• ŞÜKÜR ALLAH'IM! (ŞİİR)

  ŞÜKÜR ALLAH'IM! (ŞİİR)

  13 Şubat 2020

   
  | Devamı


  ŞÜKÜR ALLAH'IM!

   Hak devrim çağrısın, duydum inandım

  Sevinçle ağladım, şükür Allah’ım…

  Belaya uğradım, sıkça sınandım

  Ruh bahçem kağladım1, şükür Allah’ım…

         

  Erbakan’dan destur, aldım alalı

  Gerçeği haykırdım, ilme dalalı

  Gönlümü Hak yola, saldım salalı

  Bağrımı dağladım, şükür Allah’ım…

          

  Halkı soğutur ki, Hakka dönesin

  Dünya mı Ukba mı, hangi yönesin

  Yakışmaz mü’mine, yanıp sönesin

  Kalp çarkım yağladım, şükür Allah’ım…

         

  Âlem şaşı bakar, ailem garip

  Lakin hiç değilim, bundan muzdarip

  Siyonist İblisle, oldum muharip

  Zalimi loğladım2, şükür Allah’ım…

         

  Sataşan olursa, Hakka Furkan’a

  Milli Çözüm bakmaz, güce fırkana

  Hücuma yeltense, kim Erbakan’a

  Başında şakladım3, şükür Allah’ım…

        

  Bir dönem hep sağdan, sola savruldum

  Lütfunla küfürden, kirden duruldum

  Sevdana sığındım, âşka vuruldum

  Sırrını sakladım, şükür Allah’ım…

        

  Bulunmaz Sultanım, eşin menendin4

  Hep kırdım yularım, attın kemendin

  Zafere yaklaştı, kutlu trendin5

  Çok şeytan cağladım, şükür Allah’ım…

         

  Bunca günahıma, rağmen hataya

  Hiç ara vermedin, ihsan ataya6

  İnayet kıldın bu, gönlü hastaya

  Sayende sağaldım, şükür Allah’ım…

         

  Kur’an’ı vicdanı, mastar7 eyledin

  Acizi aslına, astar eyledin

  Ne büyük sırlara, mazhar eyledin

  Damlaydım çağladım, şükür Allah’ım…

         

  Gayretim sayılmaz, lütfun yüzdesi

  Ne şereftir olmak, Dostun gözdesi8

  Kalbime konuştur9, Mesih müjdesi

  Putlardan pâkladım, şükür Allah’ım…

          

  Hacca gider yüzü, Haçlı AB’de

  Öz Bâtıla dönük, gözü Kâbe’de

  Melheme-i Kübra, büyük arbede

  Deccali tığladım10, şükür Allah’ım…

          

  Ucuz devlet cennet, yok bedavaya

  Kimse kıymet vermez, kuru sevdaya

  Hidayet buyurdun, bu Hak davaya

  Bir katkı sağladım, şükür Allah’ım…

          

  Ayağına serdim, ben Ak gülümü

  Hizmetine sundum, bilgi gölümü

  Hak nasip eyledi, buruk gönlümü

  Hocama bağladım, şükür Allah’ım…

            

  1- Kağlamak: Sebze ve çiçek bahçesini yabani otlardan ayıklamak.

  2- Loğ: Toprak damları ve yolları bastırmak için hazırlanan ağır silindir taş.

  3- Şaklamak: Kırbaç olup başında patlamak.

  4- Menendi: Benzeri, dengi, (Farsça).

  5- Trend: Eğilim, gidişat, meyil, yöneliş,

  6- Ata: İhsan, ikram, bağış.

  7- Mastar: Sıvacı ve duvarcıların düzgünlük ölçme çıtası.

  8- Gözde: Benzerlerinden seçilip sevilen, özel değer verilen.

  9- Konuşlamak: Askeri birlikleri ve silah sistemlerini yerleştirmek.

  10- Tığ: Ucu çengelli şiş, eski dilde kılıç.


  Bu Haber 3110 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS