• KONYA’DA FETİH ŞÖLENİ

  KONYA’DA FETİH ŞÖLENİ

  19 Temmuz 2011
  ERBAKAN KÜTÜPHANESİNDEN DÜNYANIN DEĞİŞİMİ VE ERBAKAN DEVRİMİ

   
  | Devamı

  KONYA’DA FETİH ŞÖLENİ

  MGV adına düzenlenen fetih kutlamaları, Konya’da ve stadı dolduran on binlerin katılımıyla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. İslam aleminden eski Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Cemaat Başkanı ve birçok önemli şahsiyetin de hazır bulunduğu toplantıda, Erbakan hocanın tarihi konuşmasından aldığımız notlar;

  “Sözlerime, yurt dışından katılan kıymetli misafirlerimizle ve bu stadı dolduran inançlı kardeşlerimizle İstanbul’un Fethini kutlamak ve başta Irak, Filistin ve yeryüzündeki mazlum Müslümanlara yapılan vahşet ve hakaretleri kınamak üzere bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hak’ka sonsuz şükürler ederek başlıyorum.

  ‘’Böylesine önemli ve anlamlı kutlamalar için Konya’yı seçmemiz sebepsiz değildir. Bu, Konya’mızın şu altı şerefli özelliği taşıdığı içindir;

  1- Konya’mız Büyük Selçuklu devletinin başkentidir.

  2- Konya’mız (maneviyat ikliminde, Hz. Peygamber efendimize, teşrif etmeleri için tercih hakkı verilen) BELDE-İ MUHAYYERE’DEN biridir.

  3- Konya’mız; Kur’an ahlakının canlı timsallerinden Hz. Mevlana’nın şehridir.

  4- Konya’mız Muhittin-i Arabî hazretlerinin meşhur Fütuhatı Mekkiye adlı eserinde, müjdelediğine göre; İslam ümmetinin koyu bir fetret (cehalet, gaflet ve esaret) döneminden sonra beklenen, büyük ve bereketli yeni fetihlerin başladığı kutlu hareket merkezidir.

  5- Konya’mız Milli Görüş’ün doğum yeridir.

  6- Konya’mız Milli Görüş davasının orta direğidir.”

  “Bugün hem şanlı bir tarihi anıyoruz, hem de insanlığı bunaltan bu zulüm ve zillet dönemini kapatacak ve aydınlık günlere kapı açacak yeni fetihlerin coşkusunu yaşıyoruz.”

  “İstanbul’un fethi; kökünü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hendek Harbi’ndeki müjdesinden ve manevi desteğinden alıyor. İstanbul’un fethini müjdeleyen hadisi şerif, zafere ulaşmak için üç önemli şartı bizlere öğretiyor;

  1- Allah’ın izni ile başaracağına tam ve kesin bir iman ve kanaat,

  2- Gerçek ve örnek bir lider,

  3- Şuurlu, sorumlu ve azimli asker.”

   

  Not: Bu arada stadın önündeki gençler şu sloganı haykırıyor; “Hocam insanlık sizi bekliyor”

  Ve sanki Hocamız bu samimi slogana ve arzuya cevap veriyor;

  “Evet insanlık yeni bir fethi bekliyor ve Milli Görüş bu fethi gerçekleştirecek bütün şartları ve sıfatları, çok şükür üstünde taşıyor..”

  “Unutulmasın ki, İstanbul’un fethi gibi, kurtuluş mücadelemiz gibi, milletimize nasip olan bütün büyük zaferler, zahiren zayıflık, dağınıklık ve karanlık dönemlerin ve karamsar günlerin hemen arkasından gelmiştir.”

  “Bugünkü, ekonomik, siyasi ve kültürel kuşatılmışlığın ve bazılarını çaresizlik ve teslimiyete iten bu karamsarlığın sonunda ve pek yakında da büyük çıkışlar ve şahlanışlar yaşanacaktır. Bütün bunları elbette üstün beceri ve birikime sahip Milli Görüş başaracaktır”

  “Çok üstün yaratılış ve yeteneklere sahip kılınan Sultan Fatih, çocukluğundan itibaren de, yine özel bir eğitim ve öğrenim sürecinden geçirilmiştir.

  O daha önce 22 sefer kuşatılıp bir türlü fethi başarılamayan İstanbul’u alacağına inanmış, kendisini bu yola adamış birisi olarak; bir yandan, namaz ve niyazında, aciz ve naçiz bir kul olarak rabbine boyun eğip yalvarıyor.

  Ama diğer tarafta, bütün batıyı arkasına alan gururlu Bizans’a karşı hücuma geçerken, denize doğru sürdüğü şahlanmış atının üzerinde bir aslan kesiliyordu

  Sonunda İstanbul’un fethiyle; asla yıkılmaz ve başa çıkılmaz zannedilen süper güçlerin iman ve azmin karşısında nasıl çözülüp çöktüğü ortaya çıkıyordu.

  Fetih münasebetiyle şu beş yüksek ve örnek şahsiyeti hayırla yad ediyor ve onlar gibi olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz:

  1- Allah’ın rızasını ve insanlığın duasını amaçlayarak; hak ve adaleti hakim kılma yolunda İstanbul’un fethine odaklanmış kutlu komutan Sultan Fatih.

  2- 80 yaşında 6 oğluyla birlikte, Peygamber müjdesine nail olmak ve şahadet rütbesine ulaşmak için, ta Bizans önlerine gelip İstanbul’u şereflendiren Eba Eyyub El Ensari Hazretleri ki: “Sen çok yaşlısın geride durup dua etmekle meşgul olmalısın” diyenlere; “Hayır ve asla”

  Sizin bu tavsiyenizle, Kur’an’ın talimatını terk edemem ve geri çekilemem” diyen seçkin sahabedir.

  3- Sultan Fatih’in muallimi ve mürşidi olmasına rağmen, onun fetihle ilgili, aklının yatmadığı, hikmet ve hedefini kavrayamadığı birçok emirlerine, herkesten önce koşan ve müminlere örnek olan yüce şahsiyettir.

  Bugün, dış güçlere teslim olan işbirlikçi ve taklitçi gafillerin hıyanetlerine hikmet uyduran ilim ve irfan erbabının, Akşemsettin hazretlerinden ders almaları gerekir.

  4- Şöhret, ganimet ve etiket gibi dünyalık basit heves ve hesapları tepeleyip, cihat ruhu ve şahadet şuuruyla sancağı burçlara diken, zahmet ve tehye kendisi atılıp, nimet ve ganimeti başkasına terk eden, büyük kahraman ve gerçek mücahit, Ulubat’lı Hasan

  İşte Hadis’te övülen kahraman ve kararlı asker örneğidir.

  5- Fethin kutlu hatırası, Fatih’in özel vakfı ve manevi mirası Ayasofya..

  Rahmetli Necip Fazıl’ın; “Hakk’ın, batıla galebesinin muhteşem sembolüdür” dediği ve bugün Bizans bozuntularının tekrar ele geçirmeye yeltendiği, mahzun Ayasofya..

   

  Sultan Muhammed’i Fatih yapan, çağ açıp çağ kapatan formül, şu üç faktörü içermektedir;

  1- Kesin inanç ve kararlılık

  2- Çok yönlü tedbir ve tam hazırlık

  3- Teknolojik üstünlük ve farklılık.

  Şimdide de, yeni fetihler yapmak, bu zulüm ve zillet dönemini kapatıp, adalet ve izzet medeniyetini kurmak için, şu üç adım hayati öneme haizdir;

  1- Siyasi irade... Milli, yerli ve haysiyetli düşüncenin, artık mutlaka iktidara taşınması.

  2- Yeryüzünde kurulacak yeni bir medeniyetin (İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, İslam Savunma Paktı, İslam Dinarı ve diğer gerekli organ ve oluşumların) tamamlanması.

  3- Sadece psikolojik, sosyolojik ve ekonomik değil, mutlaka teknolojik üstünlüğün de sağlanması…

  Bu adımlar atılınca, sırasıyla ve pek yakında;

  1- Yaşanabilir Türkiye.

  2- Yeniden büyük Türkiye.

  3- Yeni Bir Dünya kurulacaktır.

  Çünkü yegâne kuvvet ve kudret sahibi, yalnız Cenab-ı Hak’tır. Ve Allah, Azizün Züntikam’dır… Zalimlerden ve hainlerden mutlaka ve pek yakında, intikamını alacaktır.”

   

  Stadyum’da ki en anlamlı pankartlardan birisi;

  “Yüreği yetmeyenlerin bahanesi; SEN…

  Baş koyulan kutlu yolun divanesi; SEN…”

  Biz de şunu ekleyelim;

  “Bereketli başbakanın efsanesi; SEN…

  Ve önder şahsiyetlerin şahanesi; SEN…”                       

   

  Sudan Eski Cumhurbaşkanı Abdurrahman Swar Ez­-Zeheb’in konuşma özeti;

  “Ceddiniz Osmanlı, tüm İslam ve insanlık alemine, çok muhteşem ve mübarek bir adalet ve merhamet medeniyeti kurup yaşattığı gibi; şimdi yine büyük lider Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde sizler de; inşallah bu vahşet ve dehşet dönemini kapatacak ve yeni bir saadet medeniyetini kuracaksınız. Böylece bizim gibi Afrika’daki, Asya’daki ve tüm dünyadaki mazlumları kurtaracak ve dualarını kazanacaksınız.”

   

  Pakistan İslam Partisi Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri kadı Hüseyin Ahmet;

  “Çok değerli büyüğüm, Aziz Hocam ve sevgili gençler Siyonist ve emperyalistBatı, Osmanlı’yı yıkıp İslam alemini parçaladıktan sonra, maalesef perişanlık içerisinde karanlık bir dönem yaşanmıştır. Ama çok şükür ki Rabbimiz yeniden ufkumuzu aydınlatan ve umudumuzu canlandıran Erbakan Hocamızı imdadımıza yollamıştır. Ne var ki, zulüm ve sömürü saltanatının yıkılması telaşıyla bütün hıyanet merkezleri nun yolunu tıkamaya çalışmıştır. Ama büyük lider Erbakan bunların hiçbirinden yılmamıştır; Nizam kapatılınca Selamet’i; Selamet kapatılınca Refah’ı; Refah kapatılınca Fazilet’i; Fazilet kapatılınca Saadet’i kurmuş ve bayrağı asla yerde bırakmamıştır. Ve böylece mutlu ve muhteşem hedefine yaklaşmıştır.

  “Dünyanın neresinde olursa olsun, Milli Görüş; inanç ve amaç bakımından, din ve düşünce ayrımı yapmadan, tüm insanlığı kucaklayan tek bir cemaattir. Ve en bilinçli ve bereketli bir teşkilattır.”

  “Ey Türkiyeli kardeşlerim Ne kadar talihlisiniz ki dünyayı dize getiren ve ezip geçen dış güçlerin ve içinizdeki işbirlikçilerin bütün hile, haksızlık ve hıyanetlerine rağmen, zerre kadar ürkeklik ve gevşeklik göstermeyen Erbakan Hocamız gibi, üstün bir beyne, birikime ve beceriye sahip lideriniz vardır. Artık inanarak ve üstüne basarak vurguluyorum ki; insanlar şu iki kutuptan birine bağlıdır:

  1- Ya Rahmani ve insani davanın; yani Erbakan’ın yanındadır, 2- Veya siyonist şeytanların Amerikanın safındadır.

  Mevcut siyonist ve emperyalist sömürü ve saldırı düzeninin tek ve örnek natifi olan ADİL DÜZEN’in hâkimiyet bayramında buluşmak dilek ve dualarımla, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”

   

  Malezya İslam Partisi Genel Başkanı Abdülhadi Awang’ın konuşması;

  “Bizim en büyük şansımız ve şerefimiz, bütün dünyanın bozuk dengelerini düzeltip değiştirecek olan Milli Görüş ve Adil Düzen lideri ve tüm mazlumların ümidi, muhteremHocamız Erbakan’a asker ve talebe olmaktır. İşte bakın ve anlayın; dünya İslam liderleri Erbakan Hocasının yanında ve bir aradadır”

   

  Kuveyt’ten katılan, Dünya İslam Gençliği Eğitim Başkanı, yazar ve mütefekkir Mustafa Tahhan’ın konuşması:

  “Biz 1970 yılında Erbakan Hocamızı ve Milli Görüş davasını tanıyıp öğrenmek ve tüm Arap-İslam alemine bu tarihi proje ve prensiplerini götürüp icaplarını yerine getirmek üzere, Ankara’ya gönderildik. O günden beri; yüksek anlayış ve ahlakına, tüm insanlığı kucaklayıp kurtaracak, örnek ve orijinal programlarına ve asla yılmaz ve yorulmaz, azim ve kararlılığına hayran olduğumuz Hocamızın yolundan ve yanından asla vazgeçmedik, yan çizmedik.

  Bu davayı, Erbakan hocamızın kontrolünden çıkarmaya heveslenen gafillere: “Erbakan, Abdülhamid’den çok daha tehli ve tesirli bir kişidir. Bu nedenle mutlaka önü kesilmeli, işi bitirilmelidir” diye yazan, siyonist yetkililerden ders almalarını ve utanmalarını tavsiye ederiz”

   

  Gönülden Gelen bir Selamlama;

   

  Çağımızın en büyük dava devlet adamı...

  Türkiye merkezli Adil bir Medeniyetin mimarı..

  Refah-Yol hükümetinin efsane Başbakanı..

  Aziz ve Muhterem Hocam

  Yurt dışından ve Anadolu muz’dan teşrif eden saygıdeğer konuklar.

  Çok vefakar ve cefakar dava arkadaşlarım

  Fetih şölenimize hoş geldiniz, Konya’mıza şeref verdiniz.

  Alparslan erenlerin, Osman Gazilerin ve Sultan Fatihlerin manevi mirasını, en mutlu ve muhteşem hedeflere taşımak için, 1969’da Konya’mızdan yola çıkan Milli Görüş kahramanı; Öyle umuyorum ki şimdi de beklenen Zafer Bayramının müjdesini ve son mesajlarını vermek için aramızdadır. Kutlu Konya’mızdadır.

  Deccalin askeri olan dış güçlere ve içteki hainlere rağmen; bütün engelleri aşarak, mutlu sona yaklaşmıştır.

  Ey dünyayı değiştirecek adam.. Aziz Hocam..

  İşte Milli Gençlik, dimdik olarak karşınızdadır… Hizmetinin başındadır…

  Ellerinden öpüyor dualarınızı bekliyoruz

   

   

  ŞİİR:

   

  Bak; Afgan’da dert var, Irak’ta vahşet

  Kudüs’te kan döker, siyonist dehşet

  Ey Azizün Züntükam, Vahidü Kahhar

  Mazluma sekinet ver, zalime haşyet

   

  Bu Haber 2139 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS