• RABBE YALVARIŞ (ŞİİR)

  RABBE YALVARIŞ (ŞİİR)

  10 Kasım 2020

   
  | Devamı

  RABBE YALVARIŞ

      

  “Adil Düzen” kurulsun, tüm mazlumlar kurtulsun

  Ya Rabb hayra rehber yap, fesada baş eyleme…

  “Yeni bir Dünya” ile, ülkem huzur yurt olsun

  Emeğim boşa verip, Sen hurda haş1 eyleme…

        

  Kâfirler azgın zalim, mü’minler cahil safdil

  İşbirlikçi haini, hâlâ tanımaz gafil

  Bak kan ağlar Arakan, Asya Afrika sefil

  Akıl vicdan körletip, kalbimi taş eyleme…

        

  Barbar ahlâksız Batı, Kilisenin haçında

  Nimet izzet aramak, Avrupa’nın kıçında

  Derdi hâlâ mal makam, bilmem altmış kaçında

  İmanımla diri kıl, ki canlı na’ş2 eyleme…

      

  Zalimler mazlumlara, hayatı sarp ediyor

  Kâfirler mü’minleri, öldürüp darp ediyor

  Faiz düzen sürdüren, Allah’la harp ediyor

  Dostu düşmanı tanıt, gerçeğe şaş eyleme…

        

  İzzetin Azametin, Ya Rab izharbuyursan

  Siyonist zalimleri, kahr-u inzar4 buyursan

  Teheccüt namazıyla, bizi ishar5 buyursan

  Kirli sırlarımızı, âleme faşeyleme…

        

  Hidayetim karartıp, dalalete gömdürme

  Kur’an’ın va’di haktır, umudumuz söndürme

  Aziz kıl, aciz kılma; Hak davandan döndürme

  Mahşerde pişmanlıkla, gözümde yaş eyleme…

    

  Rahman tezahürünle, hayran erman7 olayım

  Ya Rabb hükümlerinle, Hakka ferman olayım

  Kur’ani çözümlerle, halka derman olayım

  Dışı leziz ya, içi; zehirli aş eyleme…

      

  Daim duam niyazım, budur Yüce Rabbime

  İmanla yaşat öldür, ki nur yağsın kabrime

  Şefkat ver, şefaatle; rahmet dolsun kalbime

  Gülsün mazluma yüzüm, hep çatık kaş eyleme…

      

  Aşksız cihatsız beden, aynen yürüyen leştir

  Kur’an hükmü istemez, billah iblise eştir

  Mehdiyet Mesihiyet, va’dini gerçekleştir

  Huzur versin varlığım, hiç zulüm paş8 eyleme…

        

        

  1- Haş: Kırıntı, döküntü, süprüntü (hurda haş, param parça).

  2- Na’ş: İçinde ölü bulunan tabut, cenaze. (İslam’sız ve cihatsız adam, canlı cenazedir).

  3- İzhar etmek: Açığa vurmak.

  4- İnzar etmek: Korkutmak.

  5- İshar etmek: Seherde uyanık tutmak.

  6- Faş eylemek: Kirli sırları ve gizli ayıpları açığa çıkarmak.

  7- Erman: Yerinilen, özenilen.

  8- Paş eylemek: Saçan, dağıtan.


  Bu Haber 3883 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS