• EL EMAN YA RABB! (ŞİİR)

  EL EMAN YA RABB! (ŞİİR)

  08 Temmuz 2019

   
  | Devamı


  EL EMAN YA RABB!

          

  Hep rızanı arat, yolunda koştur

  Şeytani hevesler, baskın eyleme…

  İlahi aşkınla, donatıp coştur

  Dalalete sapmış, azgın eyleme…

        

  Kur’an’a tercüman, hayra delil kıl

  Düşmana mert metin, dosta halil kıl

  Mazluma şefkatli, zulme celil kıl

  Nefsim çin kimseye, kızgın eyleme…

          

  Bu can kulağıma, çağrın duyur da

  Aklım ve vicdanım, nurla doyur da

  Günahım sevaba, tebdil buyur da

  Şeref haysiyetim, çizgin1 eyleme…

        

  Kâfir münafıkla, aramız ayır

  Lütfu ihsanınla, bizleri kayır

  Milli Çözüm yanar, bak cayır cayır

  Umudumuz yıkıp, bezgin eyleme…

          

  İçi dışı farklı, vicdanı basık

  Garibana karşı, suratı asık

  Takva rolü yapan, riyakâr fasık

  Haramla beslenen, kuzgun2 eyleme…

        

  Gurur isyan ehli, sanki İblis’tir

  Bize her yer aynı, Tiflis Bitlis’tir

  Salihlere kat Sen, facir müflistir

  Hem said3 kıl; şaki4, yazgın eyleme…

      

  Şeriatla birlik, ilmi siyaset

  Lütfettin marifet, hikmet feraset

  Hadim-ül Kur’an’a, versen riyaset5

  Haini sırrıma, sezgin6 eyleme…

        

  Kaptırma dünyaya, hayali çarşı

  Vuslat sevdasıdır, gönlümün arşı

  Haine zalime, küffara karşı

  Mağlup edip mahcup, üzgün eyleme…

          

  Gerçeği haykırsam, gereği kadar

  Kulun cesareti, yüreği kadar

  İmanın kuvveti, direği kadar

  Zalimler elinde, ezgin7 eyleme…

        

  Ey Yüce Sultan’ım, Ulu Hazretim

  Erdir muradıma, bitsin hasretim

  Boynum bükülmesin, koru izzetim

  Namertlere muhtaç, büzgün8 eyleme…

        

  Benlikten kurtarıp, lütfet mahfiyet9

  İmanla ihlasla, kalbi safiyet

  Ahir ömre kadar, sıhhat afiyet

  Dert verip dermana, gezgin eyleme…

        

  Elli yıldır günü, güne ekledik

  Davandan caymadık, ye’si terkledik

  Va’dine güvendik, zafer bekledik

  Aciz ve çaresiz, süzgün10 eyleme…

          

  1- Çizgin: Kariyer ve karakteri yaralanmış, rezil ve rüsva kılınmış.

  2- Kuzgun: Şamatacı kara karga.

  3- Said: Kutlu, cennetlik.

  4- Şaki: Mutsuz, isyankâr, cehennemlik.

  5- Riyaset: Başkanlık, liderlik.

  6- Sezgin: Hakikatin farkına varan, gerçeği arayan.

  7- Ezgin: Ezilen, hor ve hakir görülen.

  8- Büzgün: El bağlayıp küçülen.

  9- Mahfiyet: Benlikten ve nefsaniyetten sıyrılıp vahdete erişmek.

  10- Süzgün: Boynu bükük ve baygın bakan.  Bu Haber 470 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS