• KİŞİNİN FİKRİ NEYSE, ZİKRİ DE ODUR (ŞİİR)

  KİŞİNİN FİKRİ NEYSE, ZİKRİ DE ODUR (ŞİİR)

  19 Eylül 2020

   
  | Devamı

  KİŞİNİN FİKRİ NEYSE, ZİKRİ DE ODUR

            

  Gönülde ne varsa, dil onu söyler

  Sevdasın sayıklar, türkü de odur…

  Herkes imtihanda, hanımlar beyler

  Maksadı Mevlâ’ysa, şükrü de odur

  Kişi fikri neyse, zikri de odur…

          

  Her neyle meşguldür, beyni hayali

  Hep onu düşünür, mecnun misali

  Dili kalbi farklı, münafık hali

  Bak ameli neyse, vergi1 de odur

  Kimin zikri neyse, fikri de odur…

          

  Hakkı tutuyorsa, hayra yönelir

  AB’yi bırakıp, Kâbe dönelir

  Rahman’ı sevenler, Kur’an söylenir

  Derdi tebliğ ise, dergi de odur

  Kişi fikri neyse, zikri de odur…

          

  Şehadet giriştir, imtihan kartı

  Bir ömür gayrettir, kazanma şartı

  Din devlet gerektir, huzur startı

  Dayanağı Haksa, erki2 de odur

  Kimin zikri neyse, fikri de odur…

          

  Ahlâkı yozlaşır, maya çürükse

  Ayarı bozulur, hayâ düşükse

  Amacı kısır da, hülya küçükse

  Sanır ateş böceği, mihri3 de odur

  Kişi zikri neyse, fikri de odur…

        

  Ayet hadis duysa, çok bahtsız olur

  Kur’an dinler; meal, rahatsız olur

  İslam teslimiyet, ve şartsız olur

  Tapındığı dünya, terki4 de odur

  Kimin fikri neyse, zikri de odur…

          

  Bir uyarı yapsan, nefsi hopluyor

  Kendi sert laflarla, herkesi copluyor

  Din istismarıyla, dünya topluyor

  En çok neyi ister, şirki de odur

  Kişi zikri neyse, fikri de odur…

            

  Demokrasi diye, halka tapıyor

  Siyaset hırsıyla, Hak’tan sapıyor

  Riyakâr dindarlar, hep şov yapıyor

  Cami tekke parti, sirki5 de odur

  Kimin fikri neyse, zikri de odur…

          

  Gece boyu gafil, kalkar sabahı

  Hazır olur balı, kaymak tabağı

  Fani dünya için, bütün tamahı

  Keyfine tapınır, irki6 de odur

  Kişi zikri neyse, fikri de odur…

          

  Münafık karakter, marazlı7 tipler

  Haksızlığa susan, ahrazlı8 tipler

  Bak Milli Çözüm’e, garazlı9 tipler

  Hıyanet ehlinin, zerki10 de odur

  Kimin fikri neyse, zikri de odur…

          

  San’at için değil, maksat çin şiir

  Edebiyat Hakka, hizmetse sihir11

  Cihat ve şehadet, vuslata mehir12

  Şeytan vesveseci, mekri13 de odur

  Kişi zikri neyse, fikri de odur…

          

  1- Vergi: Fıtri özelliği, tabii karakteri.

  2- Erk: Kuvvet ve kudret.

  3- Mihr: Güneş (Farsça)

  4- Terki: Sonunda bırakıp gideceği.

  5- Sirk: Gösteri ve cambazlık yeri.

  6- İrkilmek: Ürkmek ve korkmak.

  7- Maraz: Hastalık, çirkin alışkanlık.

  8- Ahraz: Sağır ve dilsiz.

  9- Garaz: Kötü kasıt, kin ve düşmanlık.

  10- Zerk: Vücuda şırıngayla ilaç vermek; riyakârlık ve sahtekârlık.

  11- “Etkili söz ve şiir, sihir gibi tesirlidir.” (Hadis-i Şerif)

  12- Mehir: Evlilik hakkı ve takısı.

  13- Mekir: Hile, plan, tuzak.
  Bu Haber 3806 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS