• Ahmet AKGÜL Üstadımızdan Hikmetli Sözler

  Ahmet AKGÜL Üstadımızdan Hikmetli Sözler

  17 Eylül 2017

   
  | Devamı  Ahmet AKGÜL Üstadımızdan Hikmetli Sözler  ♦ Allah’ın taksimine, yani hayır ve şerden kısmetine razı ol ki, takdire iman etmiş olasın. İbadet, hizmet ve hareketlerine nefsini katma ki, nefeslerin kıymet kazansın!..

  ♦ Herkesin kıymeti gayreti kadardır; gayreti ise gayesi ve hedefi oranındadır. Hedefleri ve hayalleri kutsal ve kuşatıcı olanlar, büyük adamlardır. Gayesi ve gailesi (derdi) küçük olanlar da, ayarı düşük insanlardır.

  ♦ İslam’sız insan, Kur’an’sız irfan, imansız vicdan olgunlaşamaz… En büyük akılsızlık; başkalarına haksızlık ve ahlâksızlık yapmaktır.

  ♦ Düşman gibi dine sataşanlar, şeytan gibi din istismarı yapanlar ve dünyalık hesapları için kutsalını ve davalarını satanlar; hepsi aynı ayardadır.

  ♦ Herkes senin aynandır. Akıllılık; kendinin güzel yönlerini de, çirkin hallerini de, başkalarında görüp anlamandır. Çirkinliğini gördüğün aynaları kıracağına, kendini düzeltip temizlemen daha akıllıcadır.

  ♦ Sadece kendisini ve ailesini düşünenler ve “başkasından bana ne” diyenler, şeytanın taifesidir. Çünkü şeytan da benlik ve bencillik yüzünden lanete uğramıştır.

  ♦ Biz Hak davanın ve onun şahs-ı manevisi olan ZAT’ın kapısındaki KITMİR’leriyiz. Hâşâ; bu kutsal hareketin kurmayı değil, komutanı değil, birim başkanı değil; sadece hizmetçileriyiz. Hem öyle resmi ve besili değil, hasbi bir köpeğiyiz. Tehlikeli bir süreçte O’na suikastçılar ve saldıranlar olabilir düşünce ve endişesiyle Hz. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin evi etrafında ve hiç kimseden talimat almadan ve başkasına çaktırmadan gizlice nöbet tutan ve Resulüllah’ın çok özel duasına mazhar olan Sahabe-i Kiram’dan Ebi Vakkas oğlu Sa'd gibi sevdamızın ve sultanımızın gönüllü neferleriyiz. Tevhid dininden dönmemek, zalim ve kâfir diktatöre boyun eğmemek için şehirden kaçıp bir mağaraya sığınan gençler olan (Bak: Kehf Suresi: 9-22. Ayetleri) Ashab-ı Kehf’in sadık köpeği kıtmir bile (Kehf Suresi: 18) makbul sayılıp Kur’an-ı Kerim’de zikredilmek ve cennete girmek şerefine eriştiği halde; tarihin en büyük ve en muhteşem inkılâbı olan Yeni İslam (Barış ve Bereket) Medeniyetinin ve Mehdiyet devriminin kutlu Liderinin gönüllü kıtmirlerinin, Rahmet-i İlahi’den mahrum bırakılacağını sananlara hayret etmekteyiz.

  Bakmak ve görmek farklı şeylerdir; ama hakikati sezmek daha özel bir meziyet ve hidayettir. Örneğin:

  ♦ Duvarda asılı bulunan ve belirli aralıklarla çalıp bizi uyaran saati duymamak ve hatta görmemek; gaflettir. O saatin, sadece rakamlarını, akrep ve yelkovanını görmek ve kendi kendine hareket ettiğini zannetmek; cehalettir. O saatin perde arkasındaki onlarca dişliyi, çarkı ve mekanik yapıyı akla getirmek ve hayalen görmek; basiret ve ferasettir. Ama asıl, o saati kurgulayan ve kuran zatı düşünmek ve bilmek ise, marifettir. Hadis-i Kutsi’de buyrulan;

  “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim ve bu maksatla âlemi halk ettim” hikmetinin bir anlamı da; Ey insanlar, siz Benim ilmimde saklı bir hazine idiniz. Sizi size bildirmek ve Habibim Muhammed’i (SAV) Zatıma bir ayna yapıp onda Kendimi görmek ve sizlere göstermek için mahlûkatı var ettim” demektir.

  ♦ Kızdığımız, kıskandığımız ve kin bağladığımız kimseleri, horlamak ve hırpalamak niyetiyle; onların hata ve haksızlıklarını ayet ve hadislerle ortaya koymak ve yüzüne vurmak: Allah için tebliğ ve tavsiye değildir. Sadece kendi öfkemizi ve nefsi hakaretimizi, o kişilere yansıtmak için, Kur’an’ı ve Resulüllah’ı istismar etmektir.

  ♦ İslam kristal bir şişe içindeki safi ve şafi ilaç gibidir. Akıllı ve insaflı doktor, o şişeden çıkardığı ilacı; hastasına ölçüyle, tatlandırılmış şekilde ve tedricen verir. Ahmak kimse ise, hastasına o ilaç şişesini olduğu gibi ve hepsini zorla yutturmak için boşuna gayret gösterir… Ve tabii hastaların çoğu bu şişeyi yutamaz; yutanların da boğazına takılıverir.

  ♦ Tavşan besleyenin küheylan yetiştirdiğine, arpa ekenin de hurma devşirdiğine hiç rastlanmamıştır. Paslı demirden tas, ağaç kömüründen elmas yapıldığını gören de çıkmamıştır.

  ♦ Senin yuların, nefsanî gururunun veya Siyonist gâvurunun elinde olduktan sonra; ha merkep olmuşsun ha deve… Ha fare olmuşsun ha fil… Ne fark eder be gafil!

  ♦ Küçük heveslerle, büyük hedeflere varılamayacaktır. Amacı küçük olanların, aracının büyük olması da işe yaramayacaktır. Tuvalete beygirle, meyhaneye lüks ciple gideni kimse alkışlamayacaktır.

  ♦ Davası Hak’kın ve hayrın hâkimiyeti olanların, bütün sevdası ve maksadı; Allah’ın rızası ve insanlığın rahatı ve refahıdır. Nefs-ü hevasını ilahlaştıran ve dünyaya tapınanların, aşk şiirleri safsatadır.

  ♦ Kâbe’si Amerika, Medine’si Avrupa olanların, Hacca gitmesi ile Haç’a secde etmesi farksızdır.

  ♦ Dostunu harcayan, postunu harcamıştır. Dostunu ucuza satan, kendisini şeytana kiralamıştır.

  ♦ Hak, hakikat gözetmeyenlere hürmet gösterilmez. Şeriat (hukuk ve adalet) gütmeyenlere, şefaat edilmez. Tapındığın putların heykeli, ha ağaçtan, ha altından yapılsın, fark etmez…

  ♦ Servet ve rütbe (etiket) için, şeref ve haysiyetini rüşvet verenler, ekmek parası için fahişelik edenlerden daha alçaktır. Makam ve menfaat için Hak davasından cayıp dönenler ve bu döneklere mazeret ve keramet düzenler, İslam’a açıkça düşmanlık güdenlerden daha zararlı ve aşağıdır.

  ♦ Zalimleri büyük gören ve destek veren kimselerin izzeti nefsi ve insanlık haysiyeti kalmamıştır. Kahpeye “kahramanlık zırhı” giydirmek ve döneklere “akıllılık” sıfatı geçirmek ne işe yarayacaktır?

  ♦ Araştırıp düşünmeden, okuyup öğrenmeden; sadece gelenek ve görenek inancı, şeytanın oyuncağıdır. Taklidi Müslümanlık, itikadi sapıklığın açık kapısıdır.

  ♦ Dili uzun olanın, ömrü kısa olur. Dili yaralayıcı olanın, başı belalı olur. Dili tatlı olanın, kabahati tez unutulur. Dili acı olanın kalbi sancılı, akıbeti feci olur. Dili bozulanın, dini de bozulur. Ancak haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytan olur ve imani haysiyet ve hassasiyeti kaybolur.

  ♦ Yalan ve palavrayla hava atılır, ama hedefe varılmayacaktır. Yalanla; belki o anı kurtarırsın, ama bütün geleceğini karartırsın. Yılana sığınmak, yalana sığınmaktan daha kârlıdır.

  ♦ Başkalarına hakaret edenin, onlardan hürmet beklemesi; insanlara nefret besleyenin, karşılığında muhabbet ve merhamet istemesi; hem boşunadır, hem de haksızlıktır.

  ♦ Tembellik, teneşir ehli cenazelerin halidir. Yürüyen Karınca, yan gelen Karaca’dan daha önce hedefine erişir.

  ♦ Herkesin ayarı, tarafıyla belli olur. Şeytani güçlerin safında olanların, Rahmani görüntülerine aldanmak saflıktır. Zalimleri destekleyen, dolayısıyla mazlumları ezen konumundadır.

  ♦ AB’den, ABD’den ve işbirlikçi partilerden hayır beklemek; akrepten hayır beklemekten daha akılsızcadır. Bin kere denenmişi, bir kere daha denemeye kalkışmak, vurdumduymazlıktan da öte, ahmaklıktır. İşbirlikçiliği, “işbilir”lik sanmak ise en yaygın, ama maalesef saygın bir saflıktır.

  ♦ Şahsi heves ve hesapları için; Saadet Partili olmakla, diğer sağcı veya solcu partilerden birine katılmak arasında fark yoktur. Allah ne aradığına bakar, nerede aradığına değil. Tabi bu arada makul ve makbul amaçlar için, gayrimeşru araçların kullanılmayacağını da bilmek gerekir.

  ♦ Döşek gibi semirmek isteyenler, eşek gibi minnet çekerler. İman ve ümit pili bitenler, zulme direnemez, tez çökerler.

  ♦ Faziletli adam, “herkes su içsin ve doysun” diye; kötü tıynetli adam ise, “insanlar düşüp boğulsun” diye kuyu kazar... Ve elbette herkes niyetinin karşılığını bulur.

  ♦ Samimiyet ve merhametle yapılan öğüt ve uyarı; şifalı merhem yerindedir. Kötü niyet ve hakaretle yapılan nasihat ise, kuyruk altına batırılan diken gibidir. Biri yatıştırır, diğeri hırçınlaştırır.

  ♦ Huysuz kişiyi kışkırtmak, kuduz köpeğe karışmaktan beterdir. Unutmayın, huzursuzluk uğursuzluk getirir.

  ♦ Kendi iktidarını, milletin ıstırabı üzerine kuranlar; sonunda öfke infilakıyla derbeder olurlar.

  ♦ Büyük liderlerin, stratejik tedbir ve hedefleri, sadece kendisinde saklı bir sırdır. Çünkü Hz. Peygamber (SAV) Mekke’yi fetih niyetini ve projesini, herkesten saklamıştır.

  ♦ Elinden geldiğince herkese iyilik et. Böylece iyi kimseleri minnet, kötü kimseleri mahcubiyet altına sokarsın.

  ♦ Sonunda ölüm olduktan sonra, ha susuzluktan telef olmuşsun, ha suda boğulmuşsun!

  ♦ Doktoruna âşık olan hasta; onunla buluşmak için, sağlığına kavuşmayı değil, hastalığının devamını ister. Mevlâ’sına sadık ve âşık kişi de; O’nun takdir ettiği belayı ve O’nun yolunda sıkıntıya katlanmayı bal kaymak bilir.

  ♦ Ateş böceği gece gündüz devamlı ortalıkta ve yazı yabanda bulunuyor. Ancak Güneş’in ışığından dolayı gündüzleri fark edilmiyor. Ahmaklar ise onun sadece geceleri yuvasından çıktığını sanıyor!

  ♦ Akıllı ve hayırlı adam, hep kendisinden bilgili ve bereketli insanlar arar, daha da yücelmek için... Ahmak ve alçak adam ise, hep kendisinden aşağı kimseler içinde bulunmak arzular… Küçükler arasında büyük görünmek için.

  ♦ Tur Dağı, dağların en küçüğüdür, ama Hz. Musa’nın ve Tecelli-i Rahman’ın sayesinde en meşhuru ve makbulüdür.

  ♦ Seni kıskanandan, senden korkandan ve senin kahrına uğrayandan kork! En doğrusu, hırsını ve hıncını gizli tutmaktır…

  ♦ Münafık ve Masondan başkan, Kurt’tan çobana benzer.

  ♦ Derviş hırkası giyen riyakâr, Kâbe örtüsünü eşeğine çul yapan adam gibidir.

  ♦ Paslı demiri cilalamak, boyamak değil; önce törpüleyip temizlemek gerekir. Günah kirini tevbe ile temizlemeyenlerin, sarık cübbe giymesi neyi değiştirecektir?

  ♦ Güneş kışın daha çok aranır ve sevilir, çünkü süreklilik bıkkınlık getirir.

  ♦ Arpa kadar altın, altı bin uyuşuk ahbaptan etkilidir. Ama bir sadık ve sağlam dava yoldaşı da bin tonluk hazineye bedeldir.

  ♦ Büyük Sevgilini kendine tercih etmedikçe, aşkın sahtedir.

  ♦ Nasipsiz ve beyinsiz insanı akıllandırmaya kalkışman, sonunda seni de deli edecektir.

  ♦ Nefsanî ve şeytani dürtülerine direnemeyen, hakikatte akıl baliğ değildir.

  ♦ Para kazanıp hayra harç etmeyen ve ilim öğrenip amel etmeyen, en ahmak kişidir.

  ♦ Aşırı hiddet muhabbeti, aşırı merhamet mehabeti (saygınlığı) giderir.

  ♦ Cahillerin takdirinden ise, âlimlerin tekdirini ve tenkidini tercih etmelidir.

  ♦ Şeytanlar ihlâsa ermiş kimselerle; başkanlar ise, ahlâken iflas etmiş kişilerle başa çıkamaz.

  ♦ Bir değersiz taş, mücevherden bir vazoyu kırabilir. Ama bu onu kıymetli hale getirmeyecektir.

  ♦ Kuvvetsiz fikir, zekâvetli fakire benzer; fikirsiz kuvvet ise, cahil ve beyinsiz vezire benzemektedir.

  ♦ Ahmak ve alçak insanlara hürmet ve rağbet etmek, onların azgınlık ve sapkınlıklarını körüklemek demektir.

  ♦ Nasıl ki eşek arısı bal vermezse, döşek hırsı (tembellik) de mal getirmez. Hak davadan döneklerden hayır, ödlek tiplerden kayır beklenmez.

  ♦ Kendi nefsini gören, Rabbini görmez; derdini bilen ise dermansız ölmez.

  ♦ Kibirli insan, kirli vicdan sahibidir. Mütevazı günahkâr, gururlu abidden nasiplidir.

  ♦ Hz. Süleyman rolüyle, onun yerine konulan İfrit’le Süleyman bir olmaz. Her tac-u taht sahibi de, Sultan sayılmaz.

            

                         ŞİİR

  “Bütün putların anası, nefistir.

  Münafık; nefs zindanında hapistir.

  Her süslüye, hoş sözlüye aldanma

  Dışı güzel ama, içi habistir!”

        

  “Riyakâr Müslümanla, sahte para basan insan aynıdır. Herkes onlara imrenir ama, o pazardan bir ekmek bile satın alamaz”

          

                        ŞİİR

  “Seni de Allah besler, eşini de

  Ondan bil, geleceği de, peşini de

  Çünkü bebeğinin dişini veren

  Aşını da verecek, işini de…”

          

  “Kendini yenemeyen, rakibini yenemez… Nefsini aşabilen engellerin hepsini aşabilir. Siyaset (idare etme sanatı) bilmeyen, riyaset (Başkanlık) yürütemez.”

          

                        ŞİİR

  “Her hanım bir gonca güldür, onu tatlı söz güldürür

  Her erkek aşık bülbüldür, onu da kem göz öldürür

  Böcekte de, çiçekte de; tecelli eden Allah’tır.

  Bu vahdete eren insan, tüm mâsivadan özgürdür.”

          

                       ŞİİR

  “Kalbin hayra, ayak şerre giderse

  Adın Ahmet, tadın zahmet olmasın

  İman, akıl, vicdan; el ele verse

  Bu âlemde, niye rahmet olmasın”

            

  Yine Efendimizin emriyle “Allah’ın ve Resulüllâh’ın ahlâkıyla ahlâklananlar” ve Kur’an’ın ifadesiyle “Allah’tan kendilerine güzellikler (ve üstün özellikler) geçmiş bulunanlar…”[1] Zahmet içindeki rahmeti, zorluk içindeki hikmeti, ibadet ve teslimiyet içindeki saadeti fark edip, zevk edip yaşayanlar... Ve sonuna yani ölüm anına kadar hayırda yarışanlar... İyilerle kötülerin, sağlamlarla çürüklerin... Elmaslarla kömürlerin... Mü’minlerle kâfirlerin denenip elenmesi için, bu dünyada imtihanda bulunduğunun ve her an ayrı bir imtihana tabi tutulduğunun şuuru ve sorumluluğu içinde davrananlar... En başa çıkılmaz sıkıntılar... En dayanılmaz sarsıntılar ve en aşılmaz görünen sorunlar karşısında, kısaca Kur’an’ın “yüreklerin hançereye dayandığı anlar”[2] diye tarif ettiği durumlarda bile, metanet ve istikametini bozmayan ve Allah’ın razı olduğu tavırdan ayrılmayanlar... Kısaca, ömür boyu küfürle ve kötülüklerle boğuşanlar, sonunda ayetlerin haber verdiği şekilde “yeryüzünün varisi ve insanlığın hamisi” olacaklardır.

  Demir rengine boyandığından, çelik zannedilen düzgün sırıklar... Sarı suya batırıldığından, kıymetli altın zannedilen bayağı bakırlar... Mü’min ve muttaki rolü oynadıklarından, muhterem zannedilen münafıklar... Karşılaştığı ciddi bir zorlukta ve uğradığı önemli bir zararda veya umduğunu bulamadığında güzel ahlâktan yan çizen... Dünyalık bir makam ve menfaat karşılığı Hak davadan yüz çeviren sahte kahramanlar ise, insanlığın baş belâsı ve Müslümanların yüz karasıdır.

  Oysa bize, İslam davası ve insanlık sevdasıyla yola çıkanlar ve asla hedefinden şaşmayanlar lazım... Bize nefsi arzularını yaşamak için değil, kutsi değerleri ve duyguları yaşatmak için, yanıp tutuşanlar lazım... Bize resmiyet ve mecburiyetle değil, samimiyet ve teslimiyetle çalışanlar lazım... Bize, sürekli itekleyerek ve sürükleyerek, emirle ve talimatla değil, öğütle ve işaretle koşuşanlar lazım... Ücretle iş yapan kiralıklar değil, özveriyle çırpınan sadıklar lazım... Görünürde halk ile, hayrın hizmetinde, ama gerçekte ise Hak ile, huzur zevkine ulaşanlar lazım... Bize, ele geçirdiklerine sevinip şımarmayan, yitirdiklerine ise dövünüp darılmayan... Yani kader sırrına kavuşanlar lazımdır...

          

                              ŞİİR

  Yâri yarası olanlar, yarası yâr olan gelsin

  Gönlünde bahar havası, kafası kar olan gelsin…

  Hesabi olan riyakâr, hasbi olan fedakârdır

  Sevdası âleme sığmaz, dünyası dar olan gelsin…

          

  İkilik şirkinden uzak, kader sırrına kavuşan

  Kesrette vahdeti bulan, vuslat zevkine karışan

  Cümle cihanla barışık, canlı cansızla konuşan

  Hasret ateşiyle işi, hep ah-u zar olan gelsin…

          

  Azrail’e ödül verir, ölümü öldüren erler

  Zalimlere izzetlidir, mazlumu güldüren erler

  Hem, marifet bahçesinde, hikmet gülü deren erler

  Nefsiyle bin kere ölüp, Hak ile var olan gelsin…

        

  Ahmet Hoca bil ki gaflet, tüm gönüllere zehirdir

  İlaç; iman, ilim, ibadet… Şifa: fikir, zikirdir

  Tembellik ve benlik, ruhu öldüren manevi kirdir

  Rahman’a dönüp gönülden, derdi didar olan gelsin…

          

  Evet, bu dünyaya sadece zevk ve zenginlik için geldiğini zannedip, ruhundan ve Rabbinden habersiz yaşamak, hayvanlık mertebesidir. Hile ve hıyanete yönelmek, haksızlığa ve ahlâksızlığa heveslenmek ise, şeytanlık halidir. Ama ibadet ve istikamet çizgisinde, fikir ve zikir disiplininde şehvet mikroplarını ve enaniyet putlarını öldürebilenler ise insanlık derecesine yükselir. İlim ve irfan mektebinde yetişmeyenler... Hizmet ve hikmet meclisinde pişmeyenler, ruhen çiğ kalır ve çirkinleşir. Hak davadan ve takvadan nasipsiz olanlar, şeytan gibi huzurdan kovulmuş demektir. Çünkü eğer sevilselerdi, ibadet ve hizmetten mahrum edilmezlerdi.

  Hâlbuki ömür sermayemiz, su gibi akıp gitmekte ve hızla tükenmektedir. Her nefes alışverişimiz, bir ağacı kesen hızar dişleri gibi, sayılı saniyelerimizi alıp götürmektedir. Allah’ın kudret ve sanat eserleri olan vücut nakışlarımız her geçen gün biraz daha pörsümekte ve giderek zayıflayan saçlarımız ağarıp dökülmekte... Hastalık ve arızalar çoğalıp gücümüz tükenmekte... Ve bütün bunlar dünyada imtihan için bulunduğumuzu ve fani olduğumuzu ihtar etmektedir.

  Ruhumuz, gaflet zindanından ve şehvet tuzağından kurtulabilirse, o zaman gerçek özgürlüğüne ve kulluk bilincine ulaşır. Artık yalancılığa, yağcılığa ve başkalarına yalvarmaya tevessül ve tenezzül etmez... Çünkü artık onurlu, şuurlu ve huzurlu bir insandır. Ürkeklik, kahpelik ve kölelik ise münafıkların sıfatıdır. Kâfirler için bu hayat; keyfince yaşamak, hayvani lezzet ve şehvetlerine kavuşmak için tek ve son fırsattır. Mü’minler için ise, hayat; iman ve cihattır. Yani sonsuzluk yolculuğunda bir imtihan ve hazırlanmadır. Ölüm kâfirler için, korkunç bir ayrılık ve azap iken, mü’minler için Rabbine ve sonsuz saadet iklimine vuslattır.

  Öyle ise, gönül evimizi kirleten ve feraset gözlerimizi körelten açık ve gizli günahlarımızı fark etmeyecek kadar GAFİL... Bilgi eksikliğimizi, yetersizliğimizi ve tembelliğimizi kabul etmeyecek kadar CAHİL kalmayalım... Her şeyin en iyisine ve en güzeline talip olalım ve ona ulaşmaya çalışalım... Ne kendimizi ne de başkalarını, asla dünyalık servet ve etiketleriyle tartmayalım. Unutmayalım ki, ahiret pazarında, Karun’un hazineleri ve Firavun’un rütbeleri, bir kuruşa bile müşteri bulamayacaktır.

  Bu nedenle “Ahiret âlemi, hayret âlemidir” denmiştir. Çünkü görünürde evliya, gerçekte eşkıya olan nice insanların içi dışa dökülecek, herkes hayret ve nefret edecektir. Yani sureti insan ama sireti şeytan olanları herkes tanıyıp bilecektir. Ama burada rağbet edilmeyen ve kıymet verilmeyen, oysa Allah katında değeri ve derecesi yüksek olan yiğitlere ise, herkes imrenecektir. Zahiren muhterem ve muttaki, ama ruhen cılk ve cılız kimselerin ise yüzüne tükürülecektir.

  Unutmayalım: Yerde ve göklerde bulunan canlı ve cansız her şey bir aynadır. Ve bu aynalarda her an tecelli eden ve bütün olayların arkasında görünen, Cenab-ı Hak’kın Celal ve Cemal sıfatlarıdır. “Yaratılanları, Yaratandan ötürü sevmek” bunun için lazımdır.

  Sulardaki kabarcıklarda göz kırpan... Yaprak yaprak açıp, çiçek çiçek kokan... “Hu” zikriyle esen yellerde fısıldayan ve kanat çırpan kuşlarda cıvıldayan O’dur... Güneşle gündüzlere nur, imanla gönüllere huzur ve Kur’an’la beyinlere şuur akıtan... Ateşte hem pişiren hem yakan... Su ile hem yıkayan hem boğan... Her şeyi ve herkesi rızıklandırıp doyuran... Gözlere gördüren, kulaklara duyuran... Güldüren ve ağlatan O’dur. Her an ve her şeyi ve her birimizin ruh ekranı için ayrı ayrı ve yeni baştan yaratan... Dualarda çağrılan, Kur’an’larda okunan O’dur. O Rabbimize ve sahibimize sonsuz şükürler olsun ki bizi yoktan var etmiş, hidayet ve inayet buyurup, varlığından haberdar etmiştir. Öyle ise, Rabbimize teşekkür ifadesi olarak O’na ibadet etmek... Emir ve yasaklar çizgisinde hareket etmek... O’nun dinine ve davasına hizmet etmek, inancımızın ve insanlığımızın gereğidir. Nankörlük ise hıyanettir. Ve sonunda herkes ektiğini biçecek ve müstahak olduğuna erişecektir. Ve son pişmanlık para etmeyecektir.

  Mülk Suresi 19-30 ayetleriyle ilgili sohbet:

  19- Onlar üstlerinde kanat süzerken ve açıp yumarken sıra sıra uçanlara (gökyüzündeki kuşlara ve uçaklara) bakıp görmüyorlar mı (ve hiç düşünüp ibret almıyorlar mı)? Ki onları (bütün kuşları, uçakları ve uzay araçlarını havada) Rahman’dan başkası tutmuyor (her şey O’nun koyduğu tabii kanunlarla ve insana verdiği akıl yoluyla yürüyor). Şüphesiz O her şeyi hakkıyla (ve bütün incelik ve gizlilikleriyle) görüp durandır. “Yaratan yarattığını bilmez mi? Hâlbuki O Latif’tir ve Hâbir’dir.[3]”

  20- (İşte bu yegâne kuvvet ve kudret sahibi olan) Rahman’a karşı (ve O’na rağmen) size yardım edeceğine (inandığınız) kimmiş? Yoksa (süper güç sandığınız) şu sizin ordunuz mu (ABD ve NATO’nuz mu? Siyonist ve emperyalist zalim güçler ve Allah’tan ziyade Amerika’dan çekinen ve güvenen gafiller!) Oysa bütün kâfirler, sadece boş bir gurur ve aldanış içinde bulunmaktadır.

  21- Eğer O (Allah) rızkını (size ikram ve ihsanı olan her türlü nimet ve faziletini) tutup kesecek olsa; size rızkınızı (maddi ve manevi ihtiyacınızı) kim verebilecek ve karşılayacaktır? Hayır, onlar (nankör inkârcılar ve münafıklar, Hakk’a karşı) derin bir gaflet ve nefret içinde, inatla ve azgınlıkla direnip bocalamaktadır.

  22- O halde, (ABD ve AB gibi zalim güçlerden ve hain işbirlikçilerden korkarak veya menfaat umarak; bunlara yaranmak için) yüzüstü kapanarak sürünen (uşak ruhlu kimseler mi) daha doğru ve onurlu sonuca (hidayete) ulaşır, yoksa sıratı müstakim üzerinde (İslam ve Kur’an çizgisinde ve insanlığın hizmetinde) dümdüz ve başı dik yürüyen mi? (Allah’ın rızasına ve başarıya kavuşacaktır. Elbette, haklı ve hayırlı yolda ve onurla yürüyen; halkın ve mazlumların çıkarlarını gözeten ve sadece Allah’a güvenen kimseler mutlu sona varacaktırtarihen de, tabiaten de, dinen de, vicdanen de bu hep böyle olacaktır).

  23- (Ey Nebim) De ki: “Sizi (hiç yoktan) inşa edip yaratan (cemadat: cansız varlıklar ve nebatat ve hayvanat cinsinden değil, insan olarak) size (duyu organlarını, işitecek) kulakları, (bakacak) gözleri ve (düşünüp değerlendirecek) gönülleri veren (ve bu organların dinleyip, seyredip, hissedip zevkleneceği bütün nimetleri ve güzellikleri var edip ortaya koyan) O’dur. (Bütün bunlara rağmen) Ne kadar az şükrediyorsunuz (farkında mısınız!)?”

  24- De ki: “Sizi yeryüzünde, yaratıp yayan (üretip çoğaltan) O’dur. Ve (sonunda da yine) O’na toplanıp arz olunacaksınız! (Bütün hayatınız, bir CD’ye kayıtlı resimli roman misali derlenip, O’nun huzuruna çıkarılacaksınız).”

  25- (Kötülükleri, küfür ve nankörlükleri yüzünden, hesaba çekilmek ve hak ettiği karşılığı görmek istemeyen; yaptıklarının yanlarına kâr kalmasını arzu eden kimseler:) “Eğer doğru söylüyorsanız, şu va’ad edip tehdit ettiğiniz; (ezilenlerin zaferi, Hakk’ın hakimiyeti, kıyamet ve ahiret haberleri) ne zamanmış!?” (diye sormaktadır).

  26- Onlara de ki: “(Bunların zamanı ve nasıl olacaklarıyla ilgili) Bilgi, ancak Allah’ın katındadır. (Ama mutlaka ve pek yakında ortaya çıkacaktır.) Ben sadece, apaçık bir uyarıcıyım.”

  27- Derken (o şüphe ettikleri ve hiç beklemedikleri; Hakk’ın ve mazlumların galibiyetini, zalim inkârcıların ve münafıkların acı akıbetini) çok yakından gördüklerinde, o küfredenlerin yüzleri kötüleşip (pişmanlık ve perişanlık içinde) kararacaktır ve onlara: “İşte bu, sizlerin (hiç olmayacak diye savunduğunuz) ve davet edilip durduğunuz şeydir” denilecek (böylece, akılsızlık, haksızlık ve ahlâksızlıkları yüzlerine vurulacaktır).

  28- (Mazlumların galibiyetini, İslam’ın hâkimiyetini ve sadık mü’minlerin müjde ve davetini yalan sayıp alay konusu yapanlara) De ki: “(Gerçekleri) Görme (yeteneğinizi kullanıp biraz düşünerek) söyleyin bakalım: Şayet Allah Beni ve Benimle birlikte (Hak davada sebatla hizmet) edenleri (ecelimiz dolduğundan, zafer günlerini görmeden öldürüp) helak etse veya bize merhamet edip esirgese (ve zafere erdirse ki her halükârda biz kazançlıyız); bu (her iki) durumda da kâfirleri acı ve alçaltıcı azaptan kim kurtaracaktır?”

  29- De ki: “(Bizim inandığımız ve sığındığımız) O Rahman’dır. İşte O’na iman (ve itaat) etmekte ve O’na tevekkül ve teslimiyet göstermekteyiz. Artık kimin açık ve kesin bir sapkınlık içinde olduğunu pek yakında görüp bileceksiniz!”

  30- (Bütün kâfirlere, münafıklık edenlere, nankörlük yapan döneklere ve Allah’ı bırakıp Amerika ve Avrupa’ya güvenenlere) De ki: “Hâlâ gerçeği görmez misiniz? Düşünüp haber verin bakalım: Bir sabah (kalktığınızda), eğer (içme ve ekin) suyunuz, (çekilip yerin dibine) batıverecek olsa, bu durumda, kim size bir akarsu getirebilir? (Biraz olsun akıl edip insafa ve İslam’a gelmez misiniz?)” (Nil nehrinin yatağında akan bir saniyelik suyu dondursanız, çıktığı Sudan’daki dağdan daha büyük tepeler oluşur. Peki, yüz binlerce senedir bu küçük dağdan çıkıp akan ve milyonlarca insana hayat kaynağı olan bu nehirlerin ve tüm nimetlerin asıl sahibinin yüce Allah olduğunu, zahiri sebepleri bırakıp, hakiki müsebbip olan Yaratıcımıza şükür ve kulluk borcumuzu, ne zaman hatıra getireceksiniz?).

  Bizleri yakından ilgilendiren ve bir tefaül sonucu dikkatimizi celbeden Hud Suresi’nin şu ayetleriyle konuyu bitirelim:

  48- (Bunun üzerine) “Ey Nuh” denildi… “Sana ve seninle birlikte olan ümmetlere Biz’den selamet ve bereket (verilmiş olarak gemiden) inin… (Kıyamete kadar; sizin gibi iman ve itaat ehli olup hidayet davetine uyan ve selamet gemisine oturan bütün topluluklar da barış, bereket ve emniyet içinde olacaktır. Ama küfre ve nankörlüğe düşen) Diğer ümmetleri de (dünyada bir müddet) yararlandıracağız. Sonra (hidayet gemisine binmeyenlere, yine) Biz’den çok acı ve alçaltıcı bir azap dokunacaktır.” (Bu Allah’ın sünnetidir.)

  53- (Haksızlık ve ahlâksızlık düzenlerine alışmış kimseler:) "Ey Hud!" dediler. "Sen bize apaçık mucizelerle gelmiş değilsin ki, bizler senin sözünle ilahlarımızı (cansız putlarımızı, canlı tağutlarımızı ve nefsimize hoş ve kolay gelen bâtıl ve bozuk hayat tarzlarımızı) terk edelim... Sana asla iman edecek değiliz!"

  54- “Biz: Bazı ilahlarımız seni çok kötü çarpmıştır (demekten) başka bir şey söyleyemeyiz” (Hud A.S. dedi ki:) “Allah’ı şahit tutarım, siz de şahit olun ki, ben sizin (Allah’a) şirk koştuklarınızın (ve hâşâ O’nun ortağı ve hatırını kıramayacağı sandıklarınızın) hepsinden uzağım.”

  55- “O’nun dışındaki (tanrı ve tağutlardan alâkamı koparmışım). Artık hepiniz toplanın, istediğiniz tuzağı (ve caydırıcı cezayı) bana hazırlayın (elinizden geleni geri koymayın) ve artık bir bakışlık (göz açıp kapama kadar bile) mühlet ve fırsat tanımayın!.. (Çünkü kesinlikle biliyorum ki, Allah’ın tayin ve takdir ettiği dışında bana hiçbir şey yapamayacaksınız).”

  58- Nihayet (mü’minlere zafer ve güvenlik, zalimlere ise derbederlik) emrimiz(in vakti) gelince, tarafımızdan bir rahmet ve inayetle, Hud’u ve onunla birlikte iman eden grubu kurtardık. (Böylece) Onları ağır bir azaptan (şiddetli sıkıntılardan ve dehşetli baskılardan) çekip çıkardık (izzete ve devlete ulaştırdık).

  59- (Size diğer bir acı örnek) İşte Ad (kavmi): Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddetmişlerdi. O’nun elçilerine isyan ve itiraza yönelmişler ve (bir aşağılık ve bayağılık kompleksiyle) her inatçı zorbanın emri (ve şeytani sistemi) ardınca yürüyüp gitmişlerdi.

  60- Ve bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete tabi tutuluvermişlerdi. Haberiniz olsun; gerçekten Ad (halkı), Rablerine (karşı) inkâr etmişlerdi. Haberiniz olsun; Hud kavmi Ad'a (Allah'ın rahmetinden) uzaklık (verilmişti).

  62- (Bunun gibi, yine) Salih peygambere de dediler ki: “Sen (böyle davalara ve iddialara kalkışmadan, tabularımıza ve tağutlarımıza karışmadan) önce; aramızda, kendisinden (hayır ve hizmet) umulan (ve saygı duyulan) birisiydin. (Şimdi) Atalarımızın uyageldiği (ve o şekilde ibadet ettiği) din anlayışından (ve alışageldiğimiz bu hayat tarzından) sen bizi vazgeçirip alı mı koyacaksın? Doğrusu bizi davet ettiğin şeyden (adil ve asil bir sistemin gerçekleşebilmesinden; Allah'ın dininin, bugünkü düzenden daha çok huzur ve refah vereceğinden) kuşku verici bir tereddüt içindeyiz.”

  İşte bu tavır ve tepki: Sadece dünya hayatını ve şahsi menfaatlerini düşünen, ahirete ve sonsuz cennete değer vermeyen; hürriyet ve haysiyet içinde yaşamayı hak edecek bir bedel ödemeye girişemeyen; haklı ve hayırlı olduğuna kanaat getirseler de, o davanın başarılı olacağından ve Allah’ın izniyle mutlu sonuçlar doğuracağından endişe eden; bencil ve beleşçi toplumların, basit karakteridir. Ve elbette, küçük hesap ve heveslerin sahipleri, asla büyük hedeflere erişemeyecektir.

   

   


  [1] Enbiya: 101

  [2] Ahzab: 10

  [3] Mülk:14

  -------&&&&&-------

  "Bir avuç sadık ve Sünnetullaha muvafık; inanmış ve kutlu sonuca odaklanmış insan, kendi benliğini ve nefsi beklentilerini aşarak Allah’ın rızası, insanlığın rahatı ve İslam’ın hatırı için usanmadan koşuşturarak, değil sadece ülkesindeki bozuk gidişatı, hatta bütün dünyayı değiştirmeyi başaracaklardır. Bunlar kötülüklerinin kendi kâbusları olacağının, iyiliklerinin ise dönüp dolaşıp yine kendilerini bulacağının farkında olan insanlardır. Ve daha dünyada iken cennet huzuruna kavuşmuşlardır."

   Üstad Ahmet AKGÜL


  "Gerçek ve Allah katında geçerli “iyilik” ise, resmi ve siyasi hiçbir mecburiyeti olmadan; birilerine karşı vefa borcu ve mesuliyet hissi duymadan ve hiçbir dünyevi beklentisi araya sokulmadan, sadece Allah rızası ve insanlık icabı yapılan ve ardından unutulan ve başa kakılmayan hayırlardır."

   Üstad Ahmet AKGÜL

   

  "Yüce Allah; varlığını açığa vurmak, kudret ve rahmet eserlerini ortaya çıkarmak… Her şeyde ve her halde Esma ve Sıfatlarını yansıtmak üzere kâinatı ve tabiatı yarattı… Bu yaratılış harikası varlıklara bakıp, bunların sahibini tanıyacak özellik ve yeteneklerle de insanı donattı… Ve mutlak adaletinin ve hikmetinin gereği olarak insana; rahmani ve vicdani duygular yanında, şeytani ve nefsi arzular da bıraktı. Ve Hak ile Bâtılın mücadele meydanında onu serbest ve mükellef kıldı."

   Üstad Ahmet AKGÜL

   

   

              '' Akıllı, inançlı ve hayırlı insan, bir günlük ömrünüz kaldığını bilseniz neler yapardınız sorusunun doğru ve doyurucu yanıtlarına uygun yaşayandır.’’

   Üstad Ahmet AKGÜL

   

  ‘’Doğru ve onurlu insanlara doğal ve kutlu etkileşim yolları açıktır. İnanan ve inancının gereği cihat ruhunu kuşanan insanlara, aşılmaz dağlar aşılacaktır.’’

  Üstad Ahmet AKGÜL

   

               ''Mü’minler hakka tabi ve taraftır,  kafirler batıla taraftır ve tabi olanlardır.''

   Üstad Ahmet AKGÜL

   

              ‘’Elbette emeller niyetlerle tartılacak herkesin asıl hedefi gayretinin seviyesi ve mahiyeti onun sonsuz durağını belirlemiş olacaktır. ‘’

   Üstad Ahmet AKGÜL

   

                ‘’İnsanlar nazarında rağbet toplayıp servet yığmak niyeti, gayesi ve gayreti ile pavyonda ve stüdyoda şarkı türkü çağırmak, cami mikrofonunda ve sinema salonunda ezgi ve ilahi okumak bize göre farklıdır. Ama rabbimiz katında bunlar aynıdır. Çünkü nerede aradığına değil neyi aradığına bakılacaktır.’’

   Üstad Ahmet AKGÜL

   

   

  Kardeşlerim, “(Sorumlu ve şuurlu bir irtibat ve intizam içindeki) Müslüman (gruplar) tek bir vücudun (ayrı, ama birbirine bağlı ve ihtiyaçlı) parçaları gibidirler.” Hadis-i Şerifinde buyrulan ve uyarılan konumda olmak zorundayız.

  Öyle ya; bir insan kendi yüzünün güzelliğini, kendi gözünün keskinliğini, kendi belinin ve bileğinin kuvvetini ve kendi beyninin zekâvetini kıskanır mı? Veya kendi gözünü çıkarmaya, kendi dilini ve elini koparmaya çalışır mı? Veya vücudunun herhangi bir organını küçümseyip atmaya kalkışır mı? Çünkü bir tırnak parmakları, parmaklar ayakları, ayaklar vücutları ve vücutlar da başları taşımakta ve hepsinin dayanışması ve katkı sağlaması sonucu hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Öyle ise tırnağını basit görüp hor bakanın ayakları sıkıntıya uğrayacak, sonunda diğer vücut organları ve tabi beş duyumuzu barındıran başımız, işlerini tam ve doğru yapamaz olacaktır. Bu nedenle bütün ekibimizin, diğer kardeşlerimize kendi vücudunun bir parçası gibi bakması lazımdır. Bunun aksine; fırsatçılık, fesatçılık ve faydacılık, sadıkların değil münafıkların tavrıdır.

  Üstad Ahmet AKGÜL

   

  ‘’Kendini yenemeyen rakiplerini yenemeyecektir. Kendini değiştiremeyen dünyayı değiştirmeyi başaramayacaktır.’’

   Üstad Ahmet AKGÜL

   

  ‘’Kâinatın ve tabiatın yasaları ve Kur’an’ın esasları doğrultusunda çalışıp çabalayan insanlar, sayıca çok az da olsalar, Allah’ın yardımıyla, nice dağları aşacak ve başkalarının hayal bile edemedikleri kutlu sonuçlara ulaşacaklardır. Bu aşamalarda, her varlıkta tecelli eden İlahi sıfatların “etkileşme sırları” da büyük rol oynamaktadır. Aziz Erbakan Hocamızın latif ifadeleriyle, “Çimenli ve çiçekli bir yöreden birlikte uçuşmaya başlayan küçücük kelebeklerin kanat çırpışları, etkileşim ve tetikleme sonucu büyük kasırgalara, hatta okyanuslarda korkunç dalgalara ve tsunami olaylarına yol açmaktadır.” Bunun gibi bir avuç sadık ve Sünnetullaha muvafık; inanmış ve kutlu sonuca odaklanmış insan, kendi benliğini ve nefsi beklentilerini aşarak Allah’ın rızası, insanlığın rahatı ve İslam’ın hatırı için usanmadan koşuşturarak, değil sadece ülkesindeki bozuk gidişatı, hatta bütün dünyayı değiştirmeyi başaracaklardır. Bunlar kötülüklerinin kendi kâbusları olacağının, iyiliklerinin ise dönüp dolaşıp yine kendilerini bulacağının farkında olan insanlardır. Ve daha dünyada iken cennet huzuruna kavuşmuşlardır. Gerçek ve Allah katında geçerli “iyilik” ise, resmi ve siyasi hiçbir mecburiyeti olmadan; birilerine karşı vefa borcu ve mesuliyet hissi duymadan ve hiçbir dünyevi beklentisi araya sokulmadan, sadece Allah rızası ve insanlık icabı yapılan ve ardından unutulan ve başa kakılmayan hayırlardır.’’

   Üstad Ahmet AKGÜL

   

  "Sık sık sözlerini, vaatlerini ve tevbesini bozup hatalarını tekrarlamak, akli ve ahlaki bir zaaftır ve insanı laçkalaştırıp münafıklığa taşıyacaktır."

   Üstad Ahmet AKGÜL

  www.millicozum.com

   

  ''Ve hele, yeryüzünde harika eserler ve görüntüler arayan insan, en büyük yaratılış harikasının, en mükemmel ve muhteşem Rabbani fabrikanın kendisi olduğunun ve ahirette hesap vermek üzere sorumlulukları bulunduğunun farkına ne zaman varacaktır!?"

   Üstad Ahmet AKGÜL

  www.millicozum.com

   

   

  "İnsanların nerede aradıklarından ziyade, neyi aradıklarına bakmak lazımdır. İslami kılıflar ve sloganlar arkasında, nefislerinin sinsi ve siyasi arzularına ulaşmaya çalışanlar, en tehlikeli ve tahripçi insanlar olup çıkacaktır. Ama kendisi gibi herkes için de hayrı ve huzuru arayanlar ve bu amaçlarına ulaşmak için İslami ve insani metotları ve araçları kullananlar, barış ve bereketin kutlu yolcularıdır. Belki bunların bir kısmı aradıklarına ve arzuladıklarına bu dünyada ulaşamayacaklar, ama vicdani huzur ve onur içinde yaşayacaklardır. Ve unutulmasın ki, kutlu hedeflerine ulaşanlar ise, sadece arayanlar ve umutla yola çıkanlardır."

   Üstad Ahmet AKGÜL

  www.millicozum.com

   

   

  Şu gerçeği de kesinlikle vurgulamamız lazımdır ki; Onu aradığında ve tabi emredildiği ve öğretildiği şekilde ulaşmaya uğraştığında, kesinlikle kavuşacağına garanti verilen tek ve en büyük gerçek ise, Cenab-ı Hak’kın rızasıdır."

   ÜSTAD AHMET AKGÜL

  www.millicozum.com

   

   

  "Mü’min; zillete düşmeyecek şekilde onurlu, ama gurura düşmeyecek şekilde de vakur ve makul davranmalıdır. İmanın gözü ferasettir, yani sürekli uyanık ve akıllı olmak ve her konuya Kur’an nazarıyla bakmaktır. Zaten kulluk; ille de zorlu ve şatafatlı çabalar harcamak değil, her hususta görevini ve gereğini yapmaktır. Bu nedenle kendi kendimizle ve samimiyetle konuşmayı ve nefis muhasebesi yapmayı unutmamız, emredileni değil, işimize geleni yapmamız, gafletin en yaygın olanıdır. Aslında en zayıf karakterli insanlar, kendi özleriyle yüzleşmeye yanaşamayanlardır. Bu tipler, gözü açık ve uyanık geçinseler de, aslında ayakta uyuyanlardır. Oysa uyanık bir tek adam, uyuyan binlerce insandan daha güçlü konumdadır."

   Üstad Ahmet AKGÜL

  www. millicozum.com

   

   

  "Atalarının veya tarikat ve cemaat üstatlarının dindarlıklarını anlatıp bununla kurtulacaklarını sananlar da, babalarının ve başkalarının yedikleri lokmalarını konuşmakla, kendi karınlarının doyacağını sanan zavallı takımı gibidirler"

   Üstad Ahmet AKGÜL

  www.millicozum.com

   

   

  "Üstelik inandığı gibi yaşayamayanlar, imani ve vicdani kanaatlerinin aksine davranıp yamuklaşanlar, zamanla yaşadıkları gibi inanmaya, yani münafıklaşmaya başlayacaklardır. Ve artık yozlaşan insanları, alışkanlık ve karakter haline getirdikleri bu yamukluklardan vazgeçirmek; kırılıp eğri bağlanan bir kolu veya bacağı, eski haline getirmekten çok daha zor olacaktır."

   Üstad Ahmet AKGÜL

  www.millicozum.com

   

  "Atılan bir okun doğru gitmesi için, düzgün olması şarttır. Velhasıl, kendisini ve ülkesini kurtarmak ve geleceğini doğru ve olumlu kurgulamak için; bugünkü ağır gerçekleri ve acı reçeteleri anlama… İmani ve insani prensiplerle çözüme odaklanma üzerinde yoğunlaşmayan ve sorunlarla boğuşup yoğrulmayı göze alamayan insanların, pişmanlık ve perişanlık içinde boğulacakları günler, uzak sanılmamalıdır. Bu tipler iktidar bile olsalar, asla muktedir ve muzaffer olamayacaklardır."

   Üstad Ahmet AKGÜL

  www.millicozum.com

   

    “Halka zulmediyor!” diye Suriye’ye savaş açan, Libya saldırısına ve korkunç tahribatlara ortak olan iktidar, neden İsrail’le imzaladığı normalleşme anlaşmasını bile hâlâ askıya almıyordu? Ve Çin’in Müslüman ve masum Türklere uyguladığı Uygur Zulmüne, neden sessiz kalıyordu?"

   ÜSTAD AHMET AKGÜL

  www.millicozum.com

   

   

  "Başkalarına çamur atanların ve haksız yere hakarete kalkışanların, önce kendi ellerinin ve dillerinin kirleneceği açıktı. Ancak geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi ve şu an yaşanan sürecin de şikâyetçisi olmamak için de; özünü kirletip bozmamak, gözünü kaydırıp gerçeklerin üzerini kapatmamak ve yüzünü karartmamak lazımdı."

   

  ÜSTAD AHMET AKGÜL

  www.millicozum.com

   

   


           Ümmetin felahı ve salahı, yönetici şahsiyetlerin kahramanlığına değil, uyguladıkları sistemin Kur’an’a uygunluğuna bağlıdır.


         Hem görünüşte “İslamiyet’e saygılı”, ama gerçekte dini hükümlerin inkârcısı münafık kimseler de… Hem dindar kahraman sanılan, ama din ve dava istismarıyla oy avcılığı yapan fasık kesimler de… Hem de makam, menfaat ve şöhret umuduyla bunlara yalakalık yapmaktan utanmayan sözde din alimleri de, maalesef sadece Şeytanın ve Deccalın işlerini kolaylaştırmakta ve Siyonizm’in zulüm ve sömürü saltanatına katkı sunmaktalardı! Bakalım sonları nasıl olacaktı ve Allah nasıl bir intikam alacaktı?!


   ●    FAİZ:

  1- Faiz, paranın zamanla artmasıdır.

  2- Faiz, enflasyona sebep olmaktadır.

  3- Faiz, gelişmeyi durdurmaktadır.

  4- Faiz, tekele neden olmaktadır.

  5- Faizli sistemde ekonomik denge kurulamayacaktır.

  6- Pozitif faiz çelişkidir, gerçekleşmesi imkânsızdır.

  7- Faiz ekonomiye geri dönemediğinden zararlıdır.

  8- Faiz hızlanarak artmak zorundadır.

  9- Fiyat anarşisinden doğan enflasyon, faizli sistemi işlemez hale sokmaktadır.

  10- Faiz çıkar çatışmasına dayanır, savaşların ve anarşinin kaynağıdır.


            ●    "Bu konu Kur'an'da geçmez", "Şu gibi sorunlarla Kur'an ilgilenmez" veya "Kur'an o soruların yanıtını vermez" şeklindeki kanaatler de yanlıştır, Kur'an'ı tanımamaktır ve cehalet sonucu yapılan hatalardır. Ve hele: "Kur'an Ortaçağ kitabıdır. Çok eski dönemler için yararlı bazı yasalardır. Günümüzde bunlara ihtiyaç kalmamıştır. Akıl ve bilim bunların yerini almıştır" şeklindeki iddialar, sadece sapıklık ve inkârcılık değil, aynı zamanda utanç verici bir bilgisizlik ve akıl noksanlığıdır.


  ● Kur'an ve sünnet, geçmişe değil, bugüne ve bize hitap etmektedir, tarihi örnekleri ve meseleleri de ibret ve hikmet dersleridir.


  ● Kur'an-ı Kerim; Felsefi ve statik bir kitap değil, devamlı diri ve dinamiktir ve pratik çözümler üretmeye müsaittir.


  ● Kur'an-ı Kerim; hem mümin bireyler ve topluluklar, hem de farklı konum ve kapasitedeki kurum ve kuruluşlar için; pratik, psikolojik, sosyolojik ve stratejik prensip ve projeler üretmeye yarayacak ilahi bilgi merkezidir.


  ● Kur'an-ı Kerim; Sürekli gelişen ve değişen: siyasi, iktisadi, ilmi ve içtimai hayatı her halde ve yeniden düzenleyip disiplinize edecek, değişmez hakikat ve hikmetler içermektedir.


   

  ● İslam: Akla, araştırmaya, bilimsel ve teknolojik buluşlara oldukça önem verip sürekli teşvik eden; ama beynin ve bilimin, şeytani odakların zulüm ve sömürü aracı yapılmaması için de, imani ve vicdani emniyet sigortalarını ve Rabbani kuralları merkeze yerleştiren bir hayat ve imtihan dinidir.


  ·        Namaz dinin direği ise, cihat dinin zirvesi-çatısı konumundadır.

  Cihat; namus ve onurumuzun, hürriyet ve huzurumuzun sigortasıdır. Şerefini, haysiyetini, evini, ailesini korumak isteyen cihada sarılmalıdır.

  Cihat; kaza ve belaları savuşturmak, musibet ve hastalıklardan kurtulmak için en önemli vesile ve vasıtadır.

  Cihat'ın en büyüğü ise, zalim düzenlere ve hain yöneticilere karşı Hakkı haykırmak ve bu konuda çeşitli sıkıntılara katlanmaktır ki işte Hamdolsun Milli Çözüm Ekibi bunu yapmaktadır.

   

  Fiili ve askeri cihadı, yani milli savunmamızı ise Peygamber ocağı, şehitler ve gaziler otağı kahraman Ordumuz yapmaktadır ve hele gözleyin daha ne destanlar yazacaktır, inşaallah.


  ·       En yaygın yanlış hadislerdeki Amaç ile Araç’ın karıştırılmasıydı. “Sakalı uzatın” hadisinde amaç; Yahudi ve Hristiyanlara; dünyaya bakış açısında, hayat tarzında, hukuk nizamında ve ahlak esaslarında benzemekten sakınmaktı. Şimdi Haçlı AB talimatlarını “Uyum Yasaları” diye Meclis’ten tıkır tıkır kanunlaştıranları ve AB kuyruğunda kurtuluş arayanları İslam kahramanı diye alkışlayıp oy verenlerin, sade bir Müslümanı sakalı yok diye kınayıp dışlamaları şarlatanlıktır.


  ·       Cihadın zorluklarından ve Hak davadan kaçanlar münafık, cesaret ve gayretle şeytani güç odaklarına karşı Hakkı haykıranlar sadıklardır.


  ·       Kelime-i şehadet: Namaz, Oruç, Zekât ve Hacc gibi bütün ibadetler ve tarikatlerdeki tasavvufi terbiye yöntemleri; hepsi bir nevi cihada hazırlık ve alt yapıdır. Kelime-i şehadet; Hakkı ilan etmeyi öğretir. Namaz; teşkilat disiplinine girmeyi ve emir komuta içinde hareket etmeyi öğretir. Oruç; inancı ve davası uğrunda açlığa ve sıkıntılara göğüs germeyi öğretir. Hacc; evini, ailesini terk edip cihat yolunda çeşitli fedakârlık ve zorluklara direnmeyi öğretir. Zekât; malını ve kazancını Allah yolunda severek vermeyi öğretir. Bunun için, namaz kılar gibi, zikir yapar gibi cihada ve tebligata katılmalıdır. Hacc’da tekbir ve telbiye tekrarlar gibi slogan atılmalıdır, zaten sloganlarımızın çoğu ayet ve hadis meali olmaktadır. Cumaya, bayrama, Hacca katılır gibi, mitinge, sohbete, seminere koşmalıdır. Toplantıda, kampta, namazdaki, Ramazan'daki gibi davranmalı, dava kardeşlerimizin kusuruna bakmayıp bağışlamalıdır. Bu günlerin ve gecelerin hepsini Kadir, dost ve yoldaşlarımızın her birini HIZIR bilip, duasını almalı, iyilik ve ikram yapmalı, bu fırsatları elden kaçırmamalıdır.


  ·          Peki, cihat nedir?

   

  Ülkemizde, bölgemizde ve yeryüzünde Hak ve adaleti hâkim kılma, huzur ve hürriyeti sağlama; her türlü zulmü ve sömürüyü ortadan kaldırma amacıyla yapılacak fikri, siyasi ve askeri çabaların tamamının adıdır. Ülke içinde fikri ve siyasi cihad yapılır; Ülkemize, devletimize ve milli birlik ve dirliğimize saldıran düşmanlara karşı ise elbette kıtal yani çarpışma ve askeri cihad yapılır.


  ·      Kardeşlerim!.. Her kötülük ve hele tekrar edilirse, bir küfür tohumu gibi, sonunda imana aykırı şüphe ve vesveseleri doğurabilir ve insanın ayağını kaydırabilir. Bunun gibi, bazı hayal ve heveslere kapılan ve kendisini manevi görevli ve liyakatli sanmaya başlayan kimseler de, bu takıntı ve saplantıları zamanla daha da önemseyip öncelemeye ve bir nevi putlaştırıp perestiş etmeye (tapınır derecesinde sevip yüceltmeye) girişmekte ve çevresindeki insanları Allah’a bağlılıklarına, takvalarına, cihat ve fedakârlıklarına göre değil, kendisine olan hürmet, hizmet ve teslimiyetlerine göre değerlendirme ve derecelendirme dalaletine yönelmektedir. Maalesef insanoğlu, her gözünün eriştiğine, elinin de yetişeceğini zannetme gafletine düşmektedir. Hatta bu gaflet zamanla dalalete (sapkınlığa) dönüşmekte, bu sefer: “Her gönlünden geçene, kolunun da yetişeceğini ve kendi çabaları ve planları ile arzu ettiklerini gerçekleştireceğini” düşünmektedir. Oysa gözleri yüksek dalları değil, yıldızları bile görmekte, ama elleri sadece boyundan biraz yukarısına ancak erişmektedir. Ve helegönlünden geçirdikleri ve nefsi dürtülere hayalen peşine düştükleri ise çok daha erişilmez şeylerdir. Elbette dua ve temenni makamında ve sadece Allah rızası ve Hak davası doğrultusunda, maddi ve manevi imkân ve fırsatlar talep edilir, ama bunları hak ettiğini düşünerek ve mecburen verilmesi gerektiğini zannederek istemek, bir şaşkınlık ve sapkınlık alametidir.


  *      Ve hele, dava kardeşleri arasında; bölgecilik ve hizipçilik kayırmaları, bilgiçlik ve birincilik yarışmaları, öncelik ve önemlilik ayrışmaları başlaması, imanın canı olan ihlasıöldüren manevi bir zehir gibidir. Böyleleri farkında olmadan Şeytanın gizli şakirdi haline gelir. Uhuvvet, muhabbet ve meveddet (birbirlerini sahiplenip destekleme) bağları zayıflayıp çözülüverir. Oysa haklı ve hayırlı bir hizmet ekibi, kendilerini aynen bir vücut gibi görmeli, bu vücudun her bir parçasının hayati, önemli ve gerekli olduğunu bilerek ve onlara kıymet vererek hareket etmelidir. Bu vücuttan kopup ayrılan göz de olsa, el de olsa, artık murdar ve işe yaramaz bir et parçası hükmündedir. “Ben”lik dava eden bir damla, kısa zamanda buharlaşıp tükenecek, ama “Biz” duygusuyla deryaya karışınca, daimi mutluluğa erişecektir.


  *       Yaz mevsiminde ve öğlen vaktinde Güneş'e bakmak gözleri kamaştırıverir, hatta bazen çıplak gözle Güneş görünmeyebilir. Bu Güneş'in “Kemal-i zuhurundan ve şiddet-i nurundan” ileri gelir. İşte zerrelerden kürrelere, hücrelerden galaksilere, çiçeklerden böceklere, canlı cansız her şeyde ve her yerde Cenab-ı Hak, harika eserleriyle ve milyarlarca tecelli ve tezahür örnekleriyle; varlığı ve üstün sıfatları o denli açık ve aşikârdır ki, bu “Kemal-i zuhurundan ve şiddet-i nurundan” gizlidir. Ancak asla unutulmasın ki, Allah’ı böyle milyonlarca delille ispatlamak ve varlığına inanmak, iman için yeterli değildir. O Allah’ın görülmeyen nurani hizmetçilerine ve emirlerine (meleklerine), hayat disiplini ve düzeni olarak gönderdiği kitaplarına ve hükümlerine, rehber ve örnek olarak seçtiği Nebilerine ve Elçilerine, Ahiret gününe ve hesaba çekilmeye, hayır ve şer her şeyin bizzat Allah’ın takdiri ile gerçekleştiğine ve bu kulluk imtihanını kazanmak için dünyaya geldiğimize ve bu şuur ve sorumlulukla davranmamız gerektiğine inanmayan ve görevini yapmayanlar Müslüman (teslim olan) değildir.


  *    Biz “ğayb”e iman ettik (Bak: Bakara 3.ayet) “Gayb” yok olan değildir, yok olana iman edilmez. “Gayb”; var olan, ama varlığı “serehaten” değil; alamet, işaret ve eserleriyle belli olan demektir. Cenab-ı Hak; Hakiki, Daimi, Ezeli ve Ebedi olan tek ve gerçek varlık olup, diğer her şey O’nun yaratması ile meydana geldiğinden fani, aciz ve eksiktir. “Mevcud-u Meçhul” olan, yani “künh”ü, hakikati ve zat-ı akdesi idrak ve ihate edilmeyecek kadar Büyük ve Batın ama muazzam ve muhteşem kainattaki tüm alametleri ve hikmetli tecellileri ile, tabiattaki canlı cansız tüm harika eserleri ile zahir olan Allah-u Teâlâ’nın dışında her şey “mahluk” ve herkes “kul” mertebesindedir. Cenab-ı Hak Zülcelal Hz.lerinin en yüksek tecellisi ve en örnek ve kamil elçisi ise, Peygamberimiz, Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizdir. Gayrı kıyamete kadar her asırdaki mü’minler içerisindeki şahsiyetler; Hz. Peygamber Efendimizin ve Yüce Dinimizin; tabisi, takipçisi ve tatbikçisi olabildiği kadar kıymetlidir. Aziz Erbakan Hocamıza hürmet, muhabbet ve merbutiyetimizin temeli de, çağımızda Hak davanın şahsi manevisi ve Resulûllah’ın temsilci varisi olması sebebiyledir.


  ·            Kur’an’da anlatılan “Tur Dağı” senin nefsi alışkanlık ve yanlışlıklarındır. Kendi Tur’unu aşabilen, Kur’an’ın hikmetine ve vahyin lezzetine erişecektir. O kıssada anlatılan “Allah tecelli edince, dağın parçalanması”, kendi nefis putlarının yıkılıp dağılmasına işarettir. Hz. Musa’nın bayılması ise; nefsi ve behimi duyguların eriyip senden ayrılması demektir.

   

  *    Edep; devamlı Rabbinin huzurunda bulunduğu bilinci ve dikkatiyle hareket etmek; niyet ve gayretine buna göre yön vermektedir.

   

  *    Ey zavallı, hayvani dürtü ve hareketlerle Sübhani derecelere nasıl gidilir?! Uzun emelli ve dünya hayatına meyilli kimselerin; stresi, üzüntü ve elemleri de o denli derin ve dertlidir.

   

   

  *    İnsan, Beytullah’tan kıymetlidir. İnsan, Kur’an’dan önemlidir; Kur’an Allah’ın vahyi, insan Allah’ın halifesidir. İnsan, İslam’a değil; İslam insana hizmet için gönderilmiştir. İnsan haklarına saygı duymayan ve hele inanç ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan ve yok saymaya kalkışanlar, insanlıktan istifa etmiştir. Böyleleri nasipsiz ve nesepsiz kimselerdir.

   

  ·       Demir rengine boyandığından çelik zannedilen düzgün sırıklar... Sarı suya batırıldığından, kıymetli altın zannedilen bayağı bakırlar... Mümin ve muttaki rolü oynadıklarından, muhterem zannedilen münafıklar... Karşılaştığı ciddi bir zorlukta ve uğradığı önemli bir zararda veya umduğunu bulamadığında güzel ahlaktan yan çizen... Dünyalık bir makam ve menfaat karşılığı Hak davadan yüz çeviren sahte kahramanlar ise, insanlığın baş belası ve Müslümanların yüz karasıdır.

   

  ·        Unutmayalım.

  Yerde ve göklerde bulunan canlı ve cansız her şey bir aynadır. Ve bu aynalarda her an tecelli eden ve bütün olayların arkasında görünen, Cenabı Hakkın celal ve cemal sıfatlarıdır. “Yaratılanları, Yaratandan ötürü sevmek” bunun için lazımdır.

  Sulardaki kabarcıklarda göz kırpan... Yaprak yaprak açıp, çiçek çiçek kokan... “Hu” zikriyle esen yellerde fısıldayan ve kanat çırpan kuşlarda cıvıldayan O’dur...

  Güneşle gündüzlere nur, imanla gönüllere huzur ve Kuranla beyinlere şuur akıtan... Ateşte hem pişiren hem yakan... Su ile hem yıkayan hem boğan... Her şeyi ve herkesi rızıklandırıp doyuran... Gözlere gördüren, kulaklara duyuran... Güldüren ve ağlatan O’dur.

  Her an ve her şeyi ve her birimizin ruh ekranı için ayrı ayrı ve yeni baştan yaratan... Dualarda çağrılan, Kuranlarda okunan O’dur. O Rabbimize ve sahibimize sonsuz şükürler olsun ki bizi yoktan var etti, hidayet ve inayet buyurup, varlığından haberdar etti.

  Öyle ise, Rabbimize teşekkür ifadesi olarak O’na ibadet etmek... Emir ve yasaklar çizgisinde hareket etmek... O’nun dinine ve davasına hizmet etmek, inancımızın ve insanlığımızın gereğidir. Nankörlük ise hıyanettir. Ve sonunda herkes ektiğini biçecek ve müstahak olduğuna erişecektir.

  Ve son pişmanlık para etmeyecektir.

   

   

  ·       Ama yapması gerekeni bilen ve işine ciddiyetle sarılan... “Ağaç yaş iken eğilir. Demir tavında dövülür” ata sözlerimize uygun her işi zamanında yapan... Sıkıntı ve sorunlar karşısında pes etmeyip sağlam duran kimseler ise, önemsenecek, benimsenecek, sevgi ve saygı görecektir. Çünkü “bir insana olanlar değil, onun içinde olanlar önemlidir” Yani karşımıza çıkan zorluklar, sorunlar, üzücü olaylar ve iftiralardan ziyade, içimizdeki kuşkular, karamsarlıklar ve kararsızlıklar bizim için en büyük engeldir.

   

   

  ·          Kanser; vücudun herhangi bir bölgesindeki hücrelerin, bir müddet bulundukları organdan beslenmelerine ve diğer hücrelerle de uyum içinde hareket etmelerine rağmen, daha sonra çevresiyle olan işbirliği ve dayanışmayı keserek birdenbire ve bencil şekilde kendi hesabına büyümeleri ve vücudun dengesini alt-üst etmeleridir. Nankörlük de, aynen kanser gibidir. Sosyal yapının birer uyumlu üyesi ve hücresi olması gereken insanların, düze çıkınca, önceleri beslendikleri ve birlikte hareket ettikleri çevrelerinden kopmaları ve sadece kendi kendilerine hizmet etmeleri ve toplum bünyesinden ayrı ve ayarsız biçimde urlaşıp büyüme niyet ve hıyanetleridir.

   

   

  ·           Halbuki, şükür nimetlerin sigortasıdır, şükürsüzlük ise Allah’ın kahrına ve gazabına ve nimetleri elimizden çekip almasına sebep olmaktadır. Maddi ve manevi iyilik gördüklerimize teşekkür etmek, onlara Allah için hürmet ve muhabbet beslemek vefa borcudur, vicdani bir sorumluluktur... İmani ve insani bir olgunluktur. Ama nankörlük ise; bayağılık ve çok aşağılık bir davranıştır. Hatta insanlar arasında güven ortamını sarstığı için bir nevi bozgunculuktur.

   

   

  ·       Matematik, mühendislik, fizik, kimya, tıp, astronomi gibi ilimlerde ve bilgisayar teknolojisinde ve hatta dini ve ahlaki ilimlerde, kendi zeka yeteneği ve gayretiyle çok ileri derecelere yükselmiş bazı insanların, Allah’a iman ve itaatlerinin artması gerekirken, hala küfürde ve kötü karakterde bulunmaları, onların hidayet huzurundan ve akıl nurundan mahrum bulunduklarının göstergesidir.

   

  ·        İnsani Fazilet ve Asalet şu beş şeyin varlığına ve olgunluğuna dayanır:

  1- Hikmet ve ilim: Bunun kaynağı, Kainattaki harika yaratılış eserlerini ibretle seyretmek, Rabbinin yüce sanatını tefekkür etmek ve okuyup bilgi edinmektir.

  2- İffet ve hilm: Bunun esası; şehevi isteklerini frenlemek, hissiyatıyla değil, vicdanıyla hareket etmektir.

  3- Adalet bilinci: Bunun dayanağı nefsani heveslerini, benlik ve bencillik düşüncelerini değil, merhamet ve hakkaniyeti ölçü edinmek ve herkesin temel insan haklarına saygı gösterip barışı şiar edinmektir.

  4- Metanet ve silm (barış): Bunun esası öfkesini dizginlemek ve ğadabını yenmektir.

  5- İstikamet: Ahirete ve her hareketinden hesap vereceğine iman edip, haksızlık ve ahlaksızlığın her türlüsünden çekinmektir.

   

  Bu beş temel değer ölçüsünden ve inanç disiplininden yoksun insanlardan doğru ve olumlu davranışlar beklemek yersizdir. Bunların sağcı veya solcu takılmaları da durumu değiştirmeyecektir. Ve hele bu değerleri yozlaşmış din istismarcısı kimseler ve kesimler daha da tehlikelidir, çünkü insanları aldatma yetenekleri gelişmiştir.  ·        “Haya imandandır” hadisinin manası: “Hayasızda iman, imansızda ise haya olmaz” demektir. Ve “Haya etmiyorsan, yani utanmıyorsan; istediğini yap” sözü, bütün Peygamberlerin ortak hikmet vecizesidir.

   

  ·        Münafık kendisinin ilim ve amelinden, kendi şeref ve şöhretinden bahsedilsin ister. Ama mü’min, Rabbinin hikmetli işlerinden ve O’nun izzet ve azametinden bahsedilmesini sevmektedir. Azazil, Cenabı Hakkın, Hz. Adem’in suretinde tezahür ve tecelli eylemesi ve O’nun diliyle söylemesi yüzünden haset edip, İblisliğe yönelmiştir.

   

  ·        Çünkü İnsan, Beytullah’tan kıymetlidir. İnsan, Kur’an’dan önemlidir; Kur’an Allah’ın vahyi, insan Allah’ın halifesidir. İnsan, İslam’a değil; İslam insana hizmet için gönderilmiştir. İnsan haklarına saygı duymayan ve hele inanç ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan ve yok saymaya kalkışanlar, insanlıktan istifa etmiştir. Böyleleri nasipsiz ve nesepsiz kimselerdir.

   

  ·        İnkârcıların tamamı, ruhen; akletmeyen hayvanlar gibidir. Ne var ki, bazısı yırtıcı ve tehlikeli, bazısı yararlı ve evcildir. Ama dikkat edin, bazen evcillerin kudurması, canavarlardan daha tehlikeli olabilir. Ve tabi asla unutmayalım ki, hukuken insan olan herkesin, her türlü hak ve hürriyeti saygıdeğerdir. Televizyon yapana hayranlık duyup, kendi gözünü yaratanı hiç hatırlamayanlar... Bilgisayarı çıkarana şaşkınlıkla şükranlık duyup, kendi beynini ve zihnini yaratanı hiç tanımayanlar… Telefonu icat edenlere saygınlık duyup, kendi kulağını yaratanı inkâra ve Rabbine isyana kalkışanlar için Kur’an’ın: “Onlar hayvanlardan aşağıdır!” buyurması hakikatin ta kendisidir. Ve hele bunlar içinde şeytanlaşmış tipler ve insan suretli iblisler vardır ki; cin şeytanları bir “euzü besmele” ile kaçarken, bunlardan kurtulmak için ancak yüzlerine tükürmek gerekir. Enaniyet (Benlik, bencillik ve birincilik) şirkinin putu; insanın nefsi, mabedi ve Kâbe’si ise, kendi bedenidir.

   

  ·        İslam’ın esası Kur’an’a tam teslimiyet ve Allah’a güvenmektir. Bir gemide veya trende uyuyan insan, nasıl hiç gayret ve zahmet çekmeden bile yol alıyorsa, Nuh’un vapuruna binenler, yerinde oturup kurtulduğu halde, diğerleri bin türlü eziyetle dağlara tırmansa ve dalgalara kulaç atsa da boğuluyorsa, bunun gibi; Selamet Gemisine ve Hakka teslimiyet güvencesine girenler de, takdiri ilahiye itiraz ve isyandan sakınıp, itaat ve itimat ettikçe, menzili maksuda yetişecektir.

   

  ·       Peki, ya insan nedir; “İnsan”lık mertebesi nasıl elde edilir?!..

  Evet; sultanlık, başbakanlık, kaymakamlık kolay, ama insan olmak zor iştir… Kahramanlık, kabadayılık, dillere destanlık kolay, ama insanlığa zor erişilir… Kaşif olmak, alim olmak, tarih olmak kolay, ama insanlık çok çetindir!.. İnsanlık, çok özel yemeklerle, mükemmel becerilerle ve güzel giysilerle alakalı değildir.. Çünkü öküz daha çok yer, eşek daha çok çalışır, samur daha güzel giyinir, arı daha beceriklidir, bal üretir. Kelebek böceği ipek örmektedir, inek saf ve şifalı süt vermektedir. İnsanlık; kendini bilmektir, Rabbini bilmektir, haddini bilmektir… İnsanlık zalime tepki, mazluma sahipliktir. İnsanlık; hakkı gözetmek, helali istemektir. İnsanlık sevgidir, şefkat ve adalettir. Gördüğü kardeşini sevmeyen ve onun kişisel haklarına saygı göstermeyen bir insan, hiç görmediği Rabbini sevmek iddiasında samimi değildir. Bunun gibi Yüce Yaratıcısını hiç merak etmeyen, O’na meyil ve muhabbet göstermeyen, hatta inkâra yeltenen nasipsiz ve edepsiz bir kimsenin, yaratılanları seviyor ve sahipleniyor görünmesi de sahtedir ve sadece yaldızlı kılıflar altına gizlenmiş bir çıkar hesabı ve hevesidir.

   

  •   * İslamsız insan, Kur'an'sız irfan, imansız vicdan olgunlaşamaz... En büyük akılsızlık; başkalarına haksızlık ve ahlaksızlık yapmaktır.

  •   * Herkes senin aynandır. Akıllılık; kendinin güzel yönlerininde, çirkin hallerininde, başkalarında görüp anlamandır. Çirkinliğini gördüğn aynaları kıracağına, kendini düzeltip temizlemen daha akıllıcadır.

  •   * Allah'ın taksimine, yani hayır ve şerden kısmetine razı ol ki, takdire iman etmiş olasın. İbadet, hizmet ve hareketlerine nefsini katma ki, nefeslerin kıymet kazansın!...

  •  *  Dert edin!... Araştır ve Öğren!... Anla ki İNANASIN! Sen gerçekten inan ki, başkalarınıda İNANDIRASIN! Savunduklarını önce sen yaşa ki; başkalarına ÖRNEK OLASIN! Yaptıklarından hiçbir karşılık bekleme ki, MAKBUL OLASAN! Netice hesabı yapma ki, KAHRAMAN OLASIN!

  •    *Herkesin kıymeti gayreti kadardır; gayreti ise gayesi ve hedefi oranındadır. Hedefleri ve hayalleri kutsal ve kuşatıcı olanlar, büyük adamlardır. Gayesi ve gailesi (derdi) küçük olanlar da, ayarı düşük insanlardır.

  •  *  Düşman gibi dine sataşanlar, şeytan gibi din istismarı yapanlar ve dünyalık hesapları için kutsalını ve davalarını satanlar; hepsi aynı ayardadır.

  •  *  Sadece kendisini ve ailesini düşünenler ve ``başkasından bana ne`` diyenler, şeytanın taifesidir. Çünkü şeytan da benlik ve bencillik yüzünden lanete uğramıştır.

  •  *  Biz Hak davanın ve Onun şahsı manevisi olan ZAT'ın kapısındaki KITMİR'leriyiz. Haşa; bu kutsal hareketin kurmayı değil, komutanı değil, birim başkanı değil; sadece hizmetçileriyiz. Hem öyle resmi ve besili değil, hasbi bir köpeğiyiz. Tehlikeli bir süreçte O'na suikastçılar ve saldıranlar olabilir düşünce ve endişesiyle Hz. Peygamber Alyhisselam Efendimizin evi etrafında ve hiç kimseden talimat almadan ve başkasına çaktırmadan gizlice nöbet tutan ve Resulullah'ın çok özel duasına mazhar olan Sahabe-i Kiram'dan Ebi Vakkas oğlu Sa'd gibi sevdamızın ve sultanımızın gönüllü neferleriyiz.

  • *   Tevhid dininden dönmemek, zalim ve kafir diktatöre boyun eğmemek için şehirden kaçıp bir mağaraya sığınan gençler olan (Bak: Kehf Suresi: 9-22. Ayetleri) Ashab-ı Kehf'in sadık köpeği kıtmir bile (Kehf Suresi: 18) makbul sayılıp Kur'an-ı Kerim'de zikredilmek ve cennete girmek şerefine eriştiği halde; tarihin en büyük ve en muhteşem inkılabı olan Yeni İslam (Barış ve Bereket) Medeniyetinin ve Mehdiyet devriminin kutlu Liderinin gönüllü kıtmirlerinin, Rahmeti İlahiden mahrum bırakılacağını sananlara hayret etmekteyiz.

  •   * Bakmak ve görmek farklı şeylerdir; ama hakikati sezmek daha özel bir meziyet ve hidayettir. Örneğin:
  •    Duvarda asılı bulunan ve belirli aralıklarla çalıp bizi uyaran saati duymamak ve hatta görmemek; gaflettir.
  •    O saatin, sadece rakamlarını, akrep ve yelkovanını görmek ve kendi kendine hareket ettiğini zannetmek; cehalettir.
  •    O saatin perde arkasındaki onlarca dişliyi, çarkı ve mekanik yapıyı akla getirmek ve hayalen görmek; basiret ve ferasettir.
  •    Ama asıl, o saati kurgulayan ve kuran zatı düşünmek ve bilmek ise, marifettir.

  •  *  Hadisi Kutside buyrulan; `` Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim ve bu maksatla alemi halk ettim`` hikmetinin bir anlamı da; ``Ey insanlar, siz benim ilmimde saklı bir hazine idiniz. Sizi size bildirmek ve habibim Muhammed'i (sav) zatıma bir ayna yapıp onda kendimi görmek ve sizlere göstermek için mahlukatı var ettim`` demektir.

  •  * Kızdığımız, kıskandığımız ve kin bağladığımız kimseleri, horlamak ve hırpalamak niyetiyle; onların hata ve haksızlıklarını ayet ve hadislerle ortaya koymak ve yüzüne vurmak: Allah için tebliğ ve tavsiye değildir. Sadece kendi öfkemizi ve nefsi hakaretimizi, o kişilere yansıtmak için, Kur'an'ı ve Resulullah'ı istismar etmektir.

  •  *  İslam kristal bir şişe içindeki safi ve şafi ilaç gibidir. Akıllı ve insaflı doktor, o şişeden çıkardığı ilacı hastasına ölçüyle, tatlandırılmış şekilde ve tedricen verir. Ahmak kimse ise, hastasına o ilaç şişesini olduğu gibi ve hepsini zorla yutturmak için boşuna gayret gösterir... Ve tabii hastaların çoğu bu şişeyi yutamaz; yutanların da boğazına takılıverir.

  •   * Tavşan besleyenin küheylan yetişdirdiğine, arpa ekenin de hurma devşirdiğine hiç rastlanmamıştır. Paslı demirden tas, ağaç kömüründen elmas yapıldığını görende çıkmamıştır.

  • *   Senin yuların, nefsani gururunun veya Siyonist gavurunun elinde olduktan sonra; ha merkep olmuşsun ha deve... Ha fare olmuşsun ha fil... Ne fark eder be gafil!

  •  *  Küçük heveslerle, büyük hedeflere varılamayacaktır. Amacı küçük olanların, aracının büyük olması da işe yaramayacaktır. Tuvalete beygirle, meyhaneye lüks ciple gideni kimse alkışlamayacaktır.

  •  *  Davası hakkın ve hayrın hakimiyeti olanların, bütün sevdası ve maksadı; Allah'ın rızası ve insanlığın rahatı ve rafahıdır. Nefsü hevasını İlahlaştıran ve dünyaya tapınanların, aşk şiirleri safsatadır.

  •   * Kabe'si Amerika, Medine'si Avrupa olanların, Hacca gitmesi ile Haç'a secde etmesi farksızdır.

  •  *  Dostunu harcayan, postunu harcamıştır. Dostunu ucuza satan, kendisini şeytana kiralamıştır.

  •   * Hak, hakikat gözetmeyenlere hürmet gösterilmez. Şeriat (hukuk ve adalet) gütmeyenlere, şefaat edilmez. Tapındığın putların heykeli, ha ağaçtan, ha altından yapılsın, fark etmez...

  •  *  Servet ve rütbe (etiket) için, şeref ve haysiyetini rişvet verenler, ekmek parası için fahişelik edenlerden daha alçaktır. Makam ve menfaat için hak davasından cayıp dönenler ve bu döneklere mazeret ve keramet düzenler, İslam'a açıkca düşmanlık güdenlerden daha zararlı ve aşağıdır.

  •   * Zalimleri büyük gören ve destek veren kimselerin izzeti nefsi ve insanlık haysiyeti kalmamıştır. Kahpeye ``kahramanlık zırhı`` giydirmek ve döneklere ``akıllılık`` sıfatı geçirmek ne işe yarayacaktır?

  •   * Araştırıp düşünmeden, okuyup öğrenmeden; sadece gelenek ve görenek inancı, şeytanın oyuncağıdır. Taklidi Müslümanlık, itikadi sapıklığın açık kapısıdır.

  •   *    Dili uzun olanın ömrü kısa olur. Dili yaralayıcı olanın başı belalı olur. Dili tatlı olanın kabahati tez unutulur. Dili acı olanın kalbi sancılı, akibeti feci olur. Dili bozulanın, dini de bozulur. Ancak haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytan olur ve imani haysiyet ve hassasiyeti kaybolur.

  •   *    Yalan ve palavrayla hava atılır. ama hedefe varılmayacaktır. Yalanla, belki o anı kurtarırsın, ama bütün geleceğini karartırsın. Yılana sığınmak, yalana sığınmaktan daha karlıdır.

  •  *    Başkalarına hakaret edenin, onlardan hürmet beklemesi; insanlara nefret besleyenin, karşılığında muhabbet ve merhamet istemesi; hem boşunadır, hem de haksızlıktır.

  •   *    Tembellik, teneşir ehli cenazelerin halidir. Yürüyen karınca, yan gelen karacadan daha önce hedefine erişir.

  •    *   Herkesin ayarı, tarafıyla belli olur. Şeytani güçlerin safında olanların, Rahmani görüntülerine aldanmak saflıktır. Zalimleri destekleyen, dolayısıyla mazlumları ezen konumundadır.

  •    *    AB'den, ABD'den ve işbirlikçi partilerden hayır beklemek; akrepten hayır beklemekten daha akılsızcadır. Bin kere denenmişi, bir kere daha denemeye kalkışmak, vurdumduymazlıktan da öte, ahmaklıktır. İşbirlikçiliği, ``işbilir``lik sanmak ise en yaygın, ama maalesef saygın bir saflıktır.

  •    *   Şahsi heves ve hesapları için, Saadet Partili olmakla, diğer sağcı veya solcu partilerden birine katılmak arasında fark yoktur. Allah ne aradığına bakar, nerede aradığına değil. Tabi bu arada makul ve makbul amaçlar için, gayri meşru araçların kullanılmayacağını da bilmek gerekir.

  •  *    Döşek gibi semirmek isteyenler, eşek gibi minnet çekerler. İman ve ümit pili bitenler, zulme direnemez, tez çökerler.

  • *    Faziletli adam, ``herkes su içsin ve doysun`` diye; kötü tıynetli adam ise, ``insanlar düşüp boğulsun`` diye kuyu kazar... Ve elbette herkes niyetinin karşılığını bulur.

  •   *   Samimiyet ve merhametle yapılan öğüt ve uyarı; şifalı merhem yerindedir. Kötü niyet ve hakaretle yapılan nasihat ise, kuyruk altına batırılan diken gibidir. Biri yatıştırır, diğeri hırçınlaştırır.

  •   *   Huysuz kişiyi kışkırtmak, kuduz köpeğe karışmaktan beterdir. Unutmayın, huzursuzluk uğursuzluk getirir.

  •   *   Kendi iktidarını, milletin ıstırabı üzerine kuranlar, sonunda ökfe infilakıyla derbeder olurlar.

  •  *    Büyük liderlerin, stratejik tedbir ve hedefleri, sadece kendisinde saklı bir sırdır. Çünkü Hz. Peygamber SAV Mekke'yi fetih niyetini ve projesini, herkesten saklamıştır.

  •    *  Elinden geldiğince herkese iyilik et. Böylece iyi kimseleri minnet, kötü kimseleri mahcubiyet altına sokarsın.

  •   *   Sonunda ölüm olduktan sonra, ha susuzluktan telef olmuşsun, ha suda boğulmuşsun!

  •   *   Doktoruna aşık olan hasta, onunla buluşmak için, sağlığına kavuşmayı değil, hastalığın devamını ister. Mevla'sına sadık ve aşık kişi de; onun takdir ettiği belayı ve onun yolunda sıkıntıya katlanmayı bal kaymak bilir.

  •  *   Ateş böceği gece gündüz devamlı ortalıkta ve yazı yabanda bulunuyor. Ancak güneşin ışığından dolayı gündüzleri fark edilmiyor. Ahmaklar ise onun sadece geceleri yuvasından çıktığını sanıyor!

  •  *    Akıllı ve hayırlı adam, hep kendisinden bilgili ve bereketli insanlar arar, daha da yücelmek için... Ahmak ve alçak adam ise, hep kendisinden aşağı kimseler içinde bulunmak arzular... Küçükler arasında büyük görünmek için.

  •  *    Tur dağı, dağların en küçüğüdür, ama Hz. Musa'nın ve Tecelli-i Rahman'ın sayesinde en meşhuru ve makbulüdür.

  •   *   Seni kıskanandan, senden korkandan ve senin kahrına uğrayandan kork! En doğrusu, hırsını ve hıncını gizli tutmaktır...

  •   *   Münafık ve Masondan başkan, kurttan çobana benzer.

  • *    Derviş hırkası giyen riyakar, Kabe örtüsünü eşeğine çul yapan adam gibidir.

  •   *   Paslı demiri cilalamak, boyamak değil; önce törpüleyip temizlemek gerekir. Günah kirini tevbe ile temizlemeyenlerin, sarık cübbe giymesi neyi değiştirecektir?

  • *     Güneş kışın daha çok aranır ve sevilir, çünkü süreklilik bıkkınlık getirir.

  •    *  Arpa kadar altın, altı bin uyuşuk ahbaptan etkilidir. Ama bir sadık ve sağlam dava yoldaşı da bin tonluk hazineye bedeldir.

  •   *   Büyük sevgilini kendine tercih etmedikçe, aşkın sahtedir.

  •  *   Nasipsiz ve beyinsiz insanı akıllandırmaya kalkışman, sonunda seni de deli edecektir.

  •  *   Nefsani ve şeytani dürtülerine direnemeyen, hakikate akıl baliğ değildir.

  •   *   Para kazanıp hayra harç etmeyen ve ilim öğrenip amel etmeyen, en ahmak kişidir.

  •   *   Aşırı hiddet muhabbeti, aşırı merhamet mehabeti (saygınlığı) giderir.

  •   *   Cahillerin takdirinden ise, alimlerin tekdirini ve tenkidini tercih etmelidir.

  •  *    Şeytanlar ihlasa ermiş kimselerse; başkanlar ise, ahlakan iflas etmiş kişilerle başa çıkamaz.

  •   *   Bir değersiz taş, mücevherden bir vazoyu kırabilir. Ama bu onu kıymetli hale getirmeyecektir.

  •  *   Kuvvetsiz fikir, zekavetli fakire benzer; fikirsiz kuvvet ise, cahil ve beyinsiz vezire benzemektedir.

  • *   Ahmak ve alçak insanlara hürmet ve rağbet etmek, onların azgınlık ve sapkınlıklarını körüklemek demektir.

  • *   Nasıl ki eşek arısı bal vermezse, döşek hırsı (tembellik) de mal gitirmez. Hak davadan döneklerden hayır, ödlek tiplerden kayır beklenmez.

  •   *   Kendi nefsini gören Rabbini görmez; derdini bilen ise dermansız ölmez.

  •  *   Kibirli insan kirli vicdan sahibidir. Mütevazı günahkar, gururlu abidden nasiplidir.

  •   *  Hz. Süleyman rolüyle onun yerine konulan İfrit Süleyman bir olmaz. Her tacu taht sahibi de, Sultan sayılmaz.
  •    
  • *

  Bütün putların anası, nefistir.

  Münafık; nefs zindanında hapistir.

  Her süslüye, hoş sözlüye aldanma

  Dışı güzel ama, içi habistir!  

  •    * Riyakar müslümanla, sahte para basan insan aynıdır. Herkes onlara imrenir ama, o pazardan bir ekmek bile satın alamaz.
  •    
  • *

  Seni de Allah besler, eşini de

  Ondan bil, geleceği de, peşini de

  Çünkü bebeğinin dişini veren

  Aşını da verecek, işini de…

  •  *  Kendini yenemeyen, rakibini yenemez... Nefsini aşabilen engellerin hepsini aşabilir. Siyaset (idare etme sanatı) bilmeyen, riyaset (başkanlık) yürütemez.
  •    
  • *

  Her hanım bir gonca güldür, onu tatlı söz güldürür

  Her erkek aşık bülbüldür, onu da kem göz öldürür

  Böcekte de, çiçekte de, tecelli eden Allah’tır.

  Bu vahdete eren insan, tüm masivadan özgürdür.

  •    *

  Kalbin hayra, ayak şerre giderse

  Adın Ahmet, tadın zahmet olmasın

  İman, akıl, vicdan; el ele verse

  Bu alemde, niye rahmet olmasın  Kaynak :
  Bu Haber 3293 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS