• AYNI MÜHÜR, AYNI GÖNÜL (ŞİİR)

  AYNI MÜHÜR, AYNI GÖNÜL (ŞİİR)

  23 Nisan 2021

   
  | Devamı
   

  AYNI MÜHÜR, AYNI GÖNÜL
          
  Alemlerin sırrı saklı, Hak-Bâtıl çekişmesinde
  Hayrı temsil eden Zat’ta, aynı mühür aynı gönül…
  İmtihanla sarsılıp da, imanın pekişmesinde
  Mücadele seyri ortak; aynı sefer aynı düldül1
  Evvelinden ahirine, aynı mühür aynı gönül…
        
  Kesrette vahdete ulaş, canlı cansız birliğe er
  Şirkten şekavetten kurtul, dert tasadan dirliğe er
  Halka şefkat hayra rehber, öncülük yap pirliğe2 er
  Cümle kâinat tabiat, aynı bahçe aynı bülbül…
  İlk tecelli son tecelli, aynı mühür aynı gönül…
        
  İnsana en büyük şeref, çevreye okul olmaktır
  Çün halife konumunda, Mevlâ’ya has kul olmaktır
  Hem Hak davası yolunda, harcanıp çapul3 olmaktır
  Asrı Saadet Selamet, aynı görev aynı ödül
  Biat itaat sadakat, aynı mühür aynı gönül…
          
  İnsanoğlu tapar daim, ya Rabbine ya nefsine
  Bir Rahman’a bir Şeytana, kulsun uyduğun hepsine
  Ne mükemmel imtihandır, kaybeden ateş hapsine
  Adem Babadan son güne, aynı zor yük aynı baskül4
  Bin yıllar önce ve şimdi, aynı mühür aynı gönül…
          
  Çetin çetrefilli uğraş, Hak Bâtıl yolda siyaset
  İnsanı baştan çıkarır, hayır şer için riyaset5
  Makam ve çıkar hırsına, gerek bir ömür riyazet6
  İmtihanın sırrı budur; aynı sistem aynı modül7
  Asırlar geçtiği halde, aynı mühür aynı gönül…
        
  Pişmek isteyen mü’minler, kızgın çanaktan kaçar mı
  Önce elmas olmak lazım, ham kömürler nur saçar mı
  Çorak tarla ekin vermez, hiç kevende8 gül açar mı
  Harika san’at eseri, aynı filiz aynı sümbül
  Seçkinlerde ortak kader, aynı mühür aynı gönül…
          
  Faniler gönül eğlemez, bal yağ olsa bıkılırmış
  Aşktan mahrum kalan ruhlar, kör zindana tıkılırmış
  Hep dürüst ve düzgün gerek, eğri duvar yıkılırmış
  “İman ihlas cihat” formül, aynı inşa aynı çekül9
  Bildin ise etme keder, aynı mühür aynı gönül…
          
  Gafile cahile değil, hikmet ehline sözlerim
  Hakkın va’di hakikattir, zafer müjdesin gözlerim
  Yandım hasret nefesiyle, aşkın ateşin közlerim
  Bad-ı saba10 rayihası11, aynı reyhan12 aynı Akgül
  Asırlar sırlara gebe, aynı mühür aynı gönül…
        
  Ayet Hadistir kaynağım, halka mesaj sözüm sazım
  Ashabı Kiram Ehli Beyt, Cafer Sadık13 Musa Kâzım14
  Alparslan’la Sultan Fatih, bize Ali Ömer lazım
  Batı doğu hepsi bâtıl, ne Cengiz Han ne de Herkül
  Pir Erbakan, pür kul Akgül; aynı mühür aynı gönül…
          
  1- Düldül: Peygamber Efendimizin Hz. Ali’ye hediye ettiği kır renkli, çok hızlı ve güçlü katır.
  2- Pir: Önder ve öğretici seçkin şahsiyet.
  3- Çapul: Yağma malı, davası için feda edilen imkânlar.
  4- Baskül: Ağır şeyleri tartan araç.
  5- Riyaset: Başkanlık hevesi.
  6- Riyazet: Nefis terbiyesi.
  7- Modül: Bir mekanik yapının parçaları arasında orantılı denge düzeni.
  8- Keven: Kurak ve dağlık yörelerde yetişen, hayvan yemi ve yakacak olarak kullanılan bitki.
  9- Çekül: Örülen duvarın düzgünlüğünü ölçen ve ucunda topaç biçimli ağırlık taşıyan alet.
  10- Bad-ı saba: Baharda ve yaz aylarında esen tatlı seher yelleri.
  11- Rayiha: Güzel koku.
  12- Reyhan: Fesleğengillerden hoş kokulu bir çiçek türü.
  13- Caferi Sadık: Hz. Hüseyin’in torunu, İmam-ı Azam’ın Hocası.

  14- Musa Kazım: 12 İmamdan ve Evlad-ı Resul’den önemli zat.
   

   

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS