• MİLLİ GÖRÜŞ NİÇİN VE NASIL?-3

  MİLLİ GÖRÜŞ NİÇİN VE NASIL?-3

  27 Şubat 2015

   
  | Devamı


   MİLLİ GÖRÜŞ NİÇİN VE NASIL?-3

   

  (Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hocamızın Son Konferansı -08.12.2010)

  Milli Görüş’ün ne olduğunu anlatmak için; ırkçı emperyalizmin ne olduğunu bilmek lazım gelir. Onu bilmeden Milli Görüş’ün ne olduğunu bilmek mümkün değildir.

  Irkçı emperyalizm 5767 sene evvel, Mısır’da yaşayan Beni İsrail kabilesine firavunların yaptığı zulüm karşısında, Kabala adlı bir Beni İsrail’in yazmış olduğu kitaptaki prensiplere inanan insanlara Siyonist denir. Siyonizm budur. Kabala’ya inanmak demektir. Bilahare Tevrat’lar tahrif edilmiş, kabala aynen Tevrat’ın içine konulmuştur. Bugün Tevrat’ın içinde hangi cümle var biliyor musunuz? Ey beni İsrail sen öyle yüce bir ırksın ki Cenabı Allah’ı bile yendin diyor Hâşâ! İlahi bir kitapta böyle bir cümle olur mu? Ee var işte… Git aç bak…  Niye yazmış kabala bunu? Çünkü firavunlar sizin ilahınızım diyordu. Her türlü zulmü yaparım diyordu. Onun için beni İsrail’e cesaret vermek için siz Allah’ı bile yendiniz; bu firavunları hayli hayli yenersiniz. Sabredin, dayanın iyi günler gelecek demek için kitabına bunu yazmış. Almışlar bunu bugünkü Tevrat’ın içine aynen geçirmişler. Biz Müslüman’ız bizim amentümüz altı maddedir; Biz Allah’a inanıyoruz, meleklerine inanıyoruz, kitaplarına inanıyoruz, peygamberlerine inanıyoruz elhamdülillah, öldükten sonra dirileceğimize inanıyoruz, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanıyoruz, hesap gününe inanıyoruz. Efendim altı şeydir bizim Amentümüz dediniz; yedi şey saydınız; Neden? Ahirete iman imanın en mühim kısmıdır. Amentüyü okurken oraya çift dikiş yapıyor. Vel yevmil ahiri vel basu badel mevt; imanın asıl önemli kısmı ahirete imandır. Orada söylediğimiz şey ahretin tek bir şeyidir ama iki kere onun üzerinde duruyoruz; imanın mühim kısmı ahirete iman olduğu için… Amentümüz altı maddedir. Siyonizm anlayışının amentüsü dört maddedir:

  Bir: Ey beni İsrail! Sen Cenab-ı Hakk’ın asıl kullarısın diğer ırklar maymun olarak yaratılmış sana köle olmak için. Sen üstünsün, onlar senin kölen.

  İki: Bu gerçek lafta kalmayacak; fiilen takif edilecek, sen dünyanın efendisi olacaksın, onlar senin kölen olacak.

  Üç: Bunu takif etmek için beni İsrail olarak üç vazifeyi yerine getireceksin: Bir, bulundukları ülkelerde bozgunluk çıkardıkları için, çeşitli ülkelere sürülmüş olan beni İsrail’in hepsini dünyanın her yerinden Filistin’e getirip toplayacaksın, büyük İsrail’i kuracaksın, Fırat ve Nil arasındaki bütün araziyi (arz-ı mev’ud) büyük İsrail’in içine koyacaksın; Kıbrıs buna dahil. Güneydoğu Anadolu’muz buna dahil. Allah muhafaza buyursun; Medine-i Münevvere buna dahil. Bunu inanışın imanından bahsediyorum size. Büyük İsrail’i kuracaksınız ve bunun güvenliğini sağlayacaksınız. Bunun güvenliği için Fas’tan Endonezya’ya kadar on dokuz ülkenin hakimiyeti sizin elinizde olacak ve Türkiye gibi bağımsız devlet olmayacak. Çünkü Türkiye gibi devlet olursa; bin yıldan beri on dokuz haçlı seferini nasıl püskürtmüşse, etrafındaki insanları toplar; kurduğumuz büyük İsrail’i denize döker ve dinimiz yine yok olur. Onun için Türkiye’nin varlığına müsaade edemeyiz. Böylece güvenliği sağlayacaksınız ve Süleyman Mabedini yeniden yapacaksınız, Mescid-i Aksa’nın yerine. Süleyman Mabedi onların inancına göre bizim Kabe’mize tekabül ediyor. Biz ne inanıyoruz? Adem aleyhisselam ile Havva validemiz Arafat’ta buluştular. Oraya yakın olan Mekke’de ilk mabet olan Kabe’yi inşa ettiler. Nuh tufanında yıkıldı. İbrahim aleyhisselam geldi, yeniden yaptı. Onlar diyorlar ki Adem aleyhisselam ile Havva validemiz Kudüs’te buluştular. Orada Süleyman Mabedi’ni yaptılar. Nuh tufanında yıkıldı. Süleyman aleyhisselam geldi yeniden yaptı. Şimdi bu Müslümanların elinde orada Mescid-i Aksa var. Altına dehlizler deleceğiz, kanlar akıtacağız, yıkacağız yeniden Mescid-i Aksa’nın kendisini yapacağız. İnanışları bu. Dinleri bu. Gayeleri bu. Bu üç vazifeyi yaptık mı? Yahudileri Kudüs’te topladık, büyük İsrail’i kurduk ve güvenliğini sağladık ve Süleyman Mabedi’ni yaptık mı bizim Mesihimiz yeryüzüne gelecek ve dünya hâkimiyetimizi perçinleyecek, Davut aleyhisselamın tahtına oturmak suretiyle böylece yaradılış gayesine erecek. Bu kâinat bunun için yaratılmıştır, bizim ırkımız için yaratılmıştır diye inanan bir inanış var bir Siyonizm var 5167 senedir bu gayelerini takif ettirmek için gece-gündüz çalışıp, duruyor. Siyonizm bu Milli Görüş ne? Milli Görüş bizim milletimizin inancı, tarihi, kimliği, ruh kökü, kendisidir! Demin Recai Bey tarif buyurdular: Milli Görüş’ün bir imlası var. Milli Görüş’ün hamuru üç şeyden meydana gelmiştir. Demin söyledim: Maneviyatçı olmak, Hakk’ı üstün tutmak ve aynı zamanda nefis terbiyesini esas almak. Peygamberlerin yolu nefis terbiyesine tabi olmaktır. Firavunların yolu nefse esarettir. Milli Görüş bu inanışından dolayı, bu kimyasından dolayı, şu fiziki özelliklere sahiptir: Hidayet, feraset, dirayet. Hidayet demek: Hayırla şerri ayırmak demek… Hayır İslam dinindedir. Avrupa Birliği’nde değildir. Bunu ayırırsan hidayetin var. Milli Görüş gömleğini çıkartırsan hidayetin kararır; hayırla şerri ayıramazsın Milli Görüş’ten uzaklaştığın için. Hidayetin kararır çünkü İslam Birliği olmaz dersin. Hoca bizi yıllardır uyuttu dersin. Şimdi dünyayı tanıtıp İslam Birliği olmayacağını anlamadım demeye başlarsın. Hidayetin kararmış, böyle konuştuğunun farkında değilsin. Kabahati hocaya yüklemeye çalışıyor. Ne bu? Hidayet kararması.

  Hidayet ne demektir?

  Hidayet hayır şerri ayırabilmek demektir. Feraset; hangi şey hidayete gider bunu ayırmak demektir. İmam-hatip okulu açmak hayra gider. Bunu hissediyorsan sende feraset var demektir. Evlatlarını milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirmek hayırdır. Bunu biliyorsan sende hidayet var demektir. İmam-hatip okulunu açar, evlatlarımızı milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirirsen buna da dirayet derler. Hayrın gerçekleştirilmesi aşkı azim ve becerisine dirayet denir. Hidayet, feraset, dirayet… Ne konuşuyorum şimdi ben? Milli Görüş’ün fiziği, inancı maneviyatçı olmak, Hakk’ı üstün tutmak, Milleti temel esas olarak alınca Allah ona bu hidayeti verir bu feraseti verir ve bu dirayeti verir. Bütün tarih boyunca bunu görmüşüzdür. 54.Hükümette de bunu gördük. Milli Görüş’ün fiziği de budur. Bu görüşler tarih boyunca, Milli Görüş 622’den itibaren başlamıştır. Asr-ı Saadet’ten Adem aleyhisselam’dan beri başlamışsa da bugün yaşadığımız Milli Görüş 1969’dan beri başlamıştır ve 622 Asr-ı Saadet Hulefa-i Raşidin, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar 1683 Viyana kuşatmasına kadar 1100 sene dünyaya hakim olmuş, adil düzeni kurmuş ve yeryüzünde saadet nizamı getirmek suretiyle insanlara hükmedilmiştir. Kim? Ecdadımız…

  O tarihten itibaren; dünyada maddi güç Siyonizm’in eline geçti. 350 seneden beri; Siyonizm dünyayı kendi kontrolü altına almak için ne yaptı? Önce bir defa şu gördüğünüz doları dünya parası yaptı.

  Bu doların üzerindeki Yahudi mührünü görüyor musunuz?

  Piramidin üzerindeki bu Yahudi’nin mührüdür, Latince (anis keptüs yazıyor). Dünya hâkimiyetine erişildi demek. Ne ile erişilmiş? Bu dolarla erişilmiş. Ve o piramitte gösterilen işbirlikçilerin teşkilatı ile ilişkilidir.

  Yahudi’nin mührü bu. Bu dolar vasıtasıyla bütün dünyayı kontrolü altına aldı. Ne yaptı bu dolar vasıtasıyla dünyayı kontrol altına alabilmek için? Kendisi geldi ilk önce bu doları; petrol şeyhine verdi, elinden petrolünü aldı. Bizim pamuğumuzu madenimizi aldı. Oturduğu yerde makine ile yeşil kâğıdı basıyor, geliyor bir saniyede basmış olduğu kağıtla bizim bir yıllık alın terimizi değiştiriyor. Veriyor petrol şeyhine petrol alıp götürüyor. Böylece ABD’nin içinde 5 trilyon dolar var, dışında 5 trilyon dolar var. Bu Siyonizm’in parasıdır.  ABD’nin değil. ABD’nin merkez bankası yoktur. 7 tane Siyonist banka birleşmiş, tek bildiğimiz bankayı meydana getirmiş. Bu banka para basmıyor. Siyonizm’in parasını kullanıyor. Siyonizm’e kira ödemek için. 500 milyar dolar senede para kirası ödeniyor. 10 trilyon yerine senede 500 milyar dolar kira ödeniyor. Kime? 7 tane Yahudi bankasına. Bu Yahudi geliyor petrol şeyhine; bana bak diyor sana geçen sefer yeşil dolarlar verdim petrolü aldım ya; sen o yeşil doları tekrar bana vereceksin. Ne olacak? Sana bu sefer sarı kâğıt vereceğim. Neymiş o sarı kâğıt? ABD dolarına endeksli tahvil %5 faizli tahvil. 5 trilyon ABD doları ABD’nin içerisinde var ve 5 trilyon dolar ABD’nin dışında var. Bir kere daha yeşil kâğıdı daha kullanıyor. Oldu 20 trilyon. Bu paralar merkez bankasında toplanıyor; bu seferde merkez bankasının önüne geliyor, beyaz kâğıt veriyor. Türkiye’nin 60 milyar dolar rezervi var öyle mi? Onu bana vereceksin diyor. Sana merkez bankasının başkanlığının odasında masasında ABD meclis bankta ABD ekspres bankta; sizin şu kadar milyar rezerviniz muhafaza edilmektedir diye bir kâğıt duruyor. Para nerde? Rockfeller’in Brezilya’daki şeker alışına ödenmiş. Dünya böyle idare ediliyor.

  Üç Kağıt Ekonomisi

  Ey bizim inançlı kardeşimiz! Efendim bu AKP’de iyi kötü idare ediyor, idare ediyor ama sen hiç AKP’den; biz sömürülüyoruz diye ağzından bir şey duydun mu? Ab’ye gireceğiz bu düzenin koruyucusu olacağız diyor. Nasıl bunun arkasından gidersin? Nereye gidiyorsun? Zulmü destekliyorsun. Bak sadece üç kâğıt oyunu diyoruz biz buna; yeşil kâğıt sarı kâğıt beyaz kâğıt filan 25 trilyon dolar insanlığı sömürüyor. 10 trilyon dolar. 10 trilyon hisse senedi. 5 trilyon da merkez bankalarının rezervleri. Bu kadar mı? Hayır. Sen şimdi gidip ekmek alıyorsun; ey AKP’ye oyunu veren saf kardeşim! Dikkat et! 300 TL’dir ekmek. Diyelim yuvarlak hesap olsun diye; 300 TL veriyorsun eve geliyorsun, ne yapalım ekmek 300 TL imiş diyorsun, oturup yiyorsun. Ondan sonrada Siyonizm’in gazetelerini okuyup uyuyorsun. Ee ne olacak? Hiç düşündün mü yahu bu 300 TL’yi sen ne için veriyorsun? Bunun 100 TL’si faizdir. Topraktan bakkala gelinceye kadar traktör faizi alınmış un fabrikası faizle çalışıyor. Fırın faizle çalışıyor. Bütün bu faizlerin hepsi birikiyor ekmeği alırken sana ödetiyor ve bu faizler toplanıyor Siyonizm’e gidiyor. Sen zulmü destekliyorsun. Sen Gazze’deki kardeşlerimizi öldüren insanlara silah veriyorsun. Ne yaptığının farkında değilsin ki. Narkozlanmışsın. Efendim talebeleriniz vazifelerini iyi yapıyorlar deyin. Nasıl derim? Sonra ahirette bunun hesabını nasıl veririm?

  Prof Dr Necmettin ERBAKAN Esam Konferansı Milli Görüş İktidarı Niçin ve Nasıl 30 11 2010


   

  Bu Haber 3265 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS