• LÜTFEYLE YA RABB! (ŞİİR)

  LÜTFEYLE YA RABB! (ŞİİR)

  20 Ocak 2021

   
  | Devamı

  LÜTFEYLE YA RABB!

        

  Sefahet1 sefalet, ahlâkı yıkmış

  İnsanlık usanmış, canından bıkmış…

  İslamsız bir dünya, çığrından çıkmış

  Devranı Kur’an’a, Sen dönder ya Rabb…

        

  Mazlum daha nice, göz yaşı döksün

  İsa Mesih gelsin, İsrail çöksün

  Bâtıl binasını, temelden söksün

  Son Rasül’e uyan, son önder ya Rabb…

        

  Sevdana kapıldım, asla bitmeyen

  İslam mıdır dava, yükün itmeyen

  Hem Hakkı görüp de, hayra gitmeyen

  O insan suretli, çemender2 ya Rabb…

        

  İşbirlikçi hain, sen nasıl kulsun

  Siyonist zalime, oturak çulsun

  Deccalizm yıkılsın, dertler son bulsun

  Müjdeli mesajın, tez gönder ya Rabb…

          

  Salih amel korur, iman binasın

  Takva cihat yoksa, sen ne fenasın

  Hainler sataşsın, gafil kınasın

  Razı ol; aldırmam, kim ne der ya Rabb…

        

  Ey nefs; makam için, Allah’tan küstün

  Sonra tağutlaştın, dikildi büstün

  Ya Hak; rızan dünya, ukbadan3 üstün

  Kıl bizi muttaki, kalender4 ya Rabb…

        

  Aşk ehline ahmak, leke kondurur

  Dert musibet bizi, arıtıp ondurur5

  Ne rüzgâr söndürür, ne buz dondurur

  Ateşte yanmayan, semender6 ya Rabb…

          

  İlahi aşkına, düşen ayılmaz

  “Sebbit ekdamena”7, desen kayılmaz

  Nice ihsan ikram, lütfun sayılmaz

  Bizdik kullarından, en kemter8 ya Rabb…

          

  Şükür Milli Çözüm, sadık bir ekip

  Hak dava uğrunda, çok cefa çekip

  Erbakan Hoca’mız, ederler takip

  Tarihte böyle dost, pek ender ya Rabb…

          

  Hidayet buyurdun, döndüm özüme

  Hikmeti duyurdun, gönlüm gözüme

  Öyle fetih yaşat, Milli Çözüm’e

  Ulaşmamış olsun, İskender9 ya Rabb…

            

  1- Sefahet: Günahlara ve zevkü sefaya dalınmış.

  2- Çemender: Eşek.

  3- Ukba: Sonsuz ahiret hayatı.

  4- Kalender: Dünyalık makam ve çıkarlara önem vermeyen ve insanların kusurunu hoş gören geniş yürekli  insan.

  5- Ondurmak: İyileştirmek, olgunlaştırmak.

  6- Semender: Ateşte yaşadığı söylenen bir masal hayvanı.

  7- “Ayaklarımızı Hak’tan kaydırma” duası (Ayet Meali).

  8- Kemter: Aciz ve hakir kul.

  9- İskender: Aristo’dan ders alan, Yunanistan, Anadolu, İran, Hindistan, Suriye ve Mısır’ı ülkesine katan ve 33 yaşında bu dünyadan ayrılan meşhur Makedonya Kralı.  Bu Haber 1943 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS