• 29 EKİM MUHTEREM ERBAKAN HOCAMIZIN DOĞUM GÜNÜ, RAHMETLE ANIYORUZ

  29 EKİM MUHTEREM ERBAKAN HOCAMIZIN DOĞUM GÜNÜ, RAHMETLE ANIYORUZ

  29 Ekim 2017
  29 EKİM MUHTEREM ERBAKAN HOCAMIZIN DOĞUM GÜNÜ, RAHMETLE ANIYORUZ ve CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

   
  | Devamı  29 EKİM MUHTEREM ERBAKAN HOCAMIZIN DOĞUM GÜNÜ, RAHMETLE ANIYORUZ ve CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

        ŞEHİT ERBAKAN KLİBİ:

   

                                              ***********                ‘’Cumhuriyet Bayramı Latifesi’’  ********


  ‘’BENİM MUHTEREM ERBAKAN HOCAM’’

  ********


  ‘’O TEK KİŞİLİK ORDU’’

  ******


  ‘’ETME’’

  ******


  ‘’ALEM ŞAHİT Kİ GÖREV YAPTI ERBAKAN’’

  ********


  ‘’REHBER VE LİDER’’

  ********  ‘’DÜNYA HASRET SANA DÜNYA, ERBAKAN HOCAM’’

  ******


  ‘’ERBAKAN DİNİN YILDIZI’’

  *****                                       ******************


                                      ************   

                                        ******************

   

              ERBAKAN’A HASRET

  Gül cemalin seyrine, dahi kıyamaz iken
  Hasretinle Efendim, yüreğim yakıp gittin!..
  Bizi gurbette koyup, açtın Sultan’a yelken
  Aşk kancasın gönlüme, derinden takıp gittin!..

  Hidayet rehberiydin, kıldın Haktan haberdar
  Aklu fikrim Sendedir, ruhun Rabbına radar
  Öyle bir derde düştüm, dinmez vuslata kadar
  Sen Dinin yıldızıydın, göklere çıkıp gittin!..

  Ruhaniyetin daim, bizimledir himmetin
  Duası ve davası, Seninledir ümmetin
  Nankörler inkâr etsin, unutulmaz hizmetin
  Sadıklarını mahzun, yetim bırakıp gittin!..

  Siyonizmi tanıttın, mü’min bildi gerçeği
  Açtın münafıkların, yüzündeki peçeyi
  Kur’an terazisinde, tartıverdin her şeyi
  Rahman’a nakip idin, Şeytana rakip gittin!..

  “İslam savunma değil, cihat dinidir” derdin
  “Savunan adam” değil, zulme hücum ederdin
  Zalimlere dert, keder; mazlumlara pederdin
  Âlem penceresinden, şöyle bir bakıp gittin!.

  Hak gelince batılın, çöktü dinamikleri
  Çağdaş firavunların, siyon piramitleri
  Deccalizmin dibine, koydun dinamitleri
  Milli Görüş çivisin, dünyaya çakıp gittin!..

  Adil Düzen kurulur, adiler havlasa da
  Şu dönek dincileri, Yahudi tavlasa da
  Şeref Erbakan’ındır, Avrupa’da Asya’da
  Çorak kalplerimizi, sulayıp akıp gittin!..

  Sen Şems-i Ezeli’nin, nur saçan Kameriydin
  Cihat ve takva ehli, İslam’ın tam eriydin
  Hakkın zaferi için, bir ömür seferiydin
  Zuhur edip de kaydın, Ey “Necmü-s Sakıp”29 , gittin!..

  Senin aşkın yüzünden, bana düşman hainler
  Döneklere serçeler, bize karşı şahinler?!..
  Akgül derki derdinden, divanedir zihinler
  Döndük Yusuf Kenan’a, Sen sanki Yakup, gittin!..

  “Necmü-s Sakıp”: (Zulüm ve küfür karanlığını) delen yıldız. Bak: (Tarık Suresi ayet: 3)


            ************************


                        HOCA-İ KÂİNAT

   

   

  Hem sebebi kâinat, hem meyve-i mahlûkat

   

  Mehdiyi ahir zaman, Muhammet’tir Efendim..

   

  İnsü cin hükmündedir, melekler kanat kanat

   

  Saltanat-ı uzmasımüebbettirEfendim...

   

   

  Hem hidayet siyaset, medeniyet rehberi

   

  "Hulki azim" mertebe, sıfatının her biri

   

  Saadet Ona uymak, bezmi elest'ten beri

   

  İman halka ve Hakka, muhabbettir Efendim..

   

   

  Nuri mücessem odur, tecelli-i Rabbani

   

  Cihat biat alamet, ol temsili Rahmani

   

  Sözleri, "Vahyün yuha"her ameli Kur'ani

   

  Adil Düzen âleme, merhamettir Efendim.

   

   

  Ahmedin mimi düşse, Ahed olacak zahir

   

  Cemal celal sıfatlar, her an lütuf ve kahir

   

  Allah'ı bilen kişi, tevhit ilminde mahir

   

  Aynel yakinsiz ilim, bir mihnettir Efendim..

   

   

  Bu beden dedikleri, ilahi ruha sargı

   

  Eğer imanın varsa, niçin çekersin kaygı

   

  Sevgi sevda sahtedir, yok ise gerçek kaygı

   

  Hoca-i Kâinatta, mehabettirEfendim.

   

   

  Ol dersin oluverir, yaratırsın sebepsiz

   

  Senden medet umulur, makam ister edepsiz

   

  Üç gram hizmetini, minnet sayar nesepsiz

   

  Nefsine pay ayırmak, ihanettir Efendim..

   

   

  Ucuz uyuz adamlar, geçinir bedavadan

   

  Dünya ehli davarlar, ne anlasın sevdadan

   

  Mal makam otu versen, kaytarırlar davadan

   

  Zoru görünce kaçan, muhannettirEfendim.

   

   

  Fakru mihnet sayılmaz, hidayetin kâr olsa

   

  Ruhum cennette gezer, bütün dünyam dar olsa

   

  Tek in'amu ihsanın, inayetin yar olsa

   

  O zaman Ahmedine, mürüvvettirEfendim.

   

   

   


  Saltanat-ı-uzma: Büyük ve kutsi tasarruf ve iktidarı

   

   Müebbet: Ebedi, sonsuz

   

   Bezmi elest: Ruhlar âleminde Allah’a verilen söz

   Vahyun yuha: Hz Peygamber AS. Kendi heva ve hevesiyle değil Allah’ın vahyi ile konuşur.

   

   Mahir: Becerikli bilgili

   

  Mehabet: Heybet, ululuk, saygınlık

   

   Muhanet: Adi aşağılık adam

   

   Mürüvvet: Mutluluk, huzur

   


                                          ********


              HOCAM’A HASRET ŞARKISI

   

   

  Şol cenneti Ala’ya, girseydi yetim ruhum

   

  Tecelli ikliminde, cemalini arardım!..

   

  Mutluluğum lütfundur, Seninledir huzurum

   

  Rüyalarıma gelsen, nur hayalin sarardım!

   

   

  Ayrılığın acısı, kollarımı bağladı

   

  Seni özleyen gözler, gizli gizli ağladı

   

  Hasretin harareti, yüreğimi dağladı

   

  Dizlerime uzansan, saçlarını tarardım!

   

   

  Muhammedi gerçeğin, “Necmüs-sakibi” Sensin

   

  Şeytanın, şer odağın; asıl rakibi Sensin

   

  “Rakıb”olan Rabbimin, temsil takibi Sensin

   

  Kıtmir’in olmak için, sultanlıktan cayardım!

   

   

  Meramım Mevlanamsın, Sultanımsın Hocamsın

   

  Garip gönül bahçemde, hiç solmayan goncamsın

   

  Güvencem himayendir, sığınağım recamsın

   

  İnayetin çekersen, bilmem neye yarardım?

   

   

  Sayende hakikate, erdi aklım vicdanım

   

  Hidayet rehberimsin, Efendimsin ey canım

   

  Sensiz bütün ömrümü, sanki boşa harcadım

   

  Sen sahip çıkmasaydın, baştan sona zarardım!

   

   

  Nur tecellisi yüzün, hakikatin aynası

   

  Hikmet tefsiri sözün, dört Kitabın manası

   

  Mehdiyet mührü özün, nice sırrın aynası

   

  Böyle aşkın derdiyle, gece gündüz yanardım!

   

   

  Davasız bir insanla, ne farkı var mezarın

   

  Lafla kalbi doyar mı, düşünen bir yazarın

   

  Terk etme hiç nefsime, eksiltme hak nazarın

   

  Lütfedip sor halimi, çünkü soldum sarardım!

   

   

  Fiilden önce fikre, hoş sözden önce öze

   

  Önem vermek öğrendik, riyakârdık biz bize

   

  “Hayat; iman, cihat”mış, alışmıştık hep düze

   

  Taleben olmasaydım, hidayetten kayardım!

   

   

  Davetine muhatap, olmak ne büyük devlet

   

  Hakikati kavramak, âlemden üstün servet

   

  Elinle sundu Rabbim, hikmet yüklü bir demet

   

  Günahla kararmıştım, nazarınla ağardım!

   

   

   

  Ebedi lanet olsun, davanı saptırana

   

  Dosttan çekip gönlünü, dünyaya kaptırana

   

  Hakikat hatırına, bağlıyız hatırana

   

  Duan sevdan olmazsa, kendim kütük sayardım!

   

   

  Kalbim dilim tutulur, huzuruna varınca

   

  Şah kartalın yanında, kaça gider karınca

   

  Şeref İslam’a hizmet, karınca kararınca

   

  Kur’an vicdan bıraksam, insanlıktan çıkardım!

   

   

   

  Rakıp: Her şeyi ve her an görüp gözeten, murakabe edip denetleyen anlamında Allah’ın bir sıfatı ve Esmai Hüsnası

   


                                   ****************


  PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZDAN ALTIN SÖZLER  ***  "AKIL, BIR IŞIN SONUNU DÜŞÜNMEKTIR”. YANI KÂRINI, ZARARINI ÇOK IYI HESAP EDEREK BIR IŞE GIRIŞMEKTIR. ÇÜNKÜ SON PIŞMANLIK PARA ETMEYECEKTIR. VE “AH KEŞKE” SÖZLERI, AKILSIZLIĞIN NETICESIDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  *** "AKIL; "ŞUNLAR, ŞUNLAR DOĞRU ISE, ŞUNLAR DA DOĞRUDUR" ŞEKLINDE BIR MUKAYESE VE MUHAKEME (KARŞILAŞTIRMA VE KARAR VERME) KABILIYETIDIR. İSLAMSIZ AKIL, TEK BAŞINA ILK VE MUTLAK DOĞRULARI BILEMEZ, HAYIR VE ŞERRI TAYIN EDEMEZ. İSLAMSIZ BÜTÜN NIMETLER VE SAADETLER EKSIKTIR VE YETERSIZDIR. BU NEDENLE "BUGÜN DININIZI IKMAL ETTIM VE NIMETLERIMI TAMAMLADIM" AYETI EN SON INDIRILMIŞTIR.”
                         Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  *** "AKIL, BIR TEMYIZ (IYIYI KÖTÜDEN SEÇIP AYIRMA) YETENEĞIDIR. "
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  *** " AKIL; IMANIN VE İSLAM’IN EMRINDE EN BÜYÜK NIMET, NEFSIN VE ŞEYTANIN ELINDE ISE, SEBEBI FELÂKETTIR."
  PROF. DR. NECMEDDIN ERBAKAN”

                            Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "DÜŞMANLAR VE CANAVARLARLA DOLU ISSIZ VE KARANLIK BIR ORMAN KURTULMAK IÇIN, NASIL KI;
  1- TEHLIKE BÖLGELERINI VE GÜVENLIK YOLLARINI GÖSTEREN BIR HARITAYA,
  2- DOĞRU YÖN TAYININE YARAYAN BIR PUSULAYA,
  3- VE DE ÇEVREMIZI AYDINLATACAK BIR IŞIĞA IHTIYAÇ VARDIR.
  İŞTE, HAKSIZLIK VE ŞEYTANLIKLARLA KAPLI BIR DÜNYADA, SELAMET YOLUNU BULMAK IÇIN DE, KUR’AN BIR HARITA, AKIL BIR PUSULA, IMAN ISE ÖNÜMÜZÜ AYDINLATAN BIR FENER HÜKMÜN-DEDIR. BUNLAR BIRI BIRININ TAMAMLAYICISIDIR. BIRI OLMADAN DIĞERI IŞE YARAMAZ VE KURTULUŞA ULAŞTIRAMAZ."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  *** " İSLAM’IN DIŞINDA, HIÇBIR HAK VE HAKIKAT KAYNAĞI YOKTUR. FEN VE HIKMET, SANAT VE SANAYI DAHI, İSLAM’IN IÇINDEDIR VE ONUN BIR ŞUBESIDIR. İLHAMINI
  KUR’ANDAN ALMAYAN HIÇBIR ILIM VE TEKNIK ASLA HAYR-I MAHZ OLAMAZ, ŞERDEN VE ZARARDAN ARINMIŞ SAYILAMAZ. MUTLAKA YETERLI VE YARARLI OLDUĞU SAVUNULAMAZ.
  FELSEFELERIN VE FILOZOFLARIN BIRBIRINI INKÂRI, IDEOLOJILERIN DEVAMLI ÇATIŞMASI, BEŞERI KANUN VE NAZARIYELERIN ESKIMESI VE DEĞIŞMESI, HATTA YAPILAN ILAÇLARIN BILE, BIR MÜDDET SONRA YAN TESIRLERININ ANLAŞILMASI, HEP BU YÜZDENDIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  “70 ÖNCESI YILLARDA HOCAMIN ERZURUM’DAKI "İLIM VE İSLAM" KONULU KONFERANSINI DINLEYEN BIR MÜFTÜ EFENDI, DAHA SONRA ÖZEL SOHBETI SIRASINDA HOCAMIZA DÖNEREK:
  - SIZI CANU GÖNÜLDEN TEBRIK EDERIM. ÇOK GÜZEL VE ÖNEMLI KONULARA TEMAS ETTINIZ. BENDENIZ DE YILLARDIR VAAZLARIMDA : "DINI VE AHLÂKI ILIMLERI BILMEK YETMEYECEĞINI , AVRUPA’NIN FENNINI VE TEKNIĞINI DE ÖĞRENMEK GEREKTIĞINI, HEP SÖYLERIM" DEYINCE, HOCAMIZ ONA:
  - AMAN MÜFTÜ EFENDI HERHALDE SÜRÇÜ LISAN EDEREK, YANLIŞ BIR IFADE KULLANDINIZ. ÇÜNKÜ "İSLAMI ILIMLER YETMEZ, AVRUPA’NIN FEN VE TEKNIĞINI DE ALMAMIZ LAZIMDIR" SÖZÜ, BILEREK SÖYLENSE, TECDIDI IMAN GEREKTIREN BIR KÜFÜR LAFZIDIR. ZIRA BU SÖZ KUR’ANDAKI EN SON INDIRILEN "ARTIK DININIZI KEMALE ERDIRDIM. HIÇBIR EKSIK BIRAKMADIM (MADDI VE MANEVI) NIMETLERIMI TAMAMLADIM " MEALINDEKI AYETE TERS DÜŞMEKTEDIR. SIZIN DÜŞÜNCENIZE GÖRE "İSLAM’DA FEN, TEKNIK VE MÜSPET ILIMLER YOK-TUR. BUNLARI AVRUPA’DAN ALMAYA VE ÖĞRENMEYE IHTIYACIMIZ VARDIR. DOLAYISIYLA BU YÖNÜYLE İSLAM EKSIKTIR " MANASI ANLAŞILIR KI BU, FARKINDA OLMADAN "BUGÜN DININIZI IKMAL ETTIM, MADDI VE MANEVI HIÇBIR EKSIKLIK VE KUSUR BIRAKMADIM" BUYURAN CENAB-I HAKKI YALANLAMAK MANASINA GELIR VE ELBETTE YANLIŞTIR.
  DOĞRUSU ISE, MADDI VE MÜSPET ILIMLERIN DE KAYNAĞI KUR’AN VE BUGÜN BATILILARIN ELINDEKI BÜTÜN ILIMLERIN TEMEL ESASLARINI ORTAYA KOYAN İSLAM ALIMLERI OLMUŞTUR" DIYEREK DÜZELTIR.
  ELBETTE "HIKMET (FEN VE SANAT) MÜSLÜMANIN YITIK MALI GIBIDIR. NEREDE BULSA ALIR VE KULLANIR" ANCAK İSLAM’IN MÜSPET ILIMLERLE ILGISI VE BILGISI YOK DIYE DÜŞÜNMEK TAMAMEN YANLIŞTIR VE YANILTICIDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  *** " İSLAM BEŞ TEMEL ÜZERINE BINA EDILMIŞ BIR HAKIKAT SARAYIDIR VE HAYAT PROGRAMIDIR. YOKSA, SADECE BU BEŞ ŞEYDEN IBARET ZANNEDILMESI HATADIR.
  ZIRA, SADECE BIR KISMINA INANMAK VE YAŞAMAK İSLAM DEĞILDIR. "
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  " DÜNYADAN AY’A GÖNDERILEN BIR FÜZE NASIL KI HEDEF AÇISINDAN BIR MILIMLIK BIR SAPMA BILE GÖSTERIRSE, BU AÇI GIDEREK BÜYÜYECEK VE NETICEDE O FÜZE AY’A DEĞIL BAŞKA BIR GEZEGENE ÇARPIP PARÇALANACAKTIR.
  AYNEN BUNUN GIBI, IMANI VE ITIKADI KONULARDA BAŞLAYACAK ÇOK AZ BIR ŞÜPHE VE SAPMA BILE, INSANI GIDEREK İSLAM’DAN UZAKLAŞTIRACAK VE BU SAPIKLIK, SONUNDA SAHIBINI CENNETE DEĞIL, CEHENNEME TAŞIYACAKTIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  " İSLAM’I, "IRKÇILIK" GIBI BATIL VE BOZUK ŞEYLERLE KARIŞTIRMAK ESASINA DAYANAN SENTEZCILIK DÜŞÜNCESI DE, ITIKADI BIR SAPIKLIKTIR.

                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  *** " MEZHEPLERIN BIRLEŞTIRILMESI FIKRI DE, IRKÇILIK GIBI, BIR SIYONIST ŞEYTAN ŞIRINGASIDIR VE INSANLARIMIZI IBADET DISIPLININDEN VE TAKVA DAIRESINDEN KOPARMAYI AMAÇLAMAKTADIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  *** “ BU KONUDA GÖRÜLEN DIĞER BIR GAFLET VE CEHALET ÖRNEĞI DE, SADECE KUR’ANLA HÜKÜM VE AMEL ETMEYI YETERLI ZANNEDIP, SÜNNETE (HADISLERE VE DIĞER ŞER’I DELILLERE) ITIBAR ETMEMEKTIR.
  HALBUKI ALLAH’IN BELIRLEDIĞI KUR’ANÎ HÜKÜMLERI, RESULÜ EKREM (SAV) BIZZAT YAPARAK VE YAŞAYARAK BIZLERE GÖSTERMIŞLERDIR. EFENDIMIZ (SAV) ÖĞRETMESEYDI VE ÖRNEK TEŞKIL ETMESEYDI, NASIL ABDEST ALINACAĞINI VE NE ŞEKILDE NAMAZ KILINACAĞINI DAHI BILEMEZDIK.
  PROF. DR. NECMEDDIN ERBAKAN”

                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  “BÜTÜN BATI HUKUKU, TOPLAM ON BIN MESELEDEN IBARETTIR. AMA SADECE İMAMI AZAM HZ.’LERININ ÇÖZÜMLEDIĞI VE HÜKÜM VERDIĞI MESELE YÜZ BININ ÜZERINDEDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***   "İSLÂM BIZE VE ZAMANA UYMAYA MECBUR DEĞILDIR. AMA HERKES VE HER ZAMAN, İSLÂM’A UYMAK MECBURIYETINDEDIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "ŞU DÜNYAYA GÖNDERILIŞ GAYEMIZ OLAN KULLUK IMTIHANINI BAŞARABILMEK IÇIN, ÜÇ TANE TEMEL VE BIRBIRINI TAMAMLAYAN ESAS VARDIR:
  1-HER ŞEYDEN ÖNCE İSLÂMI ÖĞRENMEK, İSLÂMIN HER KONUDAKI EMRINI BILMEK,
  2-ÖĞRENDIĞIMIZ İSLÂMI ESASLARA GÖRE YAŞAMAK, KURANIN HÜKMÜNÜ HAYATIMIZA TATBIK ETMEK,
  3-HER YERDE, HER HALDE VE HER MESELEDE, MUTLAKA İSLÂM’A GÖRE, YANI İSLÂM’CA DÜŞÜNMEK."
  YANI, ITIKAT VE ILMIHAL KONULARINI ÖĞRENDIĞI VE BILDIĞI BIR KISIM IBADETLERI YERINE GETIRDIĞI HALDE, TICARET, SIYASET VE DEVLET HAYATINDA MÜŞRIKLER GIBI DÜŞÜNEN, OLAYLARI BATILI VE CAHILI ÖLÇÜLERLE DEĞERLENDIREN BIR KIMSE, HAKIKAT NAZARINDA MÜMIN SAYILAMAZ.
  ÖRNEĞIN, BEŞ VAKIT NAMAZI IMAMIN ARKASINDA VE TADILI ERKANIYLA KILAN BIR INSAN, IÇINDEN “CAMIDEN ÇIKTIKTAN SONRA, SATTIĞIM TARLANIN PARASINI ACABA HANGI BANKAYA YATIRSAM?” DIYE GEÇIRIYOR VE RAHATLIKLA FAIZ YIYORSA, BU KIŞI İSLAM’CA DÜŞÜNMÜYOR DEMEKTIR.
  MÜSLÜMAN’CA DÜŞÜNMENIN ÜÇ TEMEL ESASI VARDIR:
  1- DÜNYA HAYATI, ÇOK ÖNEMLI BIR IMTIHANDIR. AHIRET ISE, DÜNYA HAYATININ HESABI VE IMTIHANDAKI ARTI VE EKSI PUANLARIN KARŞILIĞIDIR. NEFESLERIMIZ SAYILIDIR, BUNLAR ALLAH YOLUNDA HARCANMALIDIR. ÇÜNKÜ ÖLÜM BIZE, ÇOK YAKINDIR.
  2- İSLÂM DINI, ALLAH YAPISIDIR. BUNUN IÇIN MÜKEMMELDIR VE TASTAMAMDIR. HAŞA, ZERRE KADAR NOKSANI, FAZLASI VE HATASI BULUNMAMAKTADIR.
  3- İSLÂM DINI, BIR BÜTÜNDÜR. ONA BIR ŞEY KATILAMAZ VE ONDAN BIR ŞEY ÇIKARILAMAZ. BAŞTAN SONA HAK’TIR, HAYIRDIR VE HEPSI, HERKES IÇIN VE HER YERDE LAZIMDIR. ÇÜNKÜ İSLÂM, DÜNYA VE AHIRET SAADETININ TEK ILACIDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "AMELLER, NIYETLERLE TARTILIR." YANI YAPILAN IŞLER VE IBADETLER NIYETLERE GÖRE DEĞERLENDIRILIR. NEYI ELDE ETMEK ISTEDIĞIMIZ VE NELERI GAYE EDINDIĞIMIZ ÖNEMLIDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler 

   

  ***  "CENAB-I HAKKIN, BIZLERIN SADECE TAVIR VE DAVRANIŞLARIMIZI DEĞIL, BU HAREKETLERI HANGI MAKSAT VE NIYETLERLE YAPTIĞIMIZI DA DEVAMLI KONTROL VE MURAKABE ETTIĞINI, HOCAMIZ, KANADA DA GELIŞTIRILEN YENI BIR “SÜRÜCÜ EHLIYETI ALMA” SISTEMIYLE ŞÖYLE IZAH ETMIŞTI:
  "KANADA DA, ŞOFÖR EHLIYETI ALMAK ISTEYENLERI IMTIHAN ETMEK IÇIN, ÖZEL BIR SISTEM VE SALON HAZIRLANMIŞTIR. DIŞARIDA, ŞOFÖR OLARAK KENDINI YETIŞTIREN VE KAZANACAĞINA GÜVE-NEN KIŞI, GELIP KIMLIĞINI ÖZEL BÖLMEYE YERLEŞTIRIYOR VE GIRIŞ KAPISI AÇILIYOR. İÇERIDE TEKERLERI HARIÇ BÜTÜN AKSAMI ÇALIŞIR VAZIYETTE BIR ARABA BULUNMAKTADIR. SÜRÜCÜ ADAYI, ARABANIN KAPISINI AÇIP DIREKSIYONA GEÇTIĞI VE KONTAĞI AÇTIĞINDA, TAM KARŞI DUVARDAKI EKRAN ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞ BIR FILM OYNAMAYA BAŞLIYOR. SÜRÜCÜ, KENDISINI GERÇEK BIR YOL ÜZERINDE SEYRETTIĞINI ZANNEDIYOR. İNIŞ GELIYOR, YOKUŞ ÇIKIYOR, ÇEŞITLI TRAFIK IŞARET VE LEVHALARIYLA KARŞILAŞIYOR ŞOFÖR ADAYI, BÜTÜN BU DURUMLAR KARŞISINDA EN DOĞRU OLANI YAPMAK VE KURALLARA UYMAK ZORUNDADIR. ÇÜNKÜ ARABANIN VITESLERINDEN FRENLERINE, GAZ PEDALINDAN DIREKSIYONUNA KADAR HER ŞEYI BIR OTOMATIK BEYNE BAĞLANMIŞTIR VE ÖZEL FILMDEKI ŞARTLARA GÖRE AYARLANMIŞTIR.
  EĞER DOĞRU HAREKET EDILMIŞSE, DIŞARI ÇIKARKEN EHLIYET KUTUDA HAZIR BEKLIYOR. YOK, YANLIŞ HAREKET EDILMIŞSE, OTOMATIK BEYIN BOŞ BASIYOR VE "ÇALIŞ, ÖĞREN TEKRAR GEL" DIYE IKAZ EDIYOR.
  TRAFIK KOMISERININ HUZURUNDA YAPILACAK BIR EHLIYET IMTIHANINDA, ADAM KAYIRMA, RÜŞVET ALMA VE HATALARI IMTIHAN KOMISYONUNUN GÖZÜNDEN KAÇIRMA GIBI DURUMLAR OLABILIR. AMA OTOMATIK BEYNI ALDATMAK VE ATLATMAK MÜMKÜN OLMAMAKTADIR.
  İŞTE HER HÂL VE HAREKETIMIZDEKI NIYETIMIZ, CIDDIYETIMIZ VE GAYRETIMIZ, DEVAMLI OLARAK BU OTOMATIK BEYINDEN BIN KERE HASSAS İLÂHI BIR MURAKABEYE (KONTROL VE DEĞERLENDIRMEYE) TABI TUTULMAKTADIR.
  KADER VE KÜLLI İRADE:
  ŞIMDI, KENDIMIZI, BU EHLIYET IMTIHANI IÇIN HAZIRLANMIŞ ÖZEL ARABANIN VE EKRANIN BAŞINA GEÇTIĞIMIZI, BÜTÜN BU ARAÇLARINDA BIR TIR KAMYONUNA VEYA TREN VAGONUNA YERLEŞTIRILDIĞINI VE AĞRI’YA DOĞRU GITTIĞINI DÜŞÜNELIM.
  BIZ ISE, DIYELIM KI, AYDIN’A VARMAK ISTIYORUZ. VE BU AMAÇLA DIREKSIYON BAŞINDA ÇABALAYIP DURUYORUZ.
  HÂLBUKI BIZIM BÜTÜN GAYRETIMIZ VE DIKKATIMIZ, SADECE “EHLIYET ALABILMEK IÇIN PUAN KAZANMAMIZA” YARAYACAK, YOKSA NE TRENIN HIZINI, NE HEDEFINI VE NE DE HAREKETLERINI ASLA DEĞIŞTIRMEYECEKTIR.

  İŞTE O TREN KÜLLI IRADEYI, BIZIM EKRANDAKI FILME GÖRE VE TRAFIK KURALLARI ÇERÇEVESINDEKI GAYRETIMIZ VE GAYEMIZ ISE, CÜZI IRADEYI TEMSIL ETMEKTEDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "BIR INSAN KENDI KUSUR VE KABAHATLERINI DÜŞÜNDÜĞÜNDE, UTANCINDAN BAŞKASININ YÜZÜNE BAKMAYA MECALI KALMAYACAKTIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***   "HERHANGI BIR DURUMUN OLUŞMASINDA VE GELIŞMESINDE MÜSLÜMANLARIN ÜÇ AYRI SAFHADA, TAKINACAĞI, ÜÇ AYRI TAVIR VARDIR:
  1- ÖNCE EMREDILEN VE YAPILMASI GEREKEN BIR KONUDA, TAKATIMIZIN SONUNA KADAR CEHT, GAYRET VE HER TÜRLÜ ESBABA TEVESSÜL,
  2- OLAYIN MEYDANA GELIŞI SIRASINDA, KORKU VE TELÂŞA KAPILMADAN ALLAHA TESLIMIYET VE TEVEKKÜL,
  3- SONUNDA ISE, TAKDIRE RIZA VE ORTAYA ÇIKAN NETICENIN HAKKIMIZDAKI EN HAYIRLI DURUM OLDUĞUNU KABUL..." ETMEK GEREKLIDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "BIZ BÜTÜN SEBEPLERE TEVESSÜL ETSEK VE HER TÜRLÜ GAYRETI GÖSTERSEK BILE, ALLAH ISTEDIĞIMIZ NETICEYI VERMEYE MECBUR DEĞILDIR."
  ANCAK SEBEPLERE TEVESSÜL EDILEREK VE SÜNNETULLAHA UYGUN HAREKET EDILEREK YAPILACAK IŞLERIN, GENELLIKLE BAŞARIYA ULAŞTIRILMASI DA ADETULLAHIN GEREĞIDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  “KADER KONUSUNDA, ALLAHIN KÜLLI IRADESI IÇINDE, KULLARIN CÜZI IRADELERININ YERINI VE MESULIYETINI BELIRTEN, YUKARIDAKI DOYURUCU VE ÇARPICI MISALINI HOCAM, BIR DE ŞÖYLE ANLATMIŞTI:
  "EMIR VE YASAKLARI IÇEREN, TEHLIKE BÖLGELERINI GÖSTEREN TRAFIK LEVHALARIYLA DONATILMIŞ, INIŞLI, YOKUŞLU, VIRAJLI BIR ANAYOL DÜŞÜNÜNÜZ. SIZ, "ARABA KULLANABILIR" BELGESI OLAN EHLIYETINIZI ALMIŞ OLARAK, KENDINIZE VERILEN BIR VASITA ILE BU YOL ÜZERINDE HAREKET EDIYORSUNUZ... TRAFIK KURALLARINA VE IŞARET LEVHALARINA AYKIRI HAREKETLERDEN DOLAYI BIR KAZA YAPARSANIZ, ELBETTE BUNUN SORUMLUSU VE SUÇLUSU SIZ OLACAKSINIZ VE CEZALANDIRILACAKSINIZ. ANCAK, ÜZERINDE SEYRETTIĞINIZ YOLUN, ÇOK BÜYÜK VE GÜÇLÜ, AMA GÖRÜLMEYEN MUAZZAM BIR LOKOMOTIFIN ÜZERINDE OLDUĞUNU FARZEDINIZ.
  O TAKDIRDE SIZ, KENDI ARZU ETTIĞINIZ YERE DEĞIL, YOLU TAŞIYAN O GÜÇLÜ LOKOMOTIF NEREYE GÖTÜRÜRSE, ORAYA GITMEK ZORUNDASINIZ VE BU NETICEDEN SORUMLU DA OLMAYACAKSINIZ...
  İŞTE EHLIYET ALIP, (YANI KELIME-I ŞEHADET GETIREREK IMAN EDIP) YOL ÜZERINDE ARABA KULLANMAK IRADE-I CÜZ IYEYE, O GÖRÜLMEYEN VE HER ŞEYI ÜZERINDE GÖTÜREN GÜÇLÜ LOKOMOTIFTE IRADE-I KÜLLIYEYE ÖRNEKTIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "KELIME-I ŞAHADET GETIRIP IMAN ETMEKLE HER IŞIMIZ BITMIYOR, TAM AKSINE, KULLUK IMTIHANIMIZ YENI BAŞLIYOR." YANI KELIME-I ŞAHADET, BIR NEVI, KURAN PROGRAMIYLA YAPILAN KULLUK IMTIHANINA, GIRIŞ BELGESIDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "CENNETE GIRMEK IÇIN, MUTLAKA MÜSLÜMAN OLMAK GEREKLIDIR. ANCAK BU DÜNYADA, ADIL BIR DÜZEN’IN HIMAYESINDE, HUZUR VE EMNIYET IÇINDE YAŞAMAK IÇIN, SADECE "INSAN" OLMAK YETERLIDIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "KABIR SUALI BIR NEVI KIMLIK TESPITIDIR. İNSANIN GERÇEK KIMLIĞI VE KIŞILIĞI ISE, TARAFGIRLIĞI ILE BELIRLENIR. BIR INSAN HAKKIN MI, YOKSA BATILIN MI SAFINDADIR? SORUSUNUN CEVABI OLDUKÇA ÖNEMLIDIR. "
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  *** "CENAB-I HAKKIN EN SEVDIĞI INSAN, SORUMLULUĞUNU BILEN VE KENDI GÖREVINI EN IYI ŞEKILDE YERINE GETIREN INSANDIR." GÖREVINI CIDDIYET VE TITIZLIKLE YAPMAK “İHSAN” MAKAMIDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "BIZ, BAŞKALARININ DEĞIL, KENDI MUHASEBEMIZI YAPMAK VE HESABIMIZI SAĞLAM TUTMAKLA MÜKELLEFIZ."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "NAMAZ DININ DIREĞI, CIHAT ISE ZIRVESIDIR."
  CIHAT, HUZUR VE HÜRRIYET IÇINDE YAŞANACAK, TEMEL INSAN HAKLARINA SAYGI DUYULACAK BIR ORTAMI HAZIRLAMA GAYRETIDIR. ÜLKE IÇERISINDE YAPILAN ILMI-AHLAKI VE SIYASI HIZMETLERDIR. ASKERI VE SILAHLI CIHAD ISE, ANCAK DIŞARIDAN SALDIRACAK DÜŞMANLAR IÇIN GEÇERLIDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "CIHAD IZZET VE AYDINLIK, GEVŞEKLIK ISE ZILLET VE KARANLIKTIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "CIHADIN ÖNEMINI ŞURADAN ANLAYINIZ KI, MESELÂ NAMAZ KILARKEN ATEŞE DÜŞMEKTE OLAN BIR ÇOCUĞU KORUMAK, KENDISINE YAKLAŞAN YILAN VE CANAVARDAN SAKINMAK VEYA MALINI ÇALINMAK VE TELEF OLMAKTAN KURTARMAK IÇIN, SONRA IADE ETMEK ÜZERE NAMAZ TERK VE TEHIR EDILIR. YANI CAN VE MAL ILE NAMAZ ARASINDA BIR TERCIH YAPMAK GEREKIRSE, MAL ILE CAN, NAMAZA TERCIH EDILIR.
  ANCAK MAL ILE CANI FEDA ETMEK GEREKSE DE, MUTLAKA CIHADA DEVAM EDILECEK, HIÇBIR BAHANE ILE CEPHE TERK EDILMEYECEKTIR.
  HER IKI HALDE DE, SADECE İSLAM’IN EMRINE UYMUŞ OLUYORUZ DEMEKTIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler


  ***  "İSLÂM, ANCAK KENDI ORIJINAL KAVRAMLARIYLA ANLAŞILIR VE ANLATILIR. CIHAT; HAKKI HAKIM KILMAK, TEMEL INSAN HAK VE HÜRRIYETLERINI SAĞLAMAK VE KORUMAK VE HER TÜRLÜ ZULÜM VE SÖMÜRÜ DÜZENLERINI ORTADAN KALDIRMAK IÇIN YAPILACAK HIZMET VE FAALIYETLERIN TAMAMIDIR. BATILILARIN KULLANDIĞI MANADA "HARP" VE "SAVAŞ" GIBI KELIMELER CIHADI IFADE EDEMEZ.
  NASIL KI "ALLAH" LAFZA-I CELÂLIN HIÇBIR DILDE KARŞILIĞI YOKTUR,"TANRI-İLAH" YERINE KULLANILAN KELIMELERIN DE, CEMI (ÇOĞULU) VARDIR. ÇÜNKÜ BATILILAR HÂLA TESLIS (ÜÇLEME=BABA-OĞUL-MERYEM ANA) SEVIYESINDEN TEVHID AKIDESINE ULAŞAMAMIŞLARDIR.
  VE YINE NASIL KI "BEREKET" KAVRAMI; ARTMA, ÇOĞALMA GIBI KELIMELERLE IFADE ETMEK MÜMKÜN DEĞILDIR.
  BUNUN GIBI "ALLAH" CC. "FISEBILILLAH" (ALLAH YOLUNDA, ALLAH IÇIN) GIBI "CIHAT" KELIMESI DE, İSLÂMI BIR KAVRAMDIR VE CIHADI BAŞKA KELIMELERLE IZAH ETMEK YANLIŞ-TIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***   "İSLÂMI CIHAT ISE, YINE İSLÂM’A GÖRE OLMAK VE BIR TEŞKILAT DÜZENIYLE YAPILMAK ZORUNDADIR. BU DA BIR KARARGÂHA BAĞLILIK VE ITAATI GEREKLI KILMAKTADIR.
  "ORDU DEMEK, YAPILACAK IŞLERIN BELIRLENDIĞI, HER IŞE GÖRE MÜNASIP GÖREVLILERIN TAYIN EDILDIĞI VE EĞITILDIĞI, EMIR-KOMUTA DISIPLINI VE SORUMLULUK DÜŞÜNCESI IÇERISINDE, HERKESIN GÖREVINI EN IYI ŞEKILDE YERINE GETIRDIĞI CEMAAT VE TEŞKILÂT DEMEKTIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "ACABA BU MANEVI VE SIYASI CIHAT HAREKETI HANGISIDIR? ELBETTE KI MILLI GÖRÜŞ CEMAATIDIR..
  BU KONUDA BIZE ITIMAT ETMIYORSANIZ, KARTIRDAN, MOŞE DAYAN (BUSH’TAN VE ŞARON’DAN) SORUNUZ. ONLAR BU HIZMET VE HAREKETIN HANGISI OLDUĞUNU SIZE SÖYLEYECEKLERDIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***   "ALLAHIN RIZASI, ORDU IÇINDEKI ZAHIRI RÜTBE VE RAĞBETE GÖRE DEĞIL, ÜSTLENDIĞI GÖREVI ÜSTÜN BIR GAYRET VE SAMIMIYETLE, CANLA-BAŞLA YAPMAYA BAĞLIDIR."
  “BURADA KI " ORDU" DAN MAKSAT, SILAHLI VE ASKERI BIRLIK DEĞIL, DISIPLINLI TEŞKILAT DEMEKTIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler


  ***   "CÜNEYDI BAĞDADI HAZRETLERI IBADET VE HIZMET YOLUNDA, ÇEŞITLI ZAHMET VE ZORLUKLARLA KARŞILAŞTIĞINDA SEVINIYOR VE ALLAH’A ŞÜKREDIYORDU."
  - "RABBIM’IN, IŞLERIMI ZORLAŞTIRMASINI, DAHA ÇOK GAYRET VE METANET GÖSTEREREK, MÜKAFATIMIN KAT KAT ARTMASINI MURAD ETTIĞINE IŞARET SAYIYOR VE
  TESELLI BULU-YORUM" DIYORDU.
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "ASIL MARIFET, YÜK ALTINDA VE HIZMET ESNASINDA SADIK VE SAĞLAM KALABILMEKTIR. YOKSA, ÇAY SOHBETLERINDE VE EDEBIYAT KÜRSÜLERINDE KAHRAMANLIK SATMAK KOLAYDIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "İSLÂMI CIHATTA ASLOLAN ŞEKIL DEĞIL, MANA VE MAKSATTIR. ZIRA BEDIR HARBI DE, MÜŞRIKLERIN USÜL VE METODLARIYLA YAPILMIŞTIR."
  "ŞIMDI "OY VE SEÇIM" MESELESI DE INANANLAR IÇIN, HAKLI DAVASINI EN UZAK KÖYLERE VE EN ÜCRA KÖŞELERE KADAR ULAŞTIRMAK, DEVLET IMKÂNLARINI HAKKIN VE HALKIN HIZMETINDE KULLANMAK IÇIN BIR VASITA VE FIRSATTIR VE DEĞERLENDIRILMESI GEREKEN BIR RUHSATTIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "BEN GIZLI BIR HAZINE IDIM. BILINMEK IÇIN MAHLÛKATI YARATTIM" MEALINDEKI HADIS-I KUTSI’DE DAHI, CIHADIN TEMELI OLAN TEBLIĞ VE TANITMA ESASINA IŞARET EDILMEKTEDIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "İSLÂMI ISE, BÜTÜNÜYLE (TÜM KURUM VE KURALLARIYLA) TEBLIĞE MEMUR VE MECBURUZ. ZIRA, İSLAM’IN BIR KISMI İSLÂM DEĞILDIR. İSLAM “SILM” KÖKÜNDEN BÜTÜN INSANLIK IÇIN BARIŞ DINI VE BEREKET DÜZENI DEMEKTIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***   "İMANLA KÜFÜR BIR KALPTE BIRLEŞMEZ VE BARIŞMAZ. HER GECE EN SON KILDIĞIMIZ VITIR NAMAZINDAKI KONUT DUASINI OKURKEN, ALLAH’A ŞU SÖZÜ VERMEDEN BAŞIMIZI YASTIĞA KOYMUYORUZ:
  "YA RABBI, FACIR VE FASIK KIMSELERLE BÜTÜN BAĞLARIMIZI KESTIK VE SENIN DININI YIKMAK ISTEYENLERI TERK ETTIK." DIYORUZ...
  FACIR; ITIKÂDI BOZUK, GÖRÜŞÜ BATIL OLAN KIŞILERDIR,
  FASIK ISE, AMELI BOZUK, AHLÂKI BERBAT KIMSELER DEMEKTIR.
  ACABA BIZ MÜSLÜMANLAR, ALLAH’A VERDIĞIMIZ BU SÖZÜ TUTUYOR MUYUZ?”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "FARAZA, BIR ZAMAN TÜNELINDEN GEÇIRILIP, ASRI SAADET DÖNEMINE VE BEDIR TEPESINE BIRAKILAN KIMSE, BIR TARAFTA ALEYHISSELÂTÜ VESSELÂM EFENDIMIZ, ARKASINDA IMAN ORDUSU, KARŞI TARAFTA ISE, EBU CEHIL LAIN VE KÜFÜR ORDUSU OLDUĞU HALDE, BEDIR HARBININ YAPILDIĞINI GÖRSE;
  1-HANGI BAHANE ILE OLURSA OLSUN, EBU CEHIL’IN SAFINA KATILSA, ONA ARKA ÇIKSA VE ALKIŞLASA KÜFRÜNÜ IZHAR ETMIŞ OLUR.
  2-VEYA, "ALLAH, HAKKA YARDIM ETSIN" DEYIP, HIÇBIR TARAFA TABI VE TARAF OLMADAN YERINDE OTURSA, O ZAMAN DA MÜNAFIKLIĞINI ISPAT ETMIŞ SAYILIR. ZIRA, BU SÖZ "HANGI TARAF HAKLI, PEK BILEMIYORUM, HZ. MUHAMMED’IN HAKLILIĞINDAN DA ŞÜPHE EDIYORUM" ANLAMINA GELIR.
  3-ŞAYET BU MANZARA KARŞISINDA "YA RABBI, RESULÜNE VE ASHABINA YARDIM ET" ŞEKLINDE DUA ETMEKLE YETINIYOR VE YERINDE DURUYORSA, BU HALDE DE FASIK (GÜNAHKÂR VE GAYRETSIZ) BIR MÜSLÜMAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKAR.
  4-YOK EĞER, BU DURUMU GÖRÜR GÖRMEZ "RESULÜLLAH’IN AYAĞINA DIKEN BATA-CAĞINA BENIM GÖZÜME OK SAPLANSIN" DIYEREK YERINDEN FIRLIYOR VE BAĞIRSAKLARI ÇALI-LARA TAKILSA BILE İSLAM’IN SAFINA KATILMAK VE ALLAH YOLUNDA VURUŞMAK ÜZERE KOŞUYORSA, O TAKDIRDE GERÇEK BIR MÜMIN OLDUĞUNU KANITLAMIŞ OLUR."* " HAK BIR OLDUĞU GIBI, KÜFÜR DE GÖRÜNÜŞTE DAĞINIK VE ÇEŞITLI OLSA DA GER-ÇEKTE O DA TEK BIR KARARGÂHA, YANI SIYONIZME BAĞLIDIR." BIZDE "BAŞ BAŞA, BAŞ ALLAHA" BAĞLI SIYONIZMDE ISE "BAŞ BAŞA, BAŞ ŞEYTANA BAĞLI" PRENSIBI GEÇERLI OLMAKTADIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***   "BAZI SAPIK YAHUDILERIN DÜNYAYA HAKIM OLMA PLAN VE POLITIKALARINA SIYONIZM DENIR."
  "SIYONIZM’I BIR TIMSAHA BENZETIRSEK, BU TIMSAHIN ÜST ÇENESI KOMINIZM, ALT ÇENESI KAPITALIZM’DIR. (BÜTÜN HAYVANLARIN ALT ÇENESI HAREKET ETTIĞI HALDE, TIMSAHIN ISE ÜST ÇENESI HAREKETLI OLDUĞU IÇIN, ONU MISAL VERIYORUM) BU IKI ÇENENIN (KOMÜNIZM VE KAPITALIZMIN) ÇARPIŞIR GÖRÜNMELERI DÜŞMANLIKLARINDAN DEĞIL, ARALARINA GIREN AVLARINI EZMEK VE GÖVDEYI (SIYONIZMI) BESLEMEK IÇINDIR."
  "BUGÜN ARTIK KOMINIZM TAMAMEN IFLAS ETMIŞ VE ÇÖKMÜŞ, KAPITALIZM DE IÇINDEN ÇÜRÜMÜŞ VE YAKINDA ÇÖKMEYE VE ÇÖZÜLMEYE MAHKÛM HALE GELMIŞTIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***   "NATO VE VARŞOVA PAKTLARI İSLAM’A KARŞI YENI BIR HAÇLI ORDULARI ŞEKLINDE BIRLEŞMIŞTIR.
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "DÜNYAYI EZEN SÖMÜRÜ CANAVARININ BEYNI SIYONIZM, KALBI HAÇLI AVRUPA, SAĞ KOLU AMERIKA, SOL KOLU RUSYA’DIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  "ASRIMIZDAKI ZULÜMLERIN BAŞ SORUMLUSU OLAN SIYONIZM VE KÜFÜR CEPHESI DE GELIŞMIŞ VE GÜÇLENMIŞTIR."
  ÇÜNKÜ ALLAH-U TEALA YALNIZ MÜMINLERIN DEĞIL, CÜMLE ALEMLERIN VE BÜTÜN IN-SANLARIN RABBIDIR. CENAB-I HAK, PENISILININ BULUNMASIYLA MIKROPLARIN KABUĞUNU KALINLAŞTIRDIĞI GIBI, YAPTIKLARI ZULÜM VE MELANETLERE KARŞILIK HAKLI OLARAK BÜTÜN INSANLIĞIN NEFRETINI KAZANAN, TOPLU HAKARETLERE MARUZ KALAN VE HER YERDEN KOVULAN MEL’UN SIYONISTLERE DE, BINLERCE YILLIK SABIR, GAYRET VE AZIMLERININ KARŞILIĞINI VERMIŞ VE GEÇICI BILE OLSA, DÜNYADA GIZLI SÖMÜRÜ SALTANATINI KURMALARINA MÜSAADE ETMIŞTIR."
  "MIKROPLARA KARŞI, ANTIBIYOTIK OLARAK ILK BULUNDUĞU DÖNEMDE, 5 -10 ÜNITE YAZILAN PENISILIN, MIKROPLARI ÖLDÜRMEYE YETIYORDU. ANCAK MIKROPLAR DA BELLI MAKSATLARI ICRA ETMEK IÇIN VAZIFELI YARATILDIKLARINDAN, INSANOĞLU PENISILINI BULUNCA, BU SEFER CENAB-I HAK MIKROPLARIN KABUĞUNU KALINLAŞTIRDI VE PENISILINE KARŞI DIRENCINI ARTIRDI. BUNUN ÜZERINE PENISILININ DOZU GIDEREK ARTIRILARAK YÜZ, BIN, ON BIN... DERKEN BUGÜN MILYONLARCA ÜNITEYE ULAŞMIŞTIR. YANI PENISILININ BULUNMASINDAN SONRA, MIKROPLARIN KABUĞU ÖYLESINE KALINLAŞMIŞ VE DIRENCI ÖYLESINE ARTMIŞTIR KI, 60-70 YIL ÖNCE 10 VURUŞLA ÖLEN BIR MIKROBU, BUGÜN ÖLDÜRMEK IÇIN BIR MILYON KERE VURMAK GEREKMEKTEDIR.
  İŞTE DÜNYA SIYONIZM’I VE KÜFÜR DAHI, GEÇEN ZAMAN IÇINDE ÖYLESINE GELIŞMIŞ VE GÜÇLENMIŞTIR KI BU IMAN VE INSANLIK MIKROPLARINI TESIRSIZ HALE GETIRMEK IÇIN DE, O NISPETTE GAYRET, CIDDIYET VE KUVVET GEREKMEKTEDIR."
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  PEKI, " NEDEN ŞU AN SIYONISTLER HÂKIM, BIZ MAHKÛMUZ?"
  1- SIYONISTLERIN BATIL DA OLSA, KENDI DAVALARINA INANCI BIZDEN FAZLA OLDUĞU IÇIN..
  2- ONLARIN ŞEYTANI GAYELERI UĞRUNDA KI GAYRETI VE CIHADI, BIZDEN ÜSTÜN OLDUĞU IÇIN.."
  SIYONIST EMELLER TAŞIMAYAN, ÜLKEMIZ ALEYHINDEKI FAALIYETLERE KARIŞMAYAN, BAŞKALARINI EZMEYI VE SÖMÜRMEYI AMAÇLAMAYAN, DÜRÜST VE SADE YAHUDILERE KARŞI HIÇBIR DÜŞMANLIĞIMIZ SÖZ KONUSU DEĞILDIR. BIZ, TEMEL INSAN HAKLARINA SAYGI ÇERÇEVESINDE, HERKESLE BIRLIKTE VE BARIŞ IÇERSINDE YAŞAMAYA HAZIRIZ VE RAZIYIZ.
  "EVET, HAYAT; IMAN VE CIHATTIR" BU IKI DEĞER VE DINAMIZME, KIM SAHIP OLURSA, ZAFERI ONLAR KAZANACAK VE ÜSTE ÇIKACAKTIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  " İSTANBUL’UN FETHINI MÜJDELEYEN, SULTAN FATIH’I VE ASKERINI ÖVEN HADIS-I ŞERIF, BIZE CIHATLA ILGILI ŞU ESASLARI DERS VERMEKTEDIR.
  1- İSTANBUL’UN MUTLAKA VE KESINLIKLE FETHEDILECEĞINI HABER VEREREK, HE-DEFE VARMAK VE ZAFERE ULAŞMAK IÇIN, TAM BIR IMAN, AZIM VE ÜMIT SAHIBI OLMAMIZ HUSUSUNA,
  2- FETIH VE ZAFER IÇIN, MUTLAKA EHIL VE EMIN BIR KOMUTANIN LÜZUMUNA,
  3- O KOMUTANIN DA, ASKERSIZ OLAMAYACAĞINA, ORDU DÜZENI VE DISIPLININE GIRMEYEN KALABALIKLARIN ZAFERE ULAŞAMAYACAĞINA IŞARET ETMEKTEDIR."
  SONUÇ: "KÂBE’YI YIKMAYA GELEN EBREHE’NIN FILLERI, SAHIPLERINI EZDIĞI GIBI, BUGÜN ZALIM DEVLETLERIN UÇAK, GEMI VE TANK FILOLARI DA YAKINDA BIRI BIRINI EZECEK VE KENDI SAHIPLERINI YIYECEKTIR."
  VE ARTIK VAKIT TAMAMDIR
   Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN manidar sözler

  ***  “ BIZ REFAH PARTISI OLARAK, SADECE TÜRKIYE’DEKI 60 MILYON MEMLEKET EVLADININ DEĞIL, BIR BUÇUK MILYAR İSLAM ALEMININ VE YERYÜZÜNDEKI 6 MILYAR INSANIN HEPSININ SAADETI BAKIMINDAN NE KADAR BÜYÜK BIR SORUMLULUK TAŞIDIĞIMIZI BILIYORUZ. KAZAKISTAN’DAKI INSAN DA SAADETINI REFAH PARTISI’NIN IKTIDARA GELMESINI BEKLIYOR. CEZAYIR’DEKI INSAN DA SAADETINI REFAH PARTISININ IKTIDARA GELMESINDE BEKLIYOR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  “D-8’LERIN BAYRAĞINDA 6 TEMEL ILKEYI SEMBOLIZE EDEN ALTI YILDIZIN ANLAMLAN ŞUNLARDIR:
  1. SAVAŞ DEĞIL, BARIŞ
  2. ÇATIŞMA DEĞIL, DIYALOG
  3. ÇIFTE STANDART DEĞIL, ADALET
  4. ÜSTÜNLÜK DEĞIL, EŞITLIK
  5. SÖMÜRÜ DEĞIL, IŞBIRLIĞI
  6. BASKI VE TAHAKKÜM DEĞIL, INSAN HAKLAN HÜRRIYET VE DEMOKRASI
  BU PRENSIPLER SADECE D-8’LERIN KENDI PRENSIPLERI DEĞIL, YENI BIR DÜNYANIN KURULMASININ DA TEMEL ESASLARIDIR."
         Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler 

   


  ***   «SIZIN KÖKÜNÜZDE NE YATAR» DENI-YOR. İŞTE BIZIM KÖKÜMÜZDE NE YATTIĞININ AÇIK CEVABINI VERIYORUM. BIZIM KÖKÜMÜZDE BU CUMHURIYETIN KÖKÜNDE YATAN YATIYOR, BIZIM KÖKÜMÜZDE SEYIT ÇAVUŞUN IMANI YATIYOR. (MSP VE AP SIRALARINDAN «BRAVO» SESLERI, ALKIŞLAR.) BIZIM KÖKÜMÜZDE SAKARYA’NIN IMANI, BIZIM KÖKÜMÜZDE BIN YILLIK TARIHIN 50 MILYON ŞEHIDIN INANCI YATIYOR
  BIZIM KÖKÜMÜZDE ŞEHIDI ŞEHIT YAPAN, GAZIYI GAZI YAPAN MANA YATIYOR YA SIZIN KÖKÜNÜZDE NE YATIYOR? (MSP VE AP SIRALARINDAN «BRAVO» SESLERI, ALKIŞLAR.)
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler

   

  ***   “SIYASI VE IKTISADI SÖMÜRÜYE, RÜŞVETE VE ADAM KAYIRMAYA, MILLI KÜLTÜR DÜŞMANLIĞINA, ZÜMRE SALTANATINA, ANARŞIYE SON VERECEĞIZ.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  “ AVRUPA KÜLTÜRÜ ILE ER YADA GEÇ HESAPLAŞACAĞIZ. BUNDAN KURTULUŞ YOK. BIZ KARARIMIZI BU HESAPLAŞMAYA GÖRE VERMEK DURUMUNDAYIZ. BIZ BATILI DEĞILIZ. BIZ AVRUPALI DEĞILIZ. O ZAMAN HESABIMIZI VE ÇALIŞMALARIMIZI BU FARKLILIK ÜZERINE YOĞUNLAŞTIRMAK DURUMUNDAYIZ.”
         Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler


   
  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Diyor ki
  ***   “YERYÜZÜNÜN EN IDEAL INSANLAR, EN AYDIN EN ILERICI INSANLAR ŞÜPHESIZ MÜSLÜMANLARDIR. MÜSLÜMAN OLMAK ZATEN BU DÜNYADAKI EN BÜYÜK AYRICALIKTIR.”
                               ***  “İSTER BATI, ISTER DOĞU, YANI ISTER KAPITALIZM ISTER KOMÜNIZM; HANGI SISTEM OLURSA OLSUN ARTIK AHIR ÖMÜRLERINI YAŞAMAKTADIRLAR. BIZIM MEŞHUR MISALIMIZLE HER YERDE SÖYLEDIĞIMIZ GIBI NE YAPARSA YAPSINLAR; HANGI OYUNLARI OYNARLARSA OYNASINLAR HEPSI YOK OLUP GIDECEKLERDIR. VE ALLAH NURUNU ONLAR ISTESE DE ISTEMESE DE TAMAMLAYACAKLARDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***   “BEN KESINLIKLE INANIYORUM KI ÖNÜMÜZDEKI YILLARDA BÜTÜN DÜNYADA EN GÜR SEDA HAKKIN VE HAKKA INANANLARIN OLACAKTIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  “ZAMAN ÜZERINE FAIZLE ALINAN BIR BORCUN NASIL ÖDENECEĞININ EĞRISI ÇIZILDIĞI TAKDIRDE, BU EĞRININ BIR ÜSTEL FONKSIYON OLDUĞU GÖRÜLÜR. BU EĞRIYI ÇIZERSENIZ ILK BAŞTA HAFIF HAFIF GITTIĞI AMA BELLI BIR NOKTAYA GELDIKTEN SONRA BIRDEN BIRE YUKARIYA FIRLADIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ. BU DURUM HER ÜSTEL FONKSIONUN TABII HALIDIR. MESELA; MOTORLARDAKI PATLAMA BU ESPRIYE UYGUN BIR OLAYDIR. BIR MOTOR OKSIJENLE YAKIT MOLEKÜLLERI ARASINDAKI KIMYASAL REAKSIYON ÖNCE YAVAŞ YAVAŞ BAŞLAR. FAKAT BIR SÜRE SONRA PATLAMA MEYDANA GELIR. SOSYAL OLAYLARIN YAPISI DA ÜSTSEL FONKSIYONA UYGUNDUR. FAIZ OLAYI DA BÖYLEDIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  “BUGÜN İSLAM’IN EVRENSELLIĞINI VE HERKES IÇIN SAADET NIZAMI OLDUĞU HEMEN HEMEN BILMEYEN KALMAMIŞ GIBIDIR.* BIZLERIN YAPMASI GEREKEN YALANLA VE ÇIRKINLIKLE UĞRAŞMAK DEĞIL, DOĞRU VE GÜZEL OLANLA UĞRAŞMAKTIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***   “İSLAM EN YÜCEDIR VE ONDAN YÜCE HIÇBIR ŞEY YOKTUR. BU GEÇEK PEYGAMBER HADISIYLE VE ALLAHIN KITABIYLA HÜKÜMLEŞMIŞTIR. BUNDA TARTIŞMA OLMAZ. BU TÜR IDDIA VE ITHAMLARDA BULUNANLARI BEN IKI KISMA AYIRIYORUM. BIRI, KENDILERINE İSLAMI TEBLIĞIN ULAŞMADIĞI INSANLAR, DIĞERI ISE İSLAM’IN YÜCELIĞINI BILDIKLERI HALDE ONA DIL UZATAN VE ONU BILEREK GERICILIKLE EŞ GÖREN KALPLERI MÜHÜRLÜ INSANLAR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler  ***  “İÇERIDE IRTICA, DIŞARIDA FUNDAMANTALIST GELIŞMELER DENILEREK IŞTE BU INSANLIĞI KURTARICI SAADET NİZAMINDAN INSANIMIZ UZAKLAŞTIRILMAK ISTENMIŞTIR.”
                             Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler

   

  ***         MÜSLÜMAN’CA DÜŞÜNMENIN  ÜÇ TEMEL ESASI VARDIR: 

   

  1- DÜNYA HAYATI, ÇOK ÖNEMLI BIR IMTIHANDIR. AHIRET ISE, DÜNYA HAYATININ HESABI VE IMTIHANDAKI ARTI VE EKSI PUANLARIN KARŞILIĞIDIR. NEFESLERIMIZ SAYILIDIR, BUNLAR ALLAH YOLUNDA HARCANMALIDIR. ÇÜNKÜ ÖLÜM BIZE, ÇOK YAKINDIR. 

   

  2- İSLÂM DINI, ALLAH YAPISIDIR. BUNUN IÇIN MÜKEMMELDIR VE TASTAMAMDIR. HÂŞÂ, ZERRE KADAR NOKSANI, FAZLASI VE HATASI BULUNMAMAKTADIR. 

   

  3- İSLÂM DINI, BIR BÜTÜNDÜR. ONA BIR ŞEY KATILAMAZ VE ONDAN BIR ŞEY ÇIKARILAMAZ. BAŞTAN SONA HAK'TIR, HAYIRDIR VE HEPSI, HERKES IÇIN VE HER YERDE LAZIMDIR. ÇÜNKÜ İSLAM, DÜNYA VE AHIRET SAADETININ TEK ILACIDIR.

  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler 

   


  ***  “ŞEYTAN, ALLAHIN MEVCUDIYETINI VE KUDRETINI BILDIĞI GIBI, SIYONIST YAHUDI DE İSLAM’IN CANININ CIHAT OLDUĞUNU BİLDİĞİNDEN BÜTÜN GÜCÜYLE MÜSLÜMANLARIN CIHAT RUHUNU SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMAKTADIR."

  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler 

   

  ***  “YANLIŞIN EN TEHLISI, DOĞRUYA EN YAKIN OLAN YANLIŞTIR. ÇÜNKÜ DOĞRUYLA KARIŞTIRILMASI VE INSANLARIN DAHA KOLAY ALDATILMASI IHTIMALI TAŞIMAKTADIR."

  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Hikmetli Sözler

   

  ***        “MALIYLA CANIYLA CİHAD EDEN BİR MÜSLÜMAN OLARAK ANILMAK İSTERİM"  

  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler 

   

  ***         “BUNLARIN PİLOTLARINI ÜLKEMIZDE EĞİTİP, MÜSLÜMAN VE MASUM KARDEŞLERIMIZIN ACIMASIZCA BOMBALANMASINA İZİN VERMEMELİYİZ!”

   

               Hocamızdan Kısa ve Öz Sözler

   ***        “DOMUZDAN POST, GÂVURDAN DOST OLMAZ!”
                     ( TBMM Meclis Kürsüsünden)

  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler 

   

  ***        AKP MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ ÇIKARIP, AMERİKAN ÇUVALINI GİYİNCE ÜÇ ŞEY OLDU…
  1) HİDAYETLERİ KARARDI
  2) HAYRI, ŞERRİ AYIRAMIYOR
  3) HAYIR DİYE ŞERRE HİZMET EDİYOR.
  BUNUN SONU DA HELAK OLMAYA GİDER,

                                Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler 

   

  ***       "HAK'KIN TESİSİ İÇİN ÇALIŞMAMAKLA BATIL'IN HÂKİMİYETİ İÇİN ÇALIŞMAK ARASINDA FARK YOKTUR."
                               Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler 

   


  ***     "IRAK'TA ÖLEN BİR TEK ÇOCUĞUN VEBALİNİ, YEDİ SÜLALENİZ ALNINI SECDEDEN KALDIRMASA DA ÖDEYEMEYECEKTİR." 
   

  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’DAN altın sözler 


   

   


  Kaynak :
  Bu Haber 5586 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS