• “RİVAYETÇİ” DEĞİL “RİAYETÇİ” OL!

  “RİVAYETÇİ” DEĞİL “RİAYETÇİ” OL!

  01 Haziran 2022

   
  | Devamı
   


         
  “Lime tegûlûne mâ lâ, tef'alûn”1; ikazını duy
  Hep rivayet2 edip durma, gel riayet3 ehli ol…
  Ettiğin nasihatlere, ey dost önce kendin uy
  Günahla kararmış kalbe, ki sirayet4 ehli ol…
            
  Beş para etmez adamı, muhterem peder etme
  Kof kurguyla kuruntuyla, ömrünü heder etme
  Kader gayrete aşıktır, boşuna keder etme
  Bil şikâyet nankörlüktür, sen kanaet ehli ol…
          
  İman takva ve cihatsız, gönül bomboş tencere
  Kur’an ile nurlandır ki, açılsın Hak pencere
  Hanif İbrahim’e özen, hanım isen Hacer’e
  Kâbe’yi Merkez'de ara, hem ziyaret ehli ol…
          
  Bir insanla bir hayvanın, et beyin ve gözünde
  Hiç farklılık göremezsin, farkı ara özünde
  Herkesin hamur mayası, zahir olur sözünde
  İlmü irfan artsın diye, hep kıraet ehli ol…
          
  Dolgun ol doğru konuş ki; boş laf ağız ishali
  Çiğ kalanlar kokuşurmuş, nefret verir pis hali
  Herkese yardıma yetiş, aynen Hızır misali
  İlgisiz himmetsiz5 kalma, hep inayet6 ehli ol…
          
  Şeytan ne tuzak kurarsa, balıklama atlarsın
  Nefse uyup günahların, her gün daha katlarsın
  Riya gurur yalan haram, bu gidişle çatlarsın
  Tevbe edip hayra yönel, gel riyazet7 ehli ol…
          
  Mevlâ’ya tevekkül etsen, kula ne minnet olsun
  Suskunluğun bir asalet, konuşman hikmet olsun
  Şuur huzurla yaşa ki, hayatın ibret olsun
  Hep hayırla anılasın, hoş hikayet8 ehli ol…
        
  Bu gaflet ve cehaletle, nerye varır gidişat
  Tembellik tehircilikle, bitmez kutlu inşaat
  “Fea’terefû bizenbihim...”9, faydasız son ifşaat
  Gevşek ürkek yol alamaz, sen dirayet10 ehli ol…
          
  Ömür sermayen tükenir, bu fırsat zaman gider
  Davasız duasız adam, ot geldi saman gider
  Yamuklaşıp yan yatanlar, ahrete yaman gider
  Ehli dünya sonu hüsran, gel diyanet11 ehli ol…
            
  Ayet Sünnet dururken, süslü beyt kriter mi
  İz’an vicdan çürümeden, kalpte iman yiter mi
  Adil Düzen'e geçmeden, adilikler biter mi
  Kafiyeyle zulüm bitmez, sen kifayet12 ehli ol!...
            
  1- “Ey iman edenler! (Kendiniz yapmadığınız ve) Yapamayacağınız şeyleri niçin (boşuna hava atmak kastiyle başkasına) söylersiniz?”
  “(Böyle) Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir buğuz ve kızgınlığa (sebebiyet verecek ve aleyhinize bir suç teşkil edecektir). [Not: Bazı Müslümanlar; “Eğer Allah katındaki en makbul ameli bilseydik, o yolda canımızı ve malımızı feda ederdik” demelerine rağmen, bu amelin CİHAD olduğunu bildiren ayetler gelince, bu sözlerinden yan çizmeleri üzerine bu İlahi tehditler indirilmiştir.]” (Saff Suresi: 2-3)
  2- Rivayet ehli: Sağdan soldan duyup okuduklarını, edebiyat olsun diye nakledenler.
  3- Riayet ehli: Duyduğu ve okuduğu İlahi emirlere hemen itaat edip yerine getirenler.
  4- Sirayet etmek: Kalpleri etkilemek.
  5- Himmet: Başkasına iyilik, dua ve destek vermek.
  6- İnayet etmek: Yardıma yetişmek.
  7- Riyazet: Nefsi arzuları ve dünyevi duyguları dizginlemek.
  8- Hoş hikayet: Olumlu, onurlu ve ibret dolu yaşam öyküleri.
  9- “Böylece kendi günahlarını itiraf edip (pişmanlık duyacaklardır. Ama artık) çılgınca yanan ateşin halkı bu azaba müstahaktır, çünkü o kahrolası ve kovulası (insanlara, Allah'ın rahmetinden) uzaklık yakışır.” (Mülk Suresi: 11)
  10- Dirayet ehli: Kararlılık hali, kişilikli, karakterli, dikkatli ve becerikli.
  11- Diyanet ehli: Dini kuralları ve sorumluluklarını yerine getiren.

  12- Kifayet: Bir konuda yeterli, yetenekli ve yetkili olma hali. Liyakat kesbedilmesi.
   

   

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS