• ERBAKAN'A ATFEN YAZILAN ŞİİRLER

  ERBAKAN'A ATFEN YAZILAN ŞİİRLER

  04 Mart 2017

   
  | Devamı

  ERBAKAN’A ATFEN


  Aziz ERBAKAN Hocamıza Atfen yazılmış şiirler,
  (bir kısmı)

       ERBAKAN'I ANARKEN
  Emri Hak gelip de, gittin gideli

  Halimiz perişan, hep zillet Hocam!

  Gönüller mühürlü, gözler perdeli

  Ne izzet kaldı ne, haysiyet Hocam!

      

  Edep Sende idi, cesaret Sende

  Dirayet metanet, feraset Sende

  Sensiz çaresizlik, esaret bende

  Seninle kazandık, şahsiyet Hocam!

        

  Aziz hatırana, saygısız soysuz

  Aşağılık mahlûk, huzursuz huysuz

  Kendin başkan yapmış, seçimsiz oysuz

  Hakkını savunmak, farziyet Hocam!

      

  Biri bühtan atar, diğeri susar

  Fırsatı bulmuş ya, gayzını kusar

  Bir sürü duyarsız, saklanıp pusar

  Yakışmaz Mü’mine, acziyet Hocam!

        

  Güya; “Beytül malın, üstüne yattın;

  Sonra evlatlara, miras bıraktın…”

  Haşa ki Sen Haktan, böyle ıraktın

  Ederler kasıtlı, eziyet Hocam!

        

  Davanı satarlar, hep öbek öbek

  Gâvurla uzlaştı, siyona köpek

  Vicdanlar çürüdü, yağlandı göbek

  Kalmadı asalet, fazilet Hocam!

        

  Kimisini almış, hapis korkusu

  Kimileri sarmış, servet kokusu

  Milli Çözüm caymaz, sağlam dokusu

  Zor günde sadakat, meziyet Hocam!

        

  Ruhun aramızda, himmetin hazır

  Sadıkların safta, zafere nazır

  Siyoniste kalsa, kökümüz kazır

  Peşinden koşarlar, rezilet Hocam!

        

  “Ven-Necmi” sırrını, anlayan gelsin

  Aşkla yaşla gözün, kanlayan gelsin

  Marazlı takımı, tanıyan gelsin

  Riyakârın derdi, süs ziynet Hocam!

                                                Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL


  VA HASRETA!

   

   

  Ey Hocam hayatın, tadı yok Sensiz

  Tadı yok sevdanın, adı yok Sensiz

  Elbette baharı, özleriz amma

  Rüzgarlar esse de, badı1 yok Sensiz!

   

  Güller yine açar, kokmuyor artık

  Bülbül yine uçar, şakmıyor artık

  Sular yine coşar, akmıyor artık

  Hatıralar dondu, yadı2 yok Sensiz!

   

  Candan usandırdı, beni bezgiler

  Dile sığmaz kalbe, gelen sezgiler

  Yarime yakılsın, bütün ezgiler

  Gönlümüz buruktur, şadı3 yok Sensiz!

   

  Keramet gözlerin, gönlüme radar

  Bu hasret biter mi, vuslata kadar

  Aşık odur kendin, dostuna adar

  Ya Rabbel Alemin, Hadi yok Sensiz!

   

  Nuruna vuruldum, Sana aşığım

  Çileyle yoğruldum, çün alışığım

  Ey gönül huzurum, ey gün ışığım

  Kerem kıl Ahmed’e, radı4 yok Sensiz!

   
                                                        
  Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL

   


  [1]  Bad: Tatlı ve ferahlatıcı esinti (Bad-ı Seba=Seher yeli)

  [2] Yad: Hatır, gönül

  [3] Şad: Şen, sevinçli

  [4]  Rad: Cömert kişi, kerem ve fazilet sahibi

    


  Ahmet Akgül Hoca’dan

  ERBAKAN’A BAYRAM KUTLAMASI

   

  Hasretin kalbime işler, gönüller rü’yetin özler

  Sen Bosna’sın Filistin’sin, Uygur Sincan Arakan’sın!

  Türk Ordusu müjdelenmiş, mazlumlar vadini gözler

  Sönmeyen kandil misali, nur saçansın kir yakansın

  Kim ulaşır makamına, zira ki sen Erbakansın!

   

  Amerka’ya uşaklıkla, hayra hizmet yapılır mı

  Hem Rahman’a hem Şeytan’a, aynı anda tapılır mı

  Sütü bozuk değil ise, Hak davadan sapılır mı

  Münafık yerin gasp etmiş, bizi yetim bırakansın

  Kim erişir ayarına, Sen müstesna Erbakansın!

   

  Gayba iman; vaadedilen, geleceğe inanmaktır

  Seçkin mü’minlerin kârı, cahillerce kınanmaktır

  Çağın büyük imtihanı, Erbakan’la sınanmaktır

  İman aşı tutsun diye; kafaya çivi çakansın

  Kim erişir irfanına, zira ki sen Erbakansın!

   

  Armageddon savaşının, Şam ateşi yakılacak

  O yüksek teknolojinle, Deccalizim yok olacak

  ABD yenilecektir, hem İsrail yıkılacak

  Gafiller öldü sansa da, Sen ruhani bir hakansın

  Kim ulaşır makamına, ki mücahit Erbakansın!

   

  Milli Nizam Selametsin, Refahsın Sen Faziletsin

  Müminlere Saadetsin, zalim kafire zilletsin

  Rabbim sana kem gözleri, hainleri rezil etsin

  Davan Allah rızasıydı, taş atana gül takansın

  Kim yetişir ki manana, Metin Mekin Erbakansın!

   

  Başbakan olmak kolaydı, Erbakan’a askerlik zor

  Hıyanetle Cumhurbaşkan, olsan da akıbetin hor

  Milli Görüş ne ağır yük, sen gel kahır çekene sor

  Ömür boyu Aziz Hocam, alnından hep ter akansın

  Kim ulaşır makamına, zira ki sen Erbakansın!

   

  Ölmeden efsane oldun, nice destanlar yazansın

  Çağrı yaptın Altın Çağa, âleme kutlu ezansın

  Seni övmek ne haddime, sözlerim kıymet kazansın

  Dini tebliğ temsil ettin, Hak tercümanı Kur’ansın

  Kim erişir ayarına, Sen Rabbani Erbakansın!

   

  Ey gönlümün rabıtası, kalbimin sevdası Sultan

  Ey ruhumun rayihası, fikrimin ravzası Sultan

  Şuurumun şahikası, Ahmedin duası Sultan

  Kuşatırdı kıtaları, gök katları firekansın

  Kim ulaşır makamına, zira ki Sen Erbakansın!

   

                                                              Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL
  Ahmet Akgül Hoca’dan

   

  ERBAKAN’A


  Hasretin kalbime işler, gönüller rü’yetin özler
   

  Sen Bosna’sın Filistin’sin, Uygur Sincan Arakan’sın!


  Türk Ordusu müjdelenmiş, mazlumlar vadini gözler


  Sönmeyen kandil misali, nur saçansın kir yakansın


  Kim ulaşır makamına, zira ki sen Erbakansın!

   

   

  Amerka’ya uşaklıkla, hayra hizmet yapılır mı


  Hem Rahman’a hem Şeytan’a, aynı anda tapılır mı


  Sütü bozuk değil ise, Hak davadan sapılır mı


  Münafık yerin gasp etmiş, bizi yetim bırakansın


  Kim erişir ayarına, Sen müstesna Erbakansın!

   

   

  Gayba iman; vaadedilen, geleceğe inanmaktır


  Seçkin mü’minlerin kârı, cahillerce kınanmaktır


  Çağın büyük imtihanı, Erbakan’la sınanmaktır

  İman aşı tutsun diye; kafaya çivi çakansın

  Kim erişir irfanına, zira ki sen Erbakansın!

   

   

  Armageddon savaşının, Şam ateşi yakılacak


  O yüksek teknolojinle, Deccalizim yok olacak


  ABD yenilecektir, hem İsrail yıkılacak


  Gafiller öldü sansa da, Sen ruhani bir hakansın


  Kim ulaşır makamına, ki mücahit Erbakansın!

   

   

  Milli Nizam Selametsin, Refahsın Sen Faziletsin


  Müminlere Saadetsin, zalim kafire zilletsin


  Rabbim sana kem gözleri, hainleri rezil etsin


  Davan Allah rızasıydı, taş atana gül takansın


  Kim yetişir ki manana, Metin Mekin Erbakansın!

   

   

  Başbakan olmak kolaydı, Erbakan’a askerlik zor


  Hıyanetle Cumhurbaşkan, olsan da akıbetin hor


  Milli Görüş ne ağır yük, sen gel kahır çekene sor


  Ömür boyu Aziz Hocam, alnından hep ter akansın


  Kim ulaşır makamına, zira ki sen Erbakansın!

   

   

  Ölmeden efsane oldun, nice destanlar yazansın


  Çağrı yaptın Altın Çağa, âleme kutlu ezansın


  Seni övmek ne haddime, sözlerim kıymet kazansın


  Dini tebliğ temsil ettin, Hak tercümanı Kur’ansın


  Kim erişir ayarına, Sen Rabbani Erbakansın!

   

   

  Ey gönlümün rabıtası, kalbimin sevdası Sultan


  Ey ruhumun rayihası, fikrimin ravzası Sultan


  Şuurumun şahikası, Ahmedin duası Sultan


  Kuşatırdı kıtaları, gök katları firekansın


  Kim ulaşır makamına, zira ki Sen Erbakansın!

                                                      Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL
  TEK KİŞİLİK ORDU


  O, tek kişilik bir ordu.

  Deccalin en has ekibi

  Ve enikleri

  Hala, seksen yaşındaki gölgesinden korkuyordu...

   

   O, sanki yoğunlaşmış nurdu.

  Tüm şerliler

  Ve şerefsizler

  Sürekli çevresine tuzaklar kuruyordu...

  Ama O hep, cihadı seçmiş,

  Beş ihtilalden

  Beş yüz mahkemeden

  Hem de

  Ekmeğini yemiş, emeğinden geçmiş

  Beş bin dönek kahpeye

  AB'ye ve ABD'ye

  Ve beş milyon İsrail'e rağmen

  Yine alnının akıyla çıkıyordu...

  Onu yenmek zordu!..

   

  O, billurlaşmış onurdu.

  O şuurdu, huzurdu

  Sevenleri ve sevdikleri için; gururdu.

  Ve O bir kişilik ordu,

  Tek başına

  Ve seksen yaşına rağmen

  Dünyaya meydan okuyordu...                                                            Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL  SELAMET KERVANI

   

  Selamet kervanı, geçsin ileri

  Sadıklara ferman, yazar ERBAKAN

  Yanağında açmış, cennet gülleri

  Teri reyhan kokar, güzel ERBAKAN

   


  Hakkı seven kişi, hayra yorulur

  Hainlerden bir bir, hesap sorulur

  Boz bulanık akan, sular durulur

  Tevhid tekbir ile, gezer ERBAKAN

   


  Batıldan bağları, kesmiş gideriz

  Çağdaş zalimlere, küsmüş gideriz

  Aşkından yollara, düşmüş giderkiz

  Hasretiyle gönül, yakar ERBAKAN

   


  Mehdiyet mührünü, gördüm yüzünde

  Hakikat sırların sezdim sözünde

  Hikmet deryaları, parlar gözünde

  Feraset nuruyla, bakar ERBAKAN

   


  Meydanlarda dolup, taşar yürekler

  Bu coşkuyla kanat ,çırpar melekler

  Yerde kalmaz bunca, dua dilekler

  Ümit çiçekleri, açar ERBAKAN                                                        Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL  ERBAKAN’A SESLENİŞ

   

   

  Affet bizi be Hocam, bilmedik kıymetini

  Yüzümüz karasından, kim bizi aklayacak!

  Pişmanız perişanız, bekleriz himmetini

  Bu nefse kölelikten, ruhumuz paklayacak!

   

   

  Adil düzen yerine, adi sisteme kaldık

  ABD AB diye, Haçlı hileye kandık

  İşbirlikçi gafili, Senin takipçin sandık

  “Alttan toprak kayıyor”, kim bizi saklayacak!

   

   

  Bak yolundan cayanlar, işi gücü istismar

  Dava yerini aldı, “demokrasi istikrar(!)”

  Bilmem kabul olur mu, gayrı tövbe istiğfar

  Bir inkılap gerekir, beynimiz şoklayacak!

   

   

  Özelleşme özerklik, devlet laçkalaşıyor

  Moda oldu mozaik, millet başkalaşıyor

  Ülkem parçalanırken, asker şakalaşıyor

  Vatan hainlerini, şehitler haklayacak!

   

   

  Bayrak indirilirken; “anarşistler çocukmuş!”

  Vatan parçalanırken; “boşver, çakıl boncukmuş!” 

  Elbet bu kahpeliğe, göz yumanlar kancıkmış.

  Diriliş devranıyla, herkes akıllanacak!

   

   

  İslam ki mayamızdı, şirkle uzlaştırdılar

  Ahlak ki hayâmızdı, bozup yozlaştırdılar

  Hak, granit kayamızdı; ezip tozlaştırdılar

  Zorlu bir dönüşümle, beynimiz zonklayacak!

   

   

  PKK’ya postacı, olan “boşbakan”ların

  Siyonist küstahlığa, hala hoş bakanların

  Çağdaş münafıklığa, dindar kulp takanların

  Küflenmiş kafasını, zülfikar yoklayacak!

   

   

  Gam yükü ağırlaştı, dayanmıyor bel artık

  Milli Görüş, D-8; sisteminle gel artık

  Ey Hadi “Necm-üs-Sakib”, karanlığı del artık

  Nur akan yüz terinden, Ahmet gül koklayacak


                                                     Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL  HOCA-İ KÂİNAT

   


  Hem sebebi kâinat, hem meyve-i mahlûkat

  Mehdiyi ahir zaman, Muhammet’tir Efendim..

  İnsü cin hükmündedir, melekler kanat kanat

  Saltanatı uzması[1], müebbettir[2] Efendim...

   

   

  Hem hidayet siyaset, medeniyet rehberi

  "Hulki azim" mertebe, sıfatının her biri

  Saadet Ona uymak, bezmi elest'ten[3] beri

  İman halka ve Hakka, muhabbettir Efendim..

   

   

  Nuri mücessem odur, tecelli-i Rabbani

  Cihat biat alamet, ol temsili Rahmani

  Sözleri, "Vahyün yuha"[4] her ameli Kur'ani

  Adil Düzen âleme, merhamettir Efendim.

   

  Ahmedin mimi düşse, Ahed olacak zahir

  Cemal celal sıfatlar, her an lütuf ve kahir

  Allah'ı bilen kişi, tevhit ilminde mahir[5]

  Aynel yakinsiz ilim, bir mihnettir Efendim..

   

   

  Bu beden dedikleri, ilahi ruha sargı

  Eğer imanın varsa, niçin çekersin kaygı

  Sevgi sevda sahtedir, yok ise gerçek kaygı

  Hoca-i Kâinatta, mehabettir[6] Efendim.

   

   

  Ol dersin oluverir, yaratırsın sebepsiz

  Senden medet umulur, makam ister edepsiz

  Üç gram hizmetini, minnet sayar nesepsiz

  Nefsine pay ayırmak, ihanettir Efendim..

   

   

  Ucuz uyuz adamlar, geçinir bedavadan

  Dünya ehli davarlar, ne anlasın sevdadan

  Mal makam otu versen, kaytarırlar davadan

  Zoru görünce kaçan, muhannettir[7] Efendim.

   

   

  Fakru mihnet sayılmaz, hidayetin kâr olsa

  Ruhum cennette gezer, bütün dünyam dar olsa

  Tek in'amu ihsanın, inayetin yar olsa

  O zaman Ahmedine, mürüvvettir[8] Efendim.

   

                                                                      Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL


  [1] Saltanatı-uzma: Büyük ve kutsi tasarruf ve iktidarı

  [2] Müebbet: Ebedi, sonsuz

  [3] Bezmi elest: Ruhlar âleminde Allah’a verilen söz

  [4] Vahyun yuha: Hz Peygamber AS. Kendi heva ve hevesiyle değil Allah’ın vahyi ile konuşur.

  [5] Mahir: Becerikli bilgili

  [6] Mehabet: Heybet, ululuk, saygınlık

  [7] Muhanet: Adi aşağılık adam

  [8] Mürüvvet: Mutluluk, huzur   


  AZİZ HOCAM'A

   

  Hakikat mesajına, son tercüman gibiydin
  Bu garip ruhumuza, taze güman gibiydin
  Münafıklara maraz, bize derman gibiydin
  Gönüllerin duası, gözlerin yaşı mıydın?
  Ey şerefli şahsiyet, Sen sabır taşı mıydın?

  Kesin olgunlaşmadan, çıbanları deşmezdin.
  Teşhis, tespit olmadan, tedaviye geçmezdin
  Hainlerin kurduğu, tuzaklara düşmezdin
  Zalimlerin kâbusu, bilginler başı mıydın?
  Bu ne soylu tavırdı, sen sabır taşı mıydın?

  Sen Hakka sevdalıydın, haksızı kayırmazdın
  Ucuz kahramanlığa, tenezzül buyurmazdın
  Uzun, ince hesaplar; şeytana duyurmazdın
  Himmeti huzur veren, veliler şahı mıydın?
  Yorulmaz ve yılmazdın, Sen sabır taşı mıydın?

  Hiç bileğin bükülmez, devamlı dipdirisin
  Sevgi bağın sökülmez, sadıkların pirisin
  Sırrına akıl ermez, ulaşılmaz birisin
  Dokunan cezbe alır, hikmet kumaşı mıydın?
  Hiç acele etmezdin, Sen sabır taşı mıydın?

  Siyonist canavarı, can evinden vuracak
  Zulüm ve sömürüye, son verip durduracak
  Türkiye eserinle, fermanlar buyuracak
  Nebi ve sıddıkların; salih yoldaşı mıydın?
  Bu ne onurlu sebat, Sen sabır taşımıydın?

  Dünya değiştirmeğe, soyunan adam Sendin
  Bıkmadan mazlumları, savunan adam Sendin
  Has gönülde sevilip, sayılan adam Sendin
  Ters görene sormalı: Ya hu, sen şaşı mıydın?
  Ey korkusuz kahraman, sen sabır taşı mıydın?

  Zuhurat bekliyoruz, gayrı bitsin bu sancı
  Nasipsiz nankörlerin, yüze vursun utancı
  Sen Aziz Hocamızsın, başlarımızın tacı
  Sohbetlerin sağaltır, ruhlara aşımıydın?
  O ne bitmez bereket, Sen sabır taşı mıydın?

  Soruna ürkek değil, tamda erce bakardın
  Saadet ikliminde, şimdi yüce Hakandın
  Ey mutluluk müjdesi, çünkü sen Erbakan'dın
  Sen Süleyman mührünün, o sırlı kaşı mıydın?
  Bu ne büyük dirayet, Sen sabır taşı mıydın?

  Göklere mi çekildin; gaybubet mi başladı
  Bu ne acı haberdir, beyin yürek haşladı
  Gafiller ölüm sanır, hayat yeni taçlandı
  Mübarek vücudunla, nur beden naşı mıydın?
  Aziz Asil Hocamız; Sen Sabır taşı mıydın?                                                       Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL  Rağbet Akibetedir ve şerefli akıbet muttakilerindir, Mücahitlerindir!.. 

   

  ERBAKAN’IN ARDINDAN 
   

   

  Sağlığı sarsmıştı, ölmü diriltti

  Son kez mesajını, verdi Erbakan

  Rahman sevindirdi, Şeytan delirtti

  Milyarlar başında, “bir”di Erbakan

   

   

  Milletle devleti, barıştırmıştı

  Herkesi hayırda, yarıştırmıştı

  Hain fitne yaksa, yatıştırmıştı

  Zulüm zincirlerin, kırdı Erbakan

   

   

  O bir tezahürdü, O bir tecelli

  Hakka havlayanlar, düşer temelli

  Dosta Kıtmir olmak, büyük teselli

  Çünkü sadıklara, “pir”di Erbakan

   

   

  Kadere inanan, çeker mi keder

  Bir anını bile, etmedi heder

  Zahirde Mücahit, muttaki lider

  Batında serapa, sırdı Erbakan

   

   

  Mehdiyet bu sırrın, ilk halkasıydı

  Varisi Nübüvvet, alakasıydı

  Kimi Sadık, kimi; yalakasıydı

  “Biz kuluz, ümmetiz!”, derdi Erbakan

   

   

  Ruh bedenlenip te, nura dönüştü

  Müminler pervane, olup üşüştü

  Hedefi; batıldan, Hakka dönüştü

  İnşaallah cennete, girdi Erbakan

   

   

  Bir millet ağlıyor, her bir ferdiyle

  Sağcı solcu över, ama merdiyle

  Sizin olsun dünya, bütün derdiyle

  “Refiki Ala” ya, erdi Erbakan

   

   

  Mü’min müstakimdi, baş müşahitti

  Hakka biat ettik, bu bir ahitti

  Şehitler ölmezdi, o mücahitti

  Seccadeyi Arşa, serdi Erbakan…

   

                                                       Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL
  SAYENDE HOCAM

   

  Sayende niceler, erdi devlete

  Çokları kavuştu şan-u şöhrete

  Kimileri kondu, mal-u servete

  Nankörlük ederler, hayrettir Hocam!

   

  Ahmaklar anlamaz siyasetini

  Nicelerin gördük, hıyanetini

  Sattılar dinini, diyanetini

  Bilinmez ki bu ne, hikmettir Hocam!

   

  İnsaftan ihlastan, hep tamtakırlar

  Cilası dökülse, paslı bakırlar

  Kargalar bülbülsüz, diye şakırlar

  Bu ne yüzsüzlüktür, şirrettir Hocam!

   

  Babamızın nesli, bedbaht nesildi

  Hakkı söyleyenin, dili kesildi

  Sayende kediler, kaplan kesildi

  Varlığın ne büyük, nimettir Hocam!

   

  Hizmet şuurumuz, senden hediye

  Nasipsizler kârı, yükler kediye

  Siyonizmin sonu, geliyor diye

  Kudurmuş saldırır, cinnettir Hocam!

   

  Bu iman selleri, benzer taşkına

  Münafık masonlar, dönmüş şaşkına

  Hakkı candan seven, kullar aşkına

  Dilediğim sadece, himmettir Hocam!

   

  Hasretle bekleriz, Hakkı rahmeti

  Yeter çektiğimiz zulmü zilleti

  Nice yıldır sefil, İslam ümmeti

  Saadet nizamına, hasrettir Hocam!

   

  Bu millete sahip, çıkmazsan eğer

  Hainler bizlere, verir mi değer?

  Sen ölü canlara, canmışsın meğer

  Sana hizmet cana, minnettir Hocam!

   

  Ahmedim körlere, renk anlatılmaz

  Sağır pazarında, hikmet satılmaz

  Nankör nasipsizler, safa katılmaz

  Her sözün ayrı bir, kıymettir Hocam!


                                 Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL


  BAHAR GELDİ, ERBAKAN GEÇTİ!

   

  Karakış gibi

  Kara bir devir, dondurdu yüreklerimizi…

  Tufana tutulmuştuk

  Gözlerimiz dondu, kulaklarımız dondu

  Ve kara kapkara yeller esti

  Dondurdu, kavurdu belleklerimizi

  Gayrı göremez, duyamaz, bilemez olmuştuk

  Kendi gerçeklerimizi

  Neylersin başımıza baykuşlar konmuştu

   

  Karakış gibi

  Kara bir devir geçti üzerimizden

  Dalındaki gül dondu

  Yuvada bülbül dondu

   

  Damarlarımızdaki kan dondu

  Ruhlarımızdaki can dondu

  Yaş dondu gözlerimizde…

  Ve derken, dayanamamıştı,

  Bu karakışın karayellerine.

  Şuur donmuştu, iz’an donmuştu...

  Ve iman donmuştu gönüllerimizde

  Ve artık şeytanlar,

  Saltanat kurmuştu yeryüzünde.

  Hainler kurtarıcı,

  Zalimler baş tacı,

  Çağdaş münafıklar;

  Mehdi olmuştu,

  Dengesizlik düzeninde…

  Metreler kısalmıştı,

  Teraziler bozulmuştu

   

  Ama bir gün,,,

  Bir yiğit çıktı karşımıza…

  Avuçlarıyla ısıttı,

  Buz bağlamış bağırlarımızı.

  Ve bir türkü başladı,

  Karanlık devirleri ışık gibi delecek:

  “Aldırma bu küfrün karakışına

  Yakındır, Zeynebim, bahar gelecek”

  Yine bülbüller şenlendirecek

  Viran olmuş bağlarımızı.

  Ve özlenen yiğit,

  Can çekişen vicdanlara yöneldi;

  Nefesiyle eritti, donmuş yüreklerimizi

  Sesiyle, sohbetiyle diriltti,

  Bir bir beyinlerimizi…

  Yeniden can geldi Anadolu’ya, kan geldi

  Kırklar, üçler, yediler geldi.

  Bu çağı dirilten çağrıya,

  Melekler, şehitler geldi.

  Her mekan dinledi,

  Her makam geldi…

  Sen hala uyur musun,

  Yoksa gavur musun, ey nefis!

  Haydi, uyansana,

  Ve uyandırsana artık…

  Bak bahar geldi.

  Ve selam dursana

  ERBAKAN geldi...!

  ERBAKAN geçti!

                                                 Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL

                 

                 HİMMET BE HOCAM!


  İman lafta kaldı,  yozlaştı ahlak

  Meal değil masal, okunur Hocam!

  Haktan saptırıldı, azıttı bu halk

  Her biri bin günah, kokuyor Hocam!

   

  Ayarı bozuğu, Siyon ayartıp

  Gömleğin çıkarıp, haktan kaytarıp

  Sırtına alırsın, selden kurtarıp

  Sonra yılan gibi, sokuyor Hocam!

   

  Gayretsiz aşamaz, nefis dağını

  Eritmez cihatla, göbek yağını

  Şeytan tezgâhında, tuzak ağını

  Hainler kahpece, dokuyor Hocam!

   

  Muhtaç eylediler, yüz gram ete

  Ülkem sürüklenir, bir kıyamete

  Bunlar akrep gibi, her hıyanete

  Rahatlıkla batıp, çıkıyor Hocam!

   

  Eve su sızmazsa, rutubet olmaz

  Kiralık kukladan, hükümet olmaz

  Zulüm karşısında, sükûnet olmaz

  Dilsiz şeytan durup, bakıyor Hocam!

   

  Sabataist soysuz, Dinim sorgular

  Sütü bozuk kalkmış, sizi yargılar

  Ganimet kuzgunu, karakargalar

  Kendin bülbül sanıp, şakıyor Hocam!

   

  Vaazda ağlar, ayet; hadis dem vurur

  Münafık ılımlı, bir din uydurur

  Gerçeği konuşmaz, ağza gem vurur

  Tanrısı Amerka, korkuyor Hocam!

   

  Lütfet mazlumların, bu gözyaşına

  Nur yağsın ülkemin; dağı taşına

  Yoksa bak cahiller, gafil başına

  Taç diye tezeği, takıyor Hocam!

   

  Taha Akyol övgü, dizer Numan'a*

  Mason sahip çıkar, çağdaş Haman'a

  Rahmet yağmaz, bakma; kömür duman'a

  Bu hıyanet kalbim, yakıyor Hocam!

                                                     

  * Bak: Erbakan’ın Vesayetine Son. - Taha Akyol/Milliyet/30 Haziran 2010

                                           Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL

   

  Erdoğan Erbakan’ın
   “A TAKIMI” MI, AYAK TAKANI MI?

   


  Aldanma dünya rüya, iki kapılı handır

  Bunu bilen bir insan, nasıl gönül eğlesin!

  Ömür sermayen saçma, hayat bir imtihandır

  Allah bir elek kurdu, sadık fasık elesin!

  .

  Hiç merak etmez misin, yahu acep nerde Hak

  Terazi Kur’an’dır tart, kaç gramsın hele bak

  İbadet hizmet işle, sonra bir kibritle yak

  Din satıp dünya aldın, vallahi sen böylesin!

  .

  Bir Kur’an mealini, dikkatle okudun mu

  Nefsine hitap edip; benliğen dokundun mu

  Dinin davan uğrunda, hiç çile dokundun mu

  “Duan ve takvan yoksa, Rabbin seni neylesin?”1

  .

  Kadir Allah’tır diyor, Yahudi’ye yakarır

  Faiz fuhuş hoş görür, Hak gömleğin çıkarır

  Zalim tuzak kurar ya, Rabbim boşa çıkarır

  Allah’a hiç söker mi, projesin hilesin!

  .

  Adil Düzen derdi yok, bu nasıl dindarlıktır

  Amerka’ya hayranlık, Kur’an’a kindarlıktır

  Batı münafıklıktır, batıldır barbarlıktır

  AB’cilik Allah’la, savaşmaktır bilesin!

  .

  Döneklere muhabbet, Erbakan’a nefretin

  Farklı tezahürüdür, şuuraltı şehvetin

  Hıyanete kılıftır, münafıkça gafletin

  İslam’la bağdaşır mı, insaf ehli söylesin!

  .

  Gerçi Kur’an’a bakmaz, yeter zannı kafası

  Ona şeytan vahyeder; ilah: mantık hevası

  Dalalet çöplüğünde, sürer şahlık sefası

  Marazlı sapkınları, Allah rezil eylesin!

  .

  Kırk yıl boyunca bazı, kancık kafadan kaçık:

  “Demrel, Özal, Erdoğan; hain, dönek, münafık”

  Dedikten sonra şimdi: “Milli, dindar, müvafık”

  Diyenler çarpılmıştır, olmuş şeytan kölesin!

  .

  Bekleyin ki yakında, çıkar bütün foyanız

  Dökülecek cilanız, kirli nifak boyanız

  Yüznüze tükürecek, safça size uyanız

  Bu utançla yaşayıp, bu utançla ölesiz!

  .

   

  1 Furkan: 77. ayet

                                           Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL


        HASRET ŞARKISI

   

   

  Şol cenneti Ala’ya, girseydi yetim ruhum

  Tecelli ikliminde, cemalini arardım!..

  Mutluluğum lütfundur, Seninledir huzurum

  Rüyalarıma gelsen, nur hayalin sarardım!

   

  Ayrılığın acısı, kollarımı bağladı

  Seni özleyen gözler, gizli gizli ağladı

  Hasretin harareti, yüreğimi dağladı

  Dizlerime uzansan, saçlarını tarardım!

   

  Muhammedi gerçeğin, “Necmüs-sakibi” Sensin

  Şeytanın, şer odağın; asıl rakibi Sensin

  “Rakıb”[1] olan Rabbimin, temsil takibi Sensin

  Kıtmir’in olmak için, sultanlıktan cayardım!

   

  Meramım Mevlanamsın, Sultanımsın Hocamsın

  Garip gönül bahçemde, hiç solmayan goncamsın

  Güvencem himayendir, sığınağım recamsın

  İnayetin çekersen, bilmem neye yarardım?

   

  Sayende hakikate, erdi aklım vicdanım

  Hidayet rehberimsin, Efendimsin ey canım

  Sensiz bütün ömrümü, sanki boşa harcadım

  Sen sahip çıkmasaydın, baştan sona zarardım!

   

  Nur tecellisi yüzün, hakikatin aynası

  Hikmet tefsiri sözün, dört Kitabın manası

  Mehdiyet mührü özün, nice sırrın aynası

  Böyle aşkın derdiyle, gece gündüz yanardım!

   

  Davasız bir insanla, ne farkı var mezarın

  Lafla kalbi doyar mı, düşünen bir yazarın

  Terk etme hiç nefsime, eksiltme hak nazarın

  Lütfedip sor halimi, çünkü soldum sarardım!

   

  Fiilden önce fikre, hoş sözden önce öze

  Önem vermek öğrendik, riyakârdık biz bize

  “Hayat; iman, cihat”mış, alışmıştık hep düze

  Taleben olmasaydım, hidayetten kayardım!

   

  Davetine muhatap, olmak ne büyük devlet

  Hakikati kavramak, âlemden üstün servet

  Elinle sundu Rabbim, hikmet yüklü bir demet

  Günahla kararmıştım, nazarınla ağardım!

   

   

  Ebedi lanet olsun, davanı saptırana

  Dosttan çekip gönlünü, dünyaya kaptırana

  Hakikat hatırına, bağlıyız hatırana

  Duan sevdan olmazsa, kendim kütük sayardım!

   

  Kalbim dilim tutulur, huzuruna varınca

  Şah kartalın yanında, kaça gider karınca

  Şeref İslam’a hizmet, karınca kararınca

  Kur’an vicdan bıraksam, insanlıktan çıkardım!  [1] Rakıp: Her şeyi ve her an görüp gözeten, murakabe edip denetleyen anlamında Allah’ın bir sıfatı ve Esmai Hüsnası

   

                                                Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL

   


  ERBAKAN’A HAVLAR KULAĞI KESİK!

   

    

  Elbet mükemmellik, Allah’a mahsus

  Biz aciz bir kuluz, O Yüce Halık!..

  Bu garip ruhumuz, bedende mahpus

  Ölmeden ölmeyi, vermişler salık!..

    

  Kâinat kitabın, eylesen teşrih

  Her şey tecellidir, anlatır teşbih

  Bak bütün mahlukat, ediyor tesbih

  Gökte kuş, yerde kurt; denizde balık!

    

  Kabahatlarımız, ketmetmeseydi

  Onca ayıbımız, setretmeseydi

  Nice günahımız, affetmeseydi

  Alemler olurdu, sırrıma tanık!..

    

  Cemaat tarikat, hikmet çeşmesi

  Bunlarla sulanır, ümmet bahçesi

  Amma karışırsa, lağım deşmesi

  Dervişler yozlaşır, olurlar fasık!

    

  Ayet hadis oku, din iman sömür

  Faize fetva ver, feraset kömür

  Haçlı kapısında, tükettin ömür

  Kendin mü’min sanan, zavallı alık!..

    

  Erbakan’a havlar, kulağı kesik

  Hidayet kararmış, vicdanı ezik

  Dini demokrasi, AB’si beşik

  Zikri fikri para, şeyhi papalık!..

    

  Ey sakallı Hüsnü, sarıklı züppe

  Nifakın örter mi, şalvarla cübbe

  İsrail’e uşak, ne rezil rütbe

  Allah’ı unutmuş, Amerka Razık!..

    

  Hani Müslümandın, nerde şeriat

  Kahbeliğe kılıf, oldu tarikat

  İmanız hastadır, budur hakikat

  Size acil lazım, tabib-i hazık!..

    

  Kur’an nizamını, gereksiz sayan

  Kıble İsrail’e, AB’ye kayan

  Zinaya ceza yok, serbest bay bayan

  Boynuzlu kahraman, mahf oldu yazık!..

    

  Sakın olma kitap, yüklenen aygır

  Bilir tersin yapar, riyakâr cazgır

  Ey Ramazan korkma, sen Hakkı haykır

   Gerçekleri yazan, eline sağlık!..

                                              Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL


  EFENDİM

   

  Yollarına güller dökem, Sultanım

  Huzurunda boyun bükem, Sultanım

  Senden ayrı, garip düşen gönlümden

  Hasretini nasıl sökem, Sultanım.

   

  Senden hediyemdir, aşkım nişanım

  Himmet inayetin, tüm namu şanım

  Hasretin aklımı, aldı başımdan

  Senden ayrı derbeder perişanım.

   

  Sensiz viraneye, döndü sarayım

  Gafil sanır, delirmişim, sârayım

  Ayrılık kâr etti cana Efendim

  Rüyama gir, hasret ile sarayım.

   

  Eserin okunur, âlem cüzünde

  Terk eyleme, ıssız çöller düzünde

  Hayalin karşımda, ilham kaynağım

  Hakkın tecellisi, nurlu yüzünde.

   

   

  Cihat dolu yaşadın hep doyunca

  Kur’an’a tercüman, ömrün boyunca

  Yüreğime yara oldu Efendim

   

  Mübarek vücudun, kabre koyunca.

   

                                          Arş. Yzr. Ahmet AKGÜL


  1978'de Aziz Erbakan İçin Yazılan Efsane Şiir  1978'de Erbakan İçin Yazılan Efsane Şiir 

  Bayburtlu Şair Hafız Adem Yaya'nın, Milli Görüş Lideri Merhum Necmettin Erbakan için 1978 yılında Berlin'de yazdığı şiiri kendi ağzından istifadelerinize sunuyoruz.

  Bir dönem Büro-Memur-Sen'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve şu anda Yalova Retaj Thermal Otel'in Ceo'su olan 
  Nail Uslu bu videoyu tevafuken çekti ve sosyal medyada şu notla birlikte paylaştı:

  "Bu sabah Termal'de yürüyüş yaparken bankta oturan yaşlı bir çifte selam verdim. Baktım bankta 2 metre arayla oturmuşlar. Ve espriyi patlattım... 'Hacı abi 50 sene önce olsaydı hacı teyzeyle böyle mi oturursunuz" dedim. Buyur etti oturduk, bana hayatını anlattı. Hoş sohbet biri... 1978'de Erbakan Hocama yazdığı şiiri okudu ben de videoya çektim."

  NOT: YAZILI ŞİİRLER MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİNDEN, AHMET AKGÜL HOCAMIZIN ŞİİR KİTABINDAN  ALINTIDIR!..

  Kaynak :
  Bu Haber 7135 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS