• “SHINZO ABE” SUİKASTI VE SİYONİZM'İN YIKILIŞ SARSINTILARI

  “SHINZO ABE” SUİKASTI VE SİYONİZM'İN YIKILIŞ SARSINTILARI

  01 Eylül 2022

   
  | Devamı
   

  Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe 2022 Temmuz’un ilk haftasında, uğradığı bir suikast sonucu ortadan kaldırılmıştı.

  Tetikçi Yamagani Tetsuya“Herhangi bir siyasi amaç taşımadığını, annesinin bir Dini gruba yüklü bağışta bulunmasına kızdığı için bu eylemi yaptığını” söyleyip olayı çarpıtmaya çalışsa da, bu eylemi Siyonist odakların, CIA-MOSSAD gibi istihbaratların tasarladığı sırıtmaktaydı. Çünkü Shinzo Abe:

  1- Ekonomiyi Millileştirip Küresel Siyonist Sermayenin sömürü çarkını kırmaya…

  2- Güçlü ve bağımsız bir Japon Savunma gücü hazırlamaya…

  3- Dünyadaki etkin ve antisiyonist oluşumlarla irtibat kurmaya çalışan bir insandı.

  Bu konuyla ilgili olarak; 1998 yılında şu öngörülerimizi aktarmıştık:

  I. ve II. Dünya Savaşlarında Siyonist Yahudi mihrakların kışkırttığı ve kullandığı Amerika ve yandaşlarından intikam alacakları günü bekleyen Almanya ve Japonya gibi ülkelerin bu cephede yer alması:

  I. ve II. Dünya Savaşlarında yıkılan ve uzun yıllar siyasi ve ekonomik baskı altında tutulan Alman ve Japon halkları, bu esaret ve ezilmişliğin intikamını alacakları günü kollamaktadır.

  Ekonomide süper güç olan Almanya ile teknolojide süper güç olan Japonya’nın saf değiştirmesi, Siyonist hâkimiyetinin çöküşünü hızlandıracaktır.

  "Sen onları (derli toplu bir) cemaat sanırsın. Hâlbuki kalpleri darmadağınıktır." (Haşr: 14)

  "O gün dostlar, birbirine düşmandır." (Zuhruf: 67)

  "Nihayet Hak gelince, onlar istemedikleri halde Allah’ın emri galip olacaktır." (Tevbe: 48) ayetleri de, bazı zoraki birlikteliklerin bozulacağına işaret buyurmaktadır.[1]

  Yaklaşık 20 yıl kadar önce, 2004 yılında şunları yazmıştık:

  Milli Çözüm Dergisi’nin Siyonist Merkezleri telaşlandırması ve Japonların Yorumlarımıza ilgi duyması!

  Birleşik Amerika Başkentinin en büyük ve en eski gazetesi Washington Post, politik konulara ve dünyanın geleceği ile ilgili kurgulara ağırlık veren bir ABD Yahudi yayın organıdır. İstanbul ve İsrail (Jerusselam) büroları da bulunmaktadır.

  İşte beş yıl kadar önce Washington Post’un Avrasya Haber Koordinatörü olduğunu söyleyen bir kişi, Milli Çözüm Dergimizin Haber Müdürünü arayarak, orta halli Türkçesiyle:

  “Milli Çözüm’ün öngörü ve önerilerinden feyiz aldıklarını; ülkesel, bölgesel ve evrensel konulardaki tespit ve tahlillerimizin kendilerine yeni ufuklar açtığını, bu nedenle öncelikle İngilizce yazı ve yorumlarımızdan oldukça yararlandıklarını ve “Türkiye’nin ABD-İsrail ilişkileri ve gelecekteki etkinlik çekişmeleri” hususunda özellikle yeni ve detaylı bilgilerimizi ve beklentilerimizi merak edip ilgi duyduklarını” hatırlatmışlardır.

  O konuşma esnasında meşhur özel istihbarat ve gelecek tahmini firması STRATFOR’un sahibi Macar asıllı Yahudi GEORGE FRIEDMAN ve ekibinin de, Milli Çözüm’ü önemseyip araştırdıklarını ağzından kaçırmıştır.

  O zaman arkadaşlarımıza:

  “Siyonist merkezler Erbakan’ın projelerini ve stratejik hedeflerini çözmek ve karşı tedbirler geliştirmek için Milli Çözüm’e ilgi duymaktadır. Oysa biz, sadece Hocamızın açığa vurduklarını ve temel hedef olarak ortaya koyduklarını yazıyor, Müslümanlara ve mazlumlara moral aşılamaya çalışıyoruz. Hocamızın Siyonizm’in ve emperyalizmin yıkılışıyla sonuçlanacak tarihi mücadelesindeki taktik ve stratejik ayrıntıları ve bunlarla ilgili teknik ve politik kadrolarını elbette bilmiyoruz, bildiklerimizi de zaten yazmıyoruz” diye uyarmıştık.

  Bundan bir yıl kadar sonra ise, Japonya’daki önemli bir “düşünce üretim merkezi”nin İstanbul temsilcisi yine Milli Çözüm’ü arayıp, “ABD emperyalizmine ve Yahudi Siyonizm’ine karşı Adil Düzen Projeleri; Yeni bir Dünya için Türkiye, Japonya ve Almanya işbirliği” konusundaki yazı ve yaklaşımlarımızdan daha detaylı yararlanmak ve birlikte ortak teoriler kurgulamak üzere bizleri Japonya’ya çağırmış ve bu nedenle bir görüşme talebinde bulunmuşlardı. Japonlar özellikle: “Süper güç olmak ve dünya dengelerini kontrol altına almak için; EKONOMİK; TEKNOLOJİK ve ASKERİ GÜÇ olmak, JEOPOLİTİK ve STRATEJİK bir coğrafyada bulunmak, önemli bir DEMOGRAFİK (nüfus yoğunluğu) desteğini arkasına almak gereklidir, ama yeterli değildir. SÜPER GÜÇ olmak için bütün bu imkân ve fırsatları hazırlayıp yararlanmak yanında, mevcut dünya dengelerini ve arkalarındaki dinamikleri çok iyi bilen, şeytani merkezleri şaşırtmayı, vuruşturmayı ve savuşturmayı çok iyi beceren, ama asla vahşi heveslerine değil, insani değerlere göre hareket eden bir SÜPER BEYNE ve Onun sadık takipçilerine ve ilim varislerine ihtiyaç vardır. Ve işte Erbakan’ın farkı ve fazileti ve Siyonist merkezlerin korkulu rüyası haline gelmesi bundan kaynaklanmaktadır.”[2]  ...
  MAKALENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ.. 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS