• PEYGAMBER ÖNDERLİĞİNDE ÂLEMLERİN ZİKRİ (ŞİİR)

  PEYGAMBER ÖNDERLİĞİNDE ÂLEMLERİN ZİKRİ (ŞİİR)

  14 Nisan 2019

   
  | Devamı


  PEYGAMBER ÖNDERLİĞİNDE ÂLEMLERİN ZİKRİ

      

  Tüm âlem kıyamda, saf saf durulmuş

  Mekke mihrap olmuş, Medine minber…

  “Necmüs-Sakıp” için; Kürsiyy kurulmuş

  Fahr-i Kâinattır, ol kutlu rehber

  İmamete geçmiş, Cenab Peygamber…

      

  Musa’da on emir, İsa’daki Ruh

  İbrahim vaizdir, hikmet okur Nuh

  Namazda niyazda, bin türlü güruh

  Davut ile Talut, Ali’yle Kamber¹

  Zulümle cengeder, Yüce Peygamber…

        

  Melekler halkada, ruhlar fezada

  Sıddıklar şehitler, hepsi hizada

  Balıklar deryada, kuşlar havada

  Zikredip dönerler, iç içe çember

  Halkanın başında, Yüce Peygamber…

        

  Ezelden ebede, Adem’den bize

  Rüku’da secdede, herkes diz dize

  Gavsi Geylani’yle, girdik denize

  Resul başkaptandır, her şey emirber

  İmamete geçmiş, Cenab Peygamber…

        

  Kâinat bir mescit, mahlûkat zakir

  Tesbih Tevhid çeken, olur mu hakir

  Divaneye dönmüş, mest olmuş zahir

  Cezbeye tutulmuş, halktan bi haber

  Cümlenin Nebisi, Cenab Peygamber…

        

  Bu canlar sohbeti, bal ile şeker

  Sular “HAY!” okuyor, rüzgâr “HU!” çeker

  Her şey virdin2 söyler, hep teker teker

  Yanık ciğer kokar, tam miskü anber

  Hepsinin başında, Cenab Peygamber…

      

  Ecel hiç kimseye, vermez amanı

  Ol mahşer ayırır, sapla samanı

  Kıyamet saati, hesap zamanı

  Sevkiyat başlamış, herkes seferber

  Liderlik ediyor, Yüce Peygamber…

        

  Hak yolda olmazsan, gayret içinde

  Kalırsın mahşerde, hasret3 içinde

  Herkes şaşkınlıktan, hayret içinde

  Sırlar açık olur, bozulur ezber

  Mahkeme divanda, Hazret Peygamber…

        

  İmansız yürekler, bil işkembedir

  İslamsız düzenler, hep işkencedir

  Cehd ehline mahşer, imrenecektir

  Zikirsiz gönüller, sanki bir makber4

  Böyle buyuruyor, Yüce Peygamber…

      

  Davanda sadık ol, dinde müstakim

  İhlassız amelin, meyvesi akim5

  Hainden intikam, alır Muntakim6

  Sahtekâr riyakâr, olmaz muteber7

  Sadıklara şefaat, eder Peygamber…

        

  Gafilim cahilim, amma aşıkım

  Hak sonsuz deryaysa, ben bir kaşıkım,

  Dost inayetinle; şükür sadıkım

  Dilde Tevhid Tekbir; Allahüekber

  Kapında Kıtmirim, Yüce Peygamber…

        

  Gönül ikliminde, mana alemde

  Her sır yazılmıyor, saklı kalemde

  Ahmet bu devranda, hayran halinde

  Vuruldum nuruna, Ey Sultan Dilber

  Rahmeten Alemin, Cenab Peygamber…

        

  1- Kamber: Sadık ve itaatkâr bende.

  2- Vird: Tarikatta çeşitli zikir dersleri.

  3- Hasret: Pişmanlık, iflas, hayırdan uzaklık.

  4- Makber: Mezar, kabir.

  5- Akim: Kısır, kuruyup boşa çıkmış.

  6- Muntakim: İntikam alan, Allah’ın bir ismi.

  7- Muteber: Saygılı, itibar edilen.


  Bu Haber 605 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS