• ŞÜKÜR Kİ KAPINDA, KITMİR’İN OLDUM!..

  ŞÜKÜR Kİ KAPINDA, KITMİR’İN OLDUM!..

  22 Aralık 2022

   
  | Devamı

  Nefsani gururum, onurum kırdım

  Erbakan Hocam’la, hikmetle doldum…
  Kâfire haine, Hakkı haykırdım
  Elli yıl kapında, Kıtmir’in1 oldum
  Ne buldumsa Sana, kullukta buldum…
        
  Gün oldu daraldım, kati2 zorlandım
  Suçlandım dışlandım, nice horlandım
  Kömürdüm tutuşup, yandım korlandım
  Direnip dayandım, Rabbime kuldum
  Efendim kapında, Kıtmir’in oldum…
        
  Va’dine güvendim, mahrum eyleme
  Bir ömür bekledim, mahzun eyleme
  Zafer hasretiyle, dilhun3 eyleme
  Yaşım ilerledi, sararıp soldum
  Allah’ım kapında, Kıtmir’in oldum…
      
  Hiç umut kesmedim, düşsem şaşkına
  İmanım çağladı, döndü taşkına
  Sadık Milli Çözüm, dostlar aşkına
  Zalimlere duvar, mazluma koldum
  Ey Dost divanında, Kıtmir’in oldum…
      
  Ey Dost Hak müjdenle, hayra umuttum
  Kur’an ışık; vicdan, terazi tuttum
  Resul rehberimdi, Tağut4 unuttum
  İslam yolcusuydum, ne sağ ne soldum
  İlahi kapında, Kıtmir’in oldum…
      
  Öyle sevindir ki, ruhlar şevklensin5
  Mücahit müstakim, kullar zevklensin
  Adil Düzen ile, dünya renklensin
  Şükredip diyeyim: “Aradım buldum
  Ey Dost davan için, Kıtmir’in oldum…
        
  Siyonizm halklara, örüyor çorap
  İşbirlikçi yüzünden, ülkeler harap
  Bu sefer eli boş, gönderme Ya Rab
  Hep bağrımı deldim, saçımı yoldum
  Bunca yıl kapında, Kıtmir’in oldum…
      
  Uğrunda katlandım, mihnet6 zahmete
  Gayri eriştir Dost, zafer rahmete
  Lütfu kerem eyle, kulun Ahmet’e
  İsrafta cimriydim, hayırda boldum
  Şükür ki kapında, Kıtmir’in oldum…
          
  1- Kıtmir: Ashab-ı Kehf’in sadık köpeği.
  2- Kati: Katiyyen, kesinlikle, çok şiddetli.
  3- Dilhun: İçi kan ağlayan.
  4- Tağut: Bâtıl sistemler, barbar yöneticiler.
  5- Şevk: Sevinip neşelenmek, coşkuyla hareketlenmek.
  6Mihnet: Eziyet, dert, musibet.

   


  Bu Haber 74 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS