem Beyazıd, Lütfi Doğan, Tahir Büyükkörükçü, Abdülkerim Doğru, Abdurrahman Ünsal, Hasan Seyithanoğlu, Muammer Dolmacı, Sabri Özpala, Cevat Ayhan, Kemal Şadoğlu, Hüseyin Coşkun, Necati Gençoğlu, Hasan Kalyoncu, Cumhur Güven”den oluşuyordu.

  Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ile o günlerde İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Erbakan Hoca’ya muhalefet etmesi dikkat çekicidir. Çünkü bu üç isim, ileride Erbakan Hoca’nın kurduğu Fazilet Partisi’nden ayrılacak ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kuracaktır. Yine Özal’ın listesindeki Kadir Mısıroğlu, Mustafa Yazgan ve Erdem Beyazıd gibi kamuoyunun tanıdığı simaların da Erbakan’a karşı muhalefet blokunda yer aldığı görülmektedir. MSP’nin 4’üncü kongresinde dikkat çeken detaylardan birisi de Recep Tayyip Erdoğan’ın Korkut Özal’ın listesini desteklemesidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınında bulunan ve danışmanlığını yapan AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli, Ömer Özbay ile birlikte yazdığı “R. Tayyip Erdoğan-Bir Liderin Doğuşu” adlı eserde, Tayyip Erdoğan’ın Erbakan’a 1978 kongresinde muhalif olduğunu ve Korkut Özal’ı desteklediğini övünerek anlatmaktadır.

  O tarihte MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan R. Tayyip Erdoğan’ın Korkut Özal’dan yana tavır aldığı, genç olmasına rağmen aktif olduğu, hatta kongrede fiziki temasa kadar uzanan gerginliklerin yaşandığı bilgisini veren Besli-Özbay ikilisi, bu konunun detayları hakkında şunları söylemektedir:

  “Fazilet Partisi’nin 14 Mayıs 2000 tarihinde yapılan kongresinde iyice su yüzüne çıkan ‘Yenilikçi, Gelenekçi’ ayrışmasının kökleri, ilk defa 1978 kongresinde ortaya çıkan bu ‘ikinci liste’ olayına kadar uzanır. 1978’de muhalif listeyi destekleyen delegelerden biri olan Tayyip Erdoğan, 22 yıl sonra gerçekleşen Fazilet Partisi 1. Büyük Kongresi’nde ise ‘Yenilikçi Hareket’in doğal lideri durumundadır” (Bir Liderin Doğuşu Recep Tayyip Erdoğan. Besli-Özbay. İstanbul: 2014, s. 41-42). Besli’nin sitayişle bahsettiği olay, ileride Milli Görüş Hareketi’ndeki başka bir bölünmenin habercisidir aslında. O günlerde siyaseten fazla bir karşılığı olmayan, genç ve yolun başında olan Recep Tayyip Erdoğan’ın; ileride AKP’yi kurarak Milli Görüş’le yolunu ayıracağı, “Milli Görüş gömleğini çıkarttım” diyeceği belki MSP’nin 4’üncü kongresinde tahmin edilemezdi, ancak ileride yapıp edeceklerine dair bir ipucudur aslında.

  İsmail Kahraman ve Bülent Arınç’ın da Korkut Özal’ı desteklediği düşünülünce bu iki ismin AKP’nin kuruluşundaki aktif rolü daha iyi anlaşılacaktır. Kaldı ki Korkut Özal, 1978 yılında kendisini destekleyen MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı R. Tayyip Erdoğan’ı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş aşamasında yönlendirdiğini şöyle anlatmaktadır: “Erdoğan’ın ekibi Özal’ın kadrosundan daha kuvvetli. Ben onlara, ‘Partiyi Fazilet’in üzerine kurmayın’ dedim. O zaman ister istemez İslâmcı diye anılacaklardı” (Milliyet, 21 Nisan 2003).

  Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulma sürecinde ve sonrasında “AKP’yi Erbakan Hoca gizlice kurdurdu” iddiasını fısıltı halinde yayanlara Erbakan Hoca’nın “Erbakan Hoca Bensem, Ben buradayım, Saadet Partisi Genel Başkanıyım” sözleriyle verdiği net cevaba yani “kişinin beyanı esastır” karinesine rağmen söz konusu iddia fısıltı halinde devam etti. Bu iddia sahiplerine Korkut Özal, Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman ve Bülent Arınç’ın Erbakan Hoca’ya muhalefetinin Fazilet Partisi’nin kapatılma sürecinde ortaya çıkmadığı, tam aksine bidayetten beri (MSP’nin 1978 kongresi) var olduğunu hatırlatmak gerek.”

  Burada yeri gelmişken önemli bir soruyu gündeme taşımamız ve doğru yanıtı üzerinde kafa yormamız lazımdı:

  ...

  MAKALENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ


























 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS