• MERHAMET MEDENİYETİ: İSLAM!

  MERHAMET MEDENİYETİ: İSLAM!

  04 Aralık 2022

   
  | Devamı

  Bir kalpte muhabbet, hâkim olursa

  Nefret şefkat olur, kalır merhamet…
  Hürmet et kıymet ver, her kim olursa
  Samimi davranan, bulur selamet
  Hayır huzur verir, elbet merhamet…
          
  Muhabbetten hasıl, Muhammet doğdu
  Adalet güneşi, zulmeti1 koğdu
  Uhuvvet meveddet2, nefreti boğdu
  Şefkatli gönülde, olur keramet
  Halka zahmet vermez, ehli merhamet…
        
  “Mahlûka merhamet, Hâlık’a hürmet”
  İslam’ın özüdür, hayırda himmet3
  Hikmet devrimiyle, kurtulur Ümmet
  Hain zalim kişi, ehli adavet4
  Gönüller fetheder, sevgi merhamet…
        
  Hüsnüzan et asla, töhmet olmasın
  İkazın irşadın, zahmet olmasın
  Gayret varsa niye, nimet olmasın
  Adil Düzen gelse, biter hezimet5
  Çünkü öz mayası, şefkat merhamet…
        
  Velev muhatabı, kabahatlıdır
  Şefkatli insanın, dili katlıdır6
  Hem kızması bile, kalbe tatlıdır
  Katı gaddar kimse, sonu vehamet7
  Kur’an’ın mesajı, sıdk ve merhamet…
        
  Sev ki sevilesin, nefret öldürür
  Sevgi gül açtırır, yüzler güldürür
  Tatlı dil savaşı, sulhe döndürür
  Nefret hakaretin, sonu nedamet
  Mağfiret ettirir, hilim merhamet…
        
  Kötü huylar, ne yuvalar devirir
  Nefret ve husumet, vicdan evirir
  Güzel ahlâk şerri, hayra çevirir
  Gönül Beytullah’tır, tamir ganimet
  Kalplerin ilacı, şefkat merhamet…
        
  “Nehyi anil münker, emri bil mâ’ruf…”
  Elbette lazımdır, hamiyet mazruf8
  Muhabbet altındır, nefretse cüruf9
  Küfür kötülükle, kopar kıyamet
  Maraza merhemdir, rifkat10 merhamet…
        
  Vakarlı muhabbet, en saygı değer
  Hıyanet hakaret, yüz yere eğer
  Devranın mayası, rahmetmiş meğer
  Haksızlık huysuzluk, şerre alâmet
  İslam’ın şiarı, adlü merhamet…
        
  Gönlün kırdıklarım, helal etsinler
  Dostlar şefaate, affa yetsinler
  Nefreti bırakıp, sevgi gütsünler
  Yakar sermayemiz, haset husumet
  Allah’ın sevdiği, huydur merhamet…
        
  Mü’min metin şefik11, velâkin nettir
  Mazlumlara rahim, zalime serttir
  Din istismarcısı, topluma derttir
  Ahmet Hoca gelsin, Mesih imamet
  Yeni medeniyet, ruhu merhamet…
        
  1- Zulmet: Karanlık, cehalet devri.
  2- Meveddet: Severek, içten desteklemek.
  3- Himmet: Gayret göstermek, dua etmek.
  4- Adavet: Kin ve düşmanlık.
  5- Hezimet: Yenilgiye uğramak.
  6- Dili katlı: Her aklına geleni ağzına almamak, kelimeleri tartarak konuşmak.
  7- Vehamet: Çok acı ve alçaltıcı durumlar.
  8- Mazruf: Zarfın içindeki, öz içerik.
  9- Cüruf: Eritilen madenlerin posası.
  10- Rifkat: Dostça, arkadaşça yumuşaklık.
  11- Şefik: Şefkatli, acıması olan esirgeyici.

   


  Bu Haber 97 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS