• Milli Görüş Niçin ve Nasıl? (2)

  Milli Görüş Niçin ve Nasıl? (2)

  22 Şubat 2015

   
  | Devamı

   

                     Milli Görüş Niçin ve Nasıl?
                                            (2)

   

  illi Görüş temelde bunlardan 7 yedi tane bariz farkı vardır: Diğer görüşlerin hepsi birbirinin ikiz kardeşidir. İşbirlikçidir ve taklitçidir. Ancak Milli Görüş haktır. Onlar batıldır.

  Maneviyatsız saadet olmaz. Diğerleri materyalisttir, dünyacıdır, üçüncü boyutları yoktur, yüzeyseldirler.

              Adil düzensiz saadet olmaz. Öbürleri faizci kapitalist nizamı, sömürülmeyi, ezilme ve yok olmayı esas almışlardır. Çünkü faizci kapitalist nizamın sonu; ezilmek ve yok olmaya gider. Faizci kapitalist nizam; komünist nizamın ikiz kardeşidir. Ezen ve ezilen düzenidir. Dolayısıyla nasıl komünizm yok olduysa bu Siyonizm’in faizci kapitalist nizamı da yok olacaktır. Ama ne yazık ki Milli Görüş’ün dışında ki görüşler bu nizamı benimsemişler bu nizama bekçilik yapmaktadırlar.

              Bizim medeniyetimiz diğerlerinden üstündür. İslam temeline dayanan bizim İslam medeniyetimizin diğer medeniyetlerden üstün olduğunu bilir. Bak inanır demiyorum bilir. Böyle olduğunu bilir. Çünkü bu gerçektir. Öbürküler ise batı medeniyetini üstün zanneder. Öyle sayar. Zavallı! Batı’yı tanımaz. Senin Batı dediğin yüzünü yıkamasını bilmez. Akarsu nedir? Bilmez. Tuvalete afedersiniz girdiği gibi çıkar. Hiç mübarek İslam dininin ulvi prensipleri bırakılır da Batı’nın bu süfli prensiplerinin arkasına gidilir mi? Sen ne cahil, ne zavallı bir adamsın? Allah seni ıslah etsin, emek lazım gelir.

              Saadet için bu günkü “zulüm dünyası” yerine, “Yeni Bir Dünya=Saadet Dünyası”nın kurulması kaçınılmazdır. Öbürküler ise; küçük meselelerle meşguldürler. Dedikoduyla,  çekişmeyle, karşılıklı kavga ile laf karalamaları ile meşguldürler. Asıl insanlık için büyük önem taşıyan nizam temeli üzerinde, hiçbir fikir yürütmemektedirler. Yürüttürülmemektedir. Çünkü bu nizam Siyonizm’in nizamıdır, bunun irdelenmesini, değişmesini istemediği için konuşturmuyor, irdelettirmiyor. Milli Görüş’ün dışındakiler; ağacın yaprağının tozunun temizlenmesi ile olacak zannediyor. Hâlbuki ağacın kökü bozuk. Kökünden düzeltmeden bu işler düzelmez. Bundan dolayıdır ki; yeni bir dünya kurulacak ve bu dünya bir saadet dünyası olacaktır. Tıpkı ecdadımızın kurduğu gibi. Bu şuur Mili Görüş sahipleri dışında hiç kimsede yok. Siyonizm’in dünyasının hapishanesinin içerisinde yaşıyor, köle olarak, onun esiri olarak. Hiç bu düzeni düzelteyim diye düşünmüyor. Ne büyük fark, ne büyük gaflet, ne büyük olay, ne büyük hakikat.

              Bulunduğumuz tarihi dönüm noktası: Türkiye İsrail’e vilayet olmayacak, tarihteki şerefli yerini alacak.. Onlara gelince, onlar batının okşayarak yutma politikasına alet oluyorlar. Adım adım Türkiye’yi yok olmaya götürüyorlar. Şimdi Türkiye sözde Avrupa birliğine alınmıyor. Birden bire özel anlaşmayla aldık deyip, Avrupa Birliği’nin kapısına demirle, zincirle bağlayacaklar. Ertesi gün İsrail de girecek, Türkiye ile İsrail tek devlet olacak, plan bu. Sonra denecek ki Avrupa Birliği çok büyüdü bunu bölelim orta doğu ayrı bir kısım olsun, orta doğuda Türkiye ile İsrail ayrı bir devlet olsun. Bütün usulleri, kanunları nizamları müşterek olmak üzere bu ne demektir? Türkiye’nin İsrail’in içinde eritilip yok olması demektir. Bu da zaten Siyonizm’in ana prensiplerinden birisidir. Onun için Mili Görüş’ün dışındakiler işbirlikçidirler ve Siyonizm’e hizmet etmektedirler. “Efendim ben hiç Siyonizm’e hizmet eder miyim?” Meşhur sözümü duymuşsunuzdur. Siyonizm öyle ustadır ki; “Bana bak arkadaş! Ben hiç Siyonizm’e hizmet eder miyim? Deli misin sen yahu?” Şarkısını söylettire söylettire kendi ordusunda adama askerlik yaptırır. Sen hizmet etmiyorum zannedersin, o senin sırtına binmiş, taşıyorsun, her şeyini elinden alıyor, hala sen bu şarkıyı söylüyorsun. Batının okşayarak yutma politikasına alet olma.

              Uyanalım: İşbirlikçilere destek olmayalım. Çünkü işbirlikçiler bütün dünyayı köşe yapmak istiyorlar. Zulümden başka bir şey getirmezler. Bu gerçeği görelim diyor, öbürleri ise narkozlanmış, Milli Görüş’ün tamamen hizmetinde dünyanın gidişatında onlara destek oluyor, onlara yardımcı oluyor ve böylece bütün insanlığı yok olmaya götürüyorlar.

              Güncel yanılgıya aldanmamak ve tedavisi için bütün gücüyle çalışmak. Öbür görüşler ise güncel aldanmışlardır ve ona hizmet etmektedirler. Nedir güncel yanılgı? AKP’nin de maneviyat için hizmet ettiğini zannetmek. Çünkü ırkçı emperyalizm, inançlı insanların oylarını AKP’ye verilmesi için AKP’yi de maneviyata hizmet ediyormuş gibi göstermek bakımından her türlü makyajı yapıyor, planı programı tatbik ediyor. Sen eğer sağlam Milli Görüş sahibi değilsen, bu propagandaya kapılırsın, aldanırsın, o yüzden sen de işbirlikçilere katılmış olursun.

  Adil düzen esas alınmıştır

  Irkçı emperyalizm inançlı insanların oylarının AKP’ye verilmesi için AKP’yi de maneviyata hizmet ediyor diye göstermek bakımından her türlü makyajı yapıyor, planı ve programı tatbik ediyor. Sen eğer sağlam bir Milli Görüş sahibi değilsen; bu propagandaya kapılırsın, kardeşim bunlarda maneviyata iyi kötü hizmet ediyorlar diye aldanırsın dolayısıyla sen de işbirlikçilere katılmış olursun.

  Milli görüş iktidarında önce ahlak ve maneviyat esas alınmıştır bir…  Genel nizamda ve yürütüşte. İki Milli Görüş zihniyetinin kimyasını teşkil eden üç temel esas alınmıştır. Nedir bunlar; Maneviyatçı olmak, hakkı üstün tutmak ve nefis terbiyesini esas almak. Milli görüşçü iktidarın temel vasıfları budur. Ekonomide, Milli Görüş’ün bariz vasfı adil düzeni esas almış olmasıdır; öbürlerinin faizci kapitalist nizamı, yahudi nizamını, esas almış olmalarıdır. Bundan başka ekonomide Milli Görüş’ün bariz vasfı milli, güçlü, süratli yaygın kalkınmayı esas almasıdır. Milli demek; fabrika yapan fabrika kuracaksın. Müstemleke tipi bir takım faaliyetlerle Türkiye’ye vakit kaybettirmeyeceksin. Ben sağcıyım, solcuyum, liberalim… Hadi oradan! Sen kafasızın birisin.

  Milli Görüş’ün vasıfları

  Efendim biz de kalkınma yapıyoruz; Ne kalkınması?, Çocuk mu aldatıyorsun? Gelmişsin yabancılara şuraya baraj yapmalarına müsaade etmişsin. Adamlar gelmiş barajı yapmış; ben kalkındım diyor… Şu ağzı açık alığa bak! Gidiyorsun bütün makineleri dışarıdan alıyorsun; iki sene içinde hepsi hurda oluyor. Elinde borç ve faiz kalıyor. Niçin fabrika kuran fabrika kurmuyorsun? Neden lider ülke olmuyorsun? Sen kim… Bu çapta meseleleri düşünmek kim… Sende Milli Görüş yok Milli Görüş… Haberin yok, haberin yok… Türkiye’yi lider ülke yapacak şekilde, kalkınma yapacaksın; milli kalkınma yapacaksın, güçlü kalkınma yapacaksın. Böyle bir takım müstemleke tipi basit yatırımlarla millete vakit kaybettirmeyeceksin. Süratli kalkınacaksın ve yaygın kalkınacaksın. Yani ülkede dengesizlikler olmayacak. Bugün güneydoğu meselemiz nereden çıkıyor? Dengesizliklerden çıkıyor; dengesiz olmayacak; Türkiye bütünüyle kalkınacak. Milli görüş bunu gerektirir; ekonomideki temel bariz vasfı budur. Onun için bütün Doğu Anadolu’daki fabrikaların hepsini: -çimento fabrikalarını, şeker fabrikalarını, et kombinalarını, makinalarını, fabrikalarını- hepsini biz yapmışızdır. Onların hiçbir şeyi yoktur; ahır yapmış o kadar…

  Açıklama: http://www.milligazete.com.tr/img/3dc_mg.jpg

  Ne anlatıyorum ben şimdi; Milli Görüş iktidarının bariz vasıflarını anlatıyorum. Temel esaslarını, farklarını, anlattım. Hedeflerini anlattım. Şimdi bariz farklarını anlatıyorum:  Milli Görüş iktidarını tanıyalım diye... Milli görüş iktidarında; sağlık ve sosyal hizmetlerde milli ve manevi değerlere bağlılığın öğretilmesi esastır; yaygınlaştırılması temel politikadır. Barış, kardeşlik, eşitlik ve adaletin tesis edilmiş olması temel esastır. Kimsenin aç ve açık bırakılmaması temel esastır. Herkese sağlık hizmetinin sağlanması temel esastır.

  Ben 26 Haziran 1996’da başbakan olduğum zaman; besmeleyi çekip sandalyeme oturdum. Önce iki kere düğmeye bastım. Birinci düğmeyle, sağlık ve sosyal yardım bakanımız Sacit Bey’i çağırdım: Dedim bak, bugün besmeleyi çektim işe başlıyoruz. Türkiye’de bir tane aç insan bırakmayacağız. Sen sosyal yardım bakanısın aynı zamanda. Ee ne olacak? Muhtarlarla, imamlarla beraber bütün Türkiye’de muhtaç insanları tespit edeceksin. Üç ayın içerisinde 800 bin kişi tespit edildi. Fak-fuk-fon diye bütçede para var bu fondan bunlara maaş bağladık. Bir de baktık ki para artıyor. Bizden öncekiler bu parayı Siyonizm’e faiz diye ödüyorlardı. Allah vermiş bunlar götürüp yahudiye veriyor; bizim insanımızı aç bırakıyor. Bu sebepten dolayıdır ki Milli Görüş’te hiç kimsenin aç kalmaması temel esastır. Ve herkese sağlık hizmeti temel esastır. Dış politikada doğru hak anlayışını temel alan D-8 çekirdekli, İslam birliği çekirdekli yeni bir dünyanın kurulması temel esastır. Gidip batının kapısına boynundaki zincirle bağlanmak diğer görüşlerin özellikleridir. Dış politikada doğru hak anlayışını temel alarak, D-8 çekirdek alarak yeni bir dünyanın kurulması Milli Görüş’ü diğerlerinden ayıran bariz farklarından birisidir. Ve nihayet yedinci bariz fark bizim gayemiz ecdadımızın tarihteki şerefli yerini almaktır. Onların gayesi ise, İsrail’e gidip, bağlanıp, vilayet olup, eriyip; yok olmaktır. İşte bunlar vasıtasıyla sizlere ben Milli Görüş iktidarının özelliklerini, bariz vasıflarını ve temel esaslarını böylece hülasa etmiş oldum.

  (Devam edecek)

  (Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hocamızın Son Konferansı -08.12.2010)   bu 30-11-2010 tarıhlı olan:  Bu Haber 4209 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS