• AYNI MÜHÜR, AYNI GÖNÜL (ŞİİR)

  AYNI MÜHÜR, AYNI GÖNÜL (ŞİİR)

  16 Kasım 2020

   
  | Devamı

  AYNI MÜHÜR, AYNI GÖNÜL

          

  Alemlerin sırrı saklı, Hak-Bâtıl çekişmesinde

  Hayrı temsil eden Zat’ta, aynı mühür aynı gönül…

  İmtihanla sarsılıp da, imanın pekişmesinde

  Mücadele seyri ortak; aynı sefer aynı düldül1

  Evvelinden ahirine, aynı mühür aynı gönül…

        

  Kesrette vahdete ulaş, canlı cansız birliğe er

  Şirkten şekavetten kurtul, dert tasadan dirliğe er

  Halka şefkat hayra rehber, öncülük yap pirliğe2 er

  Cümle kâinat tabiat, aynı bahçe aynı bülbül…

  İlk tecelli son tecelli, aynı mühür aynı gönül…

        

  İnsana en büyük şeref, çevreye okul olmaktır

  Çün halife konumunda, Mevlâ’ya has kul olmaktır

  Hem Hak davası yolunda, harcanıp çapul3 olmaktır

  Asrı Saadet Selamet, aynı görev aynı ödül

  Biat itaat sadakat, aynı mühür aynı gönül…

          

  İnsanoğlu tapar daim, ya Rabbine ya nefsine

  Bir Rahman’a bir Şeytana, kulsun uyduğun hepsine

  Ne mükemmel imtihandır, kaybeden ateş hapsine

  Adem Babadan son güne, aynı zor yük aynı baskül4

  Bin yıllar önce ve şimdi, aynı mühür aynı gönül…

          

  Çetin çetrefilli uğraş, Hak Bâtıl yolda siyaset

  İnsanı baştan çıkarır, hayır şer için riyaset5

  Makam ve çıkar hırsına, gerek bir ömür riyazet6

  İmtihanın sırrı budur; aynı sistem aynı modül7

  Asırlar geçtiği halde, aynı mühür aynı gönül…

        

  Pişmek isteyen mü’minler, kızgın çanaktan kaçar mı

  Önce elmas olmak lazım, ham kömürler nur saçar mı

  Çorak tarla ekin vermez, hiç kevende8 gül açar mı

  Harika san’at eseri, aynı filiz aynı sümbül

  Seçkinlerde ortak kader, aynı mühür aynı gönül…

          

  Faniler gönül eğlemez, bal yağ olsa bıkılırmış

  Aşktan mahrum kalan ruhlar, kör zindana tıkılırmış

  Hep dürüst ve düzgün gerek, eğri duvar yıkılırmış

  “İman ihlas cihat” formül, aynı inşa aynı çekül9

  Bildin ise etme keder, aynı mühür aynı gönül…

          

  Gafile cahile değil, hikmet ehline sözlerim

  Hakkın va’di hakikattir, zafer müjdesin gözlerim

  Yandım hasret nefesiyle, aşkın ateşin közlerim

  Bad-ı saba10 rayihası11, aynı reyhan12 aynı Akgül

  Asırlar sırlara gebe, aynı mühür aynı gönül…

        

  Ayet Hadistir kaynağım, halka mesaj sözüm sazım

  Ashabı Kiram Ehli Beyt, Cafer Sadık13 Musa Kâzım14

  Alparslan’la Sultan Fatih, bize Ali Ömer lazım

  Batı doğu hepsi bâtıl, ne Cengiz Han ne de Herkül

  Pir Erbakan, pür kul Akgül; aynı mühür aynı gönül…

          

  1- Düldül: Peygamber Efendimizin Hz. Ali’ye hediye ettiği kır renkli, çok hızlı ve güçlü katır.

  2- Pir: Önder ve öğretici seçkin şahsiyet.

  3- Çapul: Yağma malı, davası için feda edilen imkânlar.

  4- Baskül: Ağır şeyleri tartan araç.

  5- Riyaset: Başkanlık hevesi.

  6- Riyazet: Nefis terbiyesi.

  7- Modül: Bir mekanik yapının parçaları arasında orantılı denge düzeni.

  8- Keven: Kurak ve dağlık yörelerde yetişen, hayvan yemi ve yakacak olarak kullanılan bitki.

  9- Çekül: Örülen duvarın düzgünlüğünü ölçen ve ucunda topaç biçimli ağırlık taşıyan alet.

  10- Bad-ı saba: Baharda ve yaz aylarında esen tatlı seher yelleri.

  11- Rayiha: Güzel koku.

  12- Reyhan: Fesleğengillerden hoş kokulu bir çiçek türü.

  13- Caferi Sadık: Hz. Hüseyin’in torunu, İmam-ı Azam’ın Hocası.

  14- Musa Kazım: 12 İmamdan ve Evlad-ı Resul’den önemli zat.


  Bu Haber 3837 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS