• İSLAM’DA İNSAN HAKLARI VE İSYAN AHLAKI

  İSLAM’DA İNSAN HAKLARI VE İSYAN AHLAKI

  23 Nisan 2021

   
  | Devamı
   

  İSLAM’DA İNSAN HAKLARI

  VE

  İSYAN AHLÂKI

          

  İslam’da devlet başkanına ve diğer emir ve yetki sahibi makamında bulunanlara itaatin şartları ve sınırları olduğu gibi, gerektiğinde itiraz ve hatta isyanın da elbette adabı ve ahlâkı vardı. “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin (Kur’an’a uyun), Peygambere (sünnetine tâbi olun), ve sizden olan “ulu’l-emre” (inandığınız gibi hak ve hayır üzere sizi yönetenlere, gerçek ilim ve içtihat ehline) de itaat edin. Eğer herhangi bir hususta anlaşamayıp çekişirseniz, onu hemen Allah’a (Kur’an’a) ve Resulûne (Sünnete) arz edip (bunlara göre hüküm verin.) Şayet Allah’a ve ahirete inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlı ve netice olarak daha güzeldir.” (Nisa: 59) Bu ayette geçen “Sizden olmak” kaydı;

  a- İslam’a inanmak,

  b- İslam’ı yaşamak,

  c- Adalet hükümlerini uygulamak,

  d- Temel insan haklarına saygılı olmak şartlarını koşmaktadır.

  Evet; aklın, vicdanın ve Kur’an’ın ortaklaşa hayırlı ve yararlı bulduğu “DOĞRU”lara ve bunları uygulayanlara itaat; ama yine aklın, vicdanın ve Kur’an’ın ortaklaşa kötü ve zararlı buldukları “YANLIŞ”lara ve bunları dayatanlara itiraz ve isyan, hem İslam’ın hem de insanlığın icabıdır. Bu konuda; Devlet kavramını kutsallaştırmak ve Devlet Başkanını tanrılaştırmak haramdır ve bu yaklaşım çeşitli baskı ve barbarlığa kılıf olarak kullanılmıştır. Oysa İslam “Kuralları Krallar koyar, herkes de mecburen uyar” kanaatini yıkıp “Kuralları Hak koyar, Krallar da kurallara uyar” esasını kurumlaştırmıştır.

  Hayırlı ve Yararlı İtirazın Anlamı ve Amacı

  TAMAMI İÇİN: http://www.millicozum.com/mc/nisan-2021/islamda-insan-haklari-ve-isyan-ahlaki

   

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS