• Tek Çözüm İslâm Birliği

  Tek Çözüm İslâm Birliği

  22 Şubat 2015

   
  | Devamı


                Tek Çözüm İslâm Birliği

   

  Müslümanlar Kardeştirler

  Ey Müslüman Ülkelerden gelen Temsilciler, size hitap ettiğim bu mikrofonun üzerine konduğu şu gördüğünüz taş, asırlar boyu bu saraydan bütün, dünyaya hakkı ve adaleti yaymak için hareket eden şehitler ve gaziler ordularının sefere çıkarken sancaklarını koyduğu taştır.

  İşte bugün de biz bu tarihî bahçede toplanıp dayanışmamızı kuvvetlendirdikten sonra, hakkı, adaleti bütün yeryüzüne sulh yoluyla fikir ve inanç yoluyla yaymak için azimle, şevkle ülkelerimize dağılmalıyız.

  Bütün bunları bilip hissedince heyecanlanmamak mümkün müdür? Cûşu hurûşa, galeyana gelmemek mümkün müdür?

  Elbette şu anda Peygamber Efendimiz Aleyhisselâtü Vesselam’dan bu ana kadar gelen şerefli tarihi hep beraber duyuyoruz, Elbette tarihî gece yaşıyoruz. Müslümanlar kardeştirler. Onu duyuyoruz, onu yaşıyoruz.

  Böyle manalı bir gecede bizi bir araya toplayan bu hayırlı geceyi nasip eden Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun.

   

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  İslâm Ülkelerinin Muhterem Dışişleri Bakanları,

  İslâm Ülkelerinin Muhterem Temsilcileri,

  Muhterem Misafirler,

  Muhterem Basın Mensupları, Radyo ve TV Temsilcileri,

  Allah’ın selâmı üzerinize olsun. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Yeryüzündeki bir milyarlık İslâm Âleminden gelen temsilciler olarak hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlıyorum.

  Hicrî 13 Cemazi-ül Evvel 1396 ve Milâdî 13 Mayıs 1976 gününe raslayan bu mübarek Cuma gecesinde böyle tarihî ve büyük mânâlar taşıyan bir yerele bizi bir araya toplayan Cenab-ı Hak Zülcelâl Hazretlerine sonsuz şükürler olsun.

  Bu gece hepimizin hayatı boyunca unutamayacağı tarihî bir gece yaşadığımıza inanıyorum.

  Biraz evvel buraya girerken hepimizin bir bir altından geçtiğimiz tarihî Topkapı Sarayı’nın kapısının üzerinde Kelime-i Tevhid «Lâ ilahe illallah Muhammedü’r Resûlüllah» yazılıdır.

  Bu sarayı Sultan Fatih İstanbul’un fethini müteakip yaptırdı. Devlet işlerini burada görürdü. Asırlar boyu bu sarayda bütün İslâm Âlemine hizmet için geceli gündüzlü ihlâs ile çalışıldı. Asırlar boyu hakkı ve adaleti bütün yeryüzüne yaymak için hareket eden ordular bu meydanda toplanarak yola çıktılar. Endonezya’nın, Filipinlerin, Hollanda müstemlekesi olmaması için gönderilen donanmanın sevk kararı bu sarayda alındı. Libya, Fas, Tunus ve Cezayir’in yabancıların istilâ ve zulmünden kurtarılması için gönderilen donanmaların ve orduların sevk kararı bu sarayda alındı.

  Şu anda hepimizin sırtımızı dayadığımız şu arkadaki saray binasının içinde Server-i Kâinat Peygamber Efendimiz Aleyhisselâtü Vesselâm’ım sancağı var, mübarek hırkası var, kılıçları var, Sakal-ı Şerifleri var, yabancı ülkeleri sulh yoluyla hidayete, doğru yola davet eden mübarek mektupları var.

  Bu arkamızdaki binada Kâbe-i Muazzama’nın anahtarı var.

  Sizler ki, bugün yeryüzünde, Suudî Arabistan’dan Moritanya’ya, Endonezya’dan Fas’a kadar arza yayılmış nüfusu bir milyara varan 50 ye yakın Müslüman Ülkelerden gelen temsilcilersiniz. İslâm Konferansı münasebetiyle tarihî şehir İstanbul’a teşrif ettiniz. Bu gece burada Hicretten 1396 sene sonra hepimiz beraberce Peygamber Efendimiz Aleyhisselâtü Vesselam’ın mübarek emanetlerinin huzurunda tekrar bir araya toplandık.

  Muhterem Temsilciler,

  Muhterem Misafirler,

  Asırlar boyu müslüman ülkelerin hâkim olduğu devirlerde yeryüzünde temelde hakkaniyet ve adalet hâkimdi. Bir ülkenin insanlarını yurdundan çıkartıp, yabancıları’ oraya yerleştirmek veya ülkeleri insan haklarına aykırı olarak müstemleke yapmak gibi fiiller cereyan edemiyordu.

  Son asırlardaki haksızlıkların ve insanlığın bugün içine düştüğü manevî çöküntünün önlenebilmesi, bunların ortadan kalkması için müslüman ülkelerin dayanışması ve yeniden güçlenmeleri lüzumludur ve bütün insanlık için faydalıdır.

  Asırlar boyu düzenlenen haçlı seferleriyle İslam âlemine hücumlar yapıldı. Bu gün bunların hata olduğu daha iyi anlaşılıyor.

  Son bir asrın ilk yarısında müslüman ülkelerin büyük kısmı insan haklarına aykırı olarak yabancıların istilâsı altına girmişti. Fakat çok şükür son 50 yıl zarfında müslüman ülkeler bu haksız istilâlardan yaptıkları millî mücadeleler ile kendilerini kurtardılar. Türk İstiklâl Savaşı bu yeni devrin başlangıcı sayılabilir.

  Bugün çok şükür müslüman ülkeler haksız istilâlardan bazı istisnalar hariç kurtulmuşlardır. Müslüman ülkeler 7 yıl önce 1969 da ilk İslam Konferansını akdettiler. Ve o tarihten beri aralarında her türlü işbirliğini artırmaya, her sahada dayanışmaya başladılar.

  Bu hayırlı hareketin yedinci senesindeyiz. Tarihî İstanbul şehrinde, asırlar boyu İslam Âlemine idare merkezliği yapan başşehirlik yapan, İstanbul’da toplanılmış bulunuluyor. Bu toplantıda faydalı adımların atılmasını diliyoruz, bu toplantının müslüman ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın şuurlu bir şekilde en ileri dereceye erişmesinin ve bu toplantının müslüman ülkeler arası münasebetlerde bir perçinleme rolü oynamasını temenni ediyoruz.

  Türkiye olarak İslâm Konferansının kurucu üyesi olmaktan ve bugüne kadar ki bütün konferanslara iştirak etmekten bahtiyarlık duyuyoruz.

  Hükümet programımızda kardeş müslüman ülkelerle işbirliğimizi siyasî yönden, iktisadî yönden ve her türlü dayanışma yönünden en ileri dereceye eriştirmek azim ve kararında olduğumuzu açıkça bütün dünyaya ilân etmişizdir.

  Mukaddes Kudüs şehri bir İslâm şehridir, en kısa zamanda istilâdan kurtarılarak inşaallah, yeniden bir İslâm şehri olacaktır.

  Orta Doğu’da devamlı sulhun teessüsünde ilk adım olarak önce İsrail’in işgal ettiği topraklardan derhal geri çekilmesini şart olarak görüyoruz.

  Filistin halkına yıllardan beri yapılan insanlık dışı muameleyi kınıyoruz. Filistin halkının her türlü haklarına kavuşmasını istiyoruz ve Filistin halkının bir an evvel vatanlarına ve yurtlarına kavuşmaları gereğine inanıyoruz.

  Türkiye, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Türkiye’de bir büro açması için müzakerelere hazır olduğunu açıklamıştır.

  Bugün yeryüzünde Filistinlilerden başka ayrıca Eritre’de, Keşmir’de, Filipinler’de, Batı Trakya’da,  Doğu Türkistan’da ve diğer bazı ülkelerde müslümanlara gayri müslimler tarafından yapılan insan haklarına aykırı zulümleri kınıyoruz. Bu zulümlere en kısa zamanda son verilmesini ve bu ülkelerdeki müslümanların en kısa zamanda her türlü haklarına kavuşmalarını istiyoruz.

  Biz, İslâm Konferansımın 7. İstanbul Toplantısından sonra artık, zaman zaman toplanıp dağılan bir teşkilât olması yerine sürekli olarak çalışan güçlü ve devamlı bir teşkilât olmasını temenni ediyoruz.

  Biz, İslâm Konferansı’nın organlarının yapacağı çalışmalarla müslüman ülkeler arasındaki ekonomik, siyasî, kültürel işbirliğinin en ileri dereceye ulaştırılmasını istiyoruz. Bütün müslüman ülkeler arasında daha fazla gecikilmeden müşterek pazar kurulmalıdır.

  Müslüman ülkelerin asrın en ileri teknolojisine sahip olmaları için müşterek yatırımlar yapmaları ve koordine kalkınma plânları hazırlamaları şarttır.

  Hiçbir müslüman ülkenin batı ülkelerini taklide ihtiyacı yoktur. Ne faizci, sömürücü kapitalizmin, ne de insan tab’ına uymayan komünizmin ve komünizmden türeyen cereyanların insanlara saadet getirmesi mümkün değildir.

  İslâm Konferansının kültür araştırmaları yapan, sıhhatli bir ekonomiye geçişi sağlamak için ekonomik araştırmalar yapan ve mesut bir topluluk doğmasını hedef alan sosyal araştırmalar yapan organlarla teçhiz olunmasında zaruret vardır.

  Müminler kardeştirler. En güzel işbirliği ve her türlü ileri dayanışma müslümanlara ve müslüman ülkelere yaraşır. Bir milyarlık İslâm Âleminin bu gün elliye yakın ülke halkı olarak bütün mensupları, aynı hedeflere erişmeyi istiyorlar. Kalp beraberliği, gönül arzusu ve hedef beraberliği içindedirler. Bu yüzden İslâm Konferansı’nın kısa zamanda daha çok ileri mesafeler katedeceğine inanıyoruz.

  Böyle hayırlı bir gecede, bu tarihî bahçede, bütün bu müşterek temennilerimizi aranızda konuşmayı nasip eden Cenab-ı Hakk’a bir kere daha şükrederek sözlerime son verirken, Müslüman Ülkelerin Temsilcileri olarak hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selâmlar, Cenab-ı Hakk’dan İslâm Konferansına, bütün müslüman ülkelere ve bütün müslümanlara hayırlı muvaffakiyetler, bütün insanlığa hayırlı günler dilerim.

  Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

  Allah’a emanet olunuz.


  Bu Haber 2102 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS