• HER DUYGUN DAVRANIŞIN; HEP SANA DÖNER (ŞİİR)

  HER DUYGUN DAVRANIŞIN; HEP SANA DÖNER (ŞİİR)

  05 Nisan 2020

   
  | Devamı
   

  HER DUYGUN DAVRANIŞIN; HEP SANA DÖNER

        

  Halka yararlı ol, zarardan sakın

  “Hak için ne yaptın?”, der Adil Ömer…

  Hep şerle uğraşan, Şeytana yakın

  Yiğit öfkesini, bağrına gömer

  İyilik kötülük, hep sana döner…

        

  Ne yapsan karşına, çıkar unutma

  Beddua binanı, yıkar unutma

  Hainler kendine, sıkar unutma

  Herkese hayr dile, hep hayır öner

  Yapacağın her şey, kendine döner…

          

  Mevlâ sever özü, yüzü pakları

  Herkesin kutsaldır, insan hakları

  Çoğunu eğriltmiş, sistem çarkları

  Kimi tütün içer, kimisi tiner

  Nasıl davranırsan, kendine döner…

        

  Allah için buğzet, aksine değil

  Kâfirin küfrüne, şahsına değil

  Zalime facire, bahsine değil

  Kahraman odur ki, nefsini yener

  Ne yapsan sonunda, kendine döner…

        

  Fatma buyurdu ki: “Gerçeğe yettim

  İyilik kötülük, kendime ettim

  Kur’an’sız kuralsız, ben bir âfettim!..”

  Hazreti Peygamber, sönmeyen fener

  Bütün ettiklerin, kendine döner…

        

  Hasetlik hastalık, Rabbe isyandır

  Taksimi O yapar, lütfu ihsandır

  Nankörlük ve gaflet, Hakkı nisyandır1

  Varlıkla yoklukla, O bizi dener

  Niyetin gayretin, hep sana döner…

        

  Negatif enerji, çevreyi harap

  Hayat bir görüntü, netice serap

  Kin kusmak kalp kırmak, başına çorap

  Ahmak odur Şeytan, atına biner

  Amelin dolaşıp, hep sana döner…

        

  Kadere inanan, kederden emin

  Rızayı sabırla, eylersin temin

  Fesatlık fitneye, hazırlar zemin

  “La Havle…” çekersen, gazabın söner

  Her ne yaparsan yap, hep sana döner…

          

  Bir avuç tohum, bin gram olur

  İyilik ekene, ikram olunur

  Gülüp gönül yapan, ihtiram2 bulur

  Hoş fikir zikirle, acılar diner

  Ey dostum ne yapsan, kendine döner…

          

  Gâh dosta bağlandım, gâhı çark ettim

  Boşuna gönlümü, hüzne gark ettim

  Bir ömür sonunda, şunu fark ettim

  İrfan ehli olmaz, İblise partner3

  Gazabın azabın, hep sana döner…

          

  Her kim sıkıntıya, göğüs geremez

  O gevşek nefsini, yere seremez

  Kötülük dikenler, Ak gül deremez

  Toprağa has tohum, ekmektir hüner

  Yapacağın her şey, kendine döner…

          

  1- Nisyan: Unutmak, hatırdan çıkarmak.

  2- İhtiram: Hürmet ve saygı.

  3- Partner: Eş, yoldaş. 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS