• AB’CİLER AĞYAR İMİŞ!.. (ŞİİR)

  AB’CİLER AĞYAR İMİŞ!.. (ŞİİR)

  12 Ağustos 2021

   
  | Devamı

  AB’CİLER AĞYAR İMİŞ!..
         
  Hasretiyle, can savrulur
  Çün Maksudu, Hakk Yâr1 imiş…
  Ateşiyle, aşk kavrulur
  Ondan gayrı, ağyar2 imiş…
          
  Sevdasıyla, atar kalbim
  Zalim hain-lerle harbim
  Her halime, yeter Rabbim
  Gönül sesim, duyar imiş…
          
  Kurban olayım lütfuna
  Tutturdun Kur’an kulpuna3
  Dost kıldın, asrın kutbuna
  Sütü bozuk, cayar imiş…
        
  Güzel ismi, bin bir adet
  O’nu bilmek, ne saadet
  Nasip olursa şehadet
  Yoldaş Cafer, Tayyar imiş…
        
  Meal okyan, âlim olur
  Hak’tan sapan, zalim olur
  Mü’min metin, halim4 olur
  Vicdan şaşmaz, ayar imiş…
        
  Hayat; iman, cihat takva
  Ehli gayret, güder dava
  Küfre zulme, olmaz fetva
  Veren mason, Bayar imiş…
          
  Dindar münafık, Süfyan’dır5
  Hidayet kaymış, küfrandır
  Allah kusursuz Sübhandır6
  Dünya fani, diyar imiş…
        
  İmtihan bu, iniş yokuş
  Şeriatsız Din, cansız kuş
  Namus olmaz, değiş tokuş
  Soysuz Haç’a uyar imiş…
        
  Paris’te boyar saçını
  Doyurmaz komşu açını
  Çıkar koynundan Haçını
  AB’ye sırt, dayar imiş…
        
  Kulum “Kitabını oku!.” 7
  Duyan herkes, yaşar şoku
  Gizli açık, azı çoku
  Kayıt bilgi, sayar imiş…
        
  Ne sanmıştın, be hey gafil
  Belli olur, cömert bahil8
  Milli Çözüm, koymaz cahil
  Has bilgiler, havyar imiş…
          

  1- Yâr: Sadık dost, sahip, sevgili.
  2- Ağyar: Bizden gayrısı, başkası, değerlerimize yabancı.
  3- “(İnsanları İslam’a sokmak için de, ibadetleri yaptırmak için de) Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapkınlık ve azgınlıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu (İslam dışı sistemleri ve zalim kişileri terk ve inkâr ederek onları) tanımayıp Allah'a inanırsa (İslam nizamına tâbi olursa); artık o, şüphesiz sapasağlam bir kulpa yapışmıştır ki; bunun kopması yoktur (Kur’an’a tutunanların mahrum ve mahcup olma endişesi kalmamıştır). Allah, İşitendir, Bilendir.” (Bakara: 256)
  4- Halim: Uysal, sakin, sabırlı.
  5- Süfyan: Ahir zamanda Müslümanların başına geçecek, Din istismarcısı münafık ve marazlı şahıs.
  6- Sübhan: Her kusurdan beri olan.
  7- “(Ahirette de kendi hayat kitabımız, yani canlı çekim kayıtlarımız, yine bize seyrettirilip: ‘Kulum) Oku (amel) kitabını; bugün hesaba çekici (ve sorgu hâkimi) olarak nefsin sana yeterlidir’ (buyurulacaktır).” (İsra:14)

  8- Bahil: Cimri, bencil.
   

   

  Bu Haber 113 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS