• MESİH BEKLENTİSİNİN İSTİSMARI VE KONUYA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

  MESİH BEKLENTİSİNİN İSTİSMARI VE KONUYA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

  27 Ocak 2021

   
  | Devamı

  MESİH BEKLENTİSİNİN İSTİSMARI

  VE

  KONUYA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

          

  EHL-İ KİTAP VE MESİH BEKLENTİSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

  Ehl-i Kitap: Lûgat manası, Allah’ın gönderdiği kitaplara onları değiştirip bozarak inanan... Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardan Kitaplara tahrif ve tağyir edilmiş olarak uyan... Hakiki Hristiyanlık veya Musevilikten uzaklaşmış bulunan demektir.

  Istılahi, yani ilmi ve icmai anlamı ise: Allah’ın gönderdiği, Tevrat, İncil ve Kur’an’ın asıllarıyla değil, bunların yorumlarıyla ve yozlaştırılmış durumlarıyla meşgul ve meşhur olan kimselerdir. Yani orijinalleri zaten bulunmayan, Tevrat ve İncil’in, insan eseri olan mevcut bâtıl ve bozuk şekilleriyle oyalananlar “Ehl-i Kitap” sayıldığı gibi, Kur’an’ın çeşitli zamanlarda yazılmış tefsir ve te’villeriyle uğraşıp avunan, ama Kur’an’ın aslına dönmeye ve mesajını öğrenip amel etmeye yanaşmayan Müslümanlar da, Ehl-i Kitap kavramı içindedir.

  “Mesih” ise, Hz. İsa (AS)’ın ismi olup; bir şeyin üzerinde el sürüp gezdirmek, meshetmek; ve bir nesnedeki veya kimsedeki, sonradan musallat olmuş kötülükleri silmek ve gidermek anlamına gelir. El sürdüğü ve meshettiği hastalardaki arızaları Allah’ın izniyle iyileştirdiği için Hz. İsa’ya Mesih dendiği rivayet edilir. Ahir zamanda Yahudiler içinden çıkacak ve Hristiyanlığı da bozup yozlaştıracak ve bütün dünyada haksızlık ve ahlâksızlığı yaygınlaştıracak yalancı ve fesatçı şahsiyet ve zihniyete de “Mesih-i Deccal” denmiştir.

  ...

  MAKALENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

  Bu Haber 2178 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS