• EL - AMAN YA RABBİ! (ŞİİR)

  EL - AMAN YA RABBİ! (ŞİİR)

  01 Şubat 2020

   
  | Devamı
   

  EL - AMAN YA RABBİ!

        

  Kapına sığındım, Kerim Sahibim

  Elimden tutmazsan, halim pek yaman…

  Manen yaralıyım, Sensin Tabibim

  Yegâne umudum, Rahmet-i Rahman

  El aman Ya Rabbi, medet el aman…

          

  Bin bir ayıbıma, her an bakışır

  Hâlâ bağışlamak, Sana yakışır

  Katından kalbime, lütuf akışır

  Ey şefkati sonsuz, Hannan-ü1 Mennan2

  El aman İlahi, medet el aman…

        

  Gizli günahlarım, açığa vursan

  Zahir saygınlığım, saçıp savursan

  Rezil rüsva edip, aklım kavursan

  Gayrı kim olacak, derdime derman

  El aman Ya Rabbi, medet el aman…

        

  Zatın da hak Senin, şeriatın da

  Sıfatların da hak, tarikatın da

  Bereketin de hak, barikatın3 da

  Mâsiva4 görüntü, enerji duman

  El aman İlahi, medet el aman…

        

  Mahlûkattan seçip, insan eyledin

  Hidayetle kışım, nisan eyledin

  Erbakan’a katıp, ihsan eyledin

  Yoksa kuruyup da, olurdum saman

  El aman Ya Rabbi, medet el aman…

        

  Bu vücut binası, ruhuma höyük5

  Zindandan çıkmazsam, her halim göyük6

  Büyüksün Allah’ım, en ve tek Büyük

  Senin mahlûkundur, mekân ve zaman

  El aman İlahi, medet el aman…

        

  Ömür; bir ırmaktan, deryaya kayık

  Batıp boğulursun, olmazsan ayık

  Sen eyle Sultanım, kulluğa layık

  Elbette Senindir, buyruk ve ferman

  El aman Ya Rabbi, medet el aman…

        

  Şu fani dünyaya, dalana yazık

  Gaflet diyarında, kalana yazık

  Ahiret yurdunu, talana yazık

  Bize inayetle, sahip çık her an

  El aman İlahi, medet el aman…

        

  Ey Halik-ı Âlem, ey Padişahım

  Nefsime bırakma, ey barıgâhım7

  Ezel Ebed Sultan, Sensin penâhım8

  Sevdamla rızanı, eylesen harman

  El aman Ya Rabbi, medet el aman…

        

  İman kurtarmadan, canımız alma

  Kardeşlik kurmadan, sorumsuz salma

  Son Fethe ulaştır, umutsuz kılma

  İlhamını eyle, ruhuma keman

  El aman İlahi, medet el aman…

        

  Şeytana kaptırma, şerre batırma

  Mahrum müflis kalıp, hüznüm artırma

  Kötürüm bırakıp, felçli yatırma

  Son halimiz olsun, iman ve güman9

  El aman Ya Rabbi, medet el aman…

        

  1- Hannan: Çok acıyan Allah (C.C)

  2- Mennan: Çok ihsan edici Allah (C.C)

  3- Barikat: Engel.

  4- Mâsiva: Allah’ın dışındaki tüm mahlûkat.

  5- Höyük: Hazine ve eski eser saklı toprak tepe.

  6- Göyük: Ağrı, sancı, acı verici yaralanma.

  7- Barıgâh: Sultan huzuru, dua makamı.

  8- Penâh: Sığınacak kutlu makam.

  9- Güman: Umutlu tahmin, şüphesiz zann.


 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS